Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sønderjysk tinglysning

Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer: Alfabetisk register til skyld- og panteprotokol (1747 - 1779)