Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Militærvæsen

Her finder du kilder, som vedrører militærvæsenets historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Christiansø fæstning Arkivalier fra Chrstiansø fæstning ved Bornholm.
De slesvigske krige Her kan du finde nogle oversigter og registre vedr. krigene 1848-1850 og 1864. De fleste er fremstillet af frivillige, som venligst har stillet dem til rådighed for Rigsarkivet.
Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864 Ansøgninger fra krigsdeltagerne i de to slesvigske krige. Ansøgningerne indeholder oplysninger om tjenestested, deltagelse i slag, om ansøgeren blev såret og meget andet. Se video 1 om erindringsmedaljerne. Se video 2 om erindringsmedaljerne.

Arkivserierne er afskrevet. Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.
Foreningen To Løvers kartotek over sønderjyske desertører, 1915 Foreningen To Løver blev oprettet i 1888. Under 1. Verdenskrig støttede foreninge på forskellig vis den sønderjyske sag. Her finder du navnene på de i 1915 af foreningen registrerede desertører med oplysning om fødested samt nuværende, midlertidige ophold i Danmark.
Krigen 1864 Indeholder forskelligt materiale om den 2. slesvigske krig 1864. Materialet kan også ses på Rigsarkivets kildepakke om 1864, hvor der er mange informationer om arkivalier og dem, de stammer fra. Læs her
Militær og forsvar En meget blandet samling med materiale fra og om militære myndigheder og militærvæsen.
Militære stambøger og personalefortegnelser Oplysninger om menige og officerer i hær og flåde.
Mindeblade for faldne sønderjyder 1914-1918 Levnedsbeskrivelser for sønderjyder som faldt i 1. Verdenskrig.
Mindebladene er ordnet alfabetisk efter efternavn.
Orlogsværftets tegninger Tegninger af skibe, dele af skibe, havneanlæg og meget mere 1630-1890.
Sønderjyske krigsfanger, 1. Verdenskrig Under Første Verdenskrig havnede flere tusinde sønderjyder i allieret fangeskab. Her kan du se det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggenders kartotek over krigsfangerne.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.