Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kongehuset

Gehejmekonseilet: Koncepter til Konseilets forhandlinger, relationer, betænkninger og resolutioner i sager, fornemlig henhørende under Danske Kancelli, til dels med bilag (1707 - 1719)

Indhold