Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Register til saglister (1808 - 1822)

Indhold