Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten: Projekt til jurisdiktionens indrettelse ved Søetaten (1772 - 1772)

Indhold