Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Offentlige anlæg og bygninger (Vestindien)

Arkiv Indhold
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager - (8.) Offentlige arbejder (1796 - 1914)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: St. Croix landkasse (1831 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Protestantkajen vedkommende (1829 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sikkerhedsforanstaltninger i Christiansteds og St.Thomas' havne (1804 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Skibsværftet og overlodsembedet på St. Croix (1797 - 1847)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Akter vedk. bygningsvæsenet (1756 - 1832)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kgl. resolutioner om summen til bygningsvæsenet og andre ubestemte udgifter (1780 - 1816)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kollektbøger i anledning af branden på St. Thomas 21. november 1804 (1805 - 1806)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager til Vestindisk journal: Diverse (1772 - 1850)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 8. Offentlige arbejder (1744 - 1911)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Afdøde militæres efterladenskaber (1852 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Landkasser og kolonialkasser (1828 - 1897)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Offentlige bygninger på Skt. Thomas (1848 - 1883)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Skt. Thomas havn (1843 - 1917)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Diverse Landkassebilag (1820 - 1850)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Hovedbog for Landkassen (1801 - 1849)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kasseblade for Landkassen (1820 - 1823)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kassebog for Landkassen (1836 - 1836)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kassejournal for Landkassen (1801 - 1824)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog (1819 - 1822)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog for landkasseekstrakter indsendt til regeringen (1825 - 1843)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog over indkomne skrivelser (1819 - 1822)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Regningskopibog og restancebog (1821 - 1825)
St. Croix Bygningsinspektion Arbejdsprotokol for bygningsinspektøren i Christiansted (1835 - 1846)
St. Croix Bygningsinspektion Arbejdsprotokol for bygningsinspektøren i Frederiksted (1836 - 1845)
St. Croix Bygningsinspektion Korrespondanceprotokol for bygningsinspektøren i Christiansted (1800 - 1850)
St. Croix Bygningsinspektion Korrespondanceprotokol for bygningsinspektøren i Frederiksted (1818 - 1851)
St. Croix Bygningsinspektion Overslagsprotokol for bygningsinspektøren i Christiansted (1816 - 1818)
St. Croix Bygningsinspektion Referatprotokol for bygningsinspektøren i Frederiksted (1824 - 1852)
St. Croix Bygningsinspektion Sager for Overbygningsinspektoratet vedr. matriklen (1749 - 1777)
St. Croix Bygningsinspektion Sager til korrespondance og referatprotokollen for bygningsinspektøren i Frederiksted (1815 - 1849)
St. Croix Bygningsinspektion Sager til Korrespondanceprotokollerne for bygningsinspektøren i Christiansted (1767 - 1849)
St. Thomas Gadekommission Forhandlingsprotokol (1868 - 1886)
St. Thomas Gadekommission Korrespondanceprotokoller (1873 - 1908)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Landkasseregnskaber (1859 - 1875)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Arkivfortegnelse (1734 - 1835)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Bygningsinspektørens overslagsberetninger (1800 - 1829)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Diverse for Bygningsinspektøren (1805 - 1849)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Fortegnelser over forandring i matriklen ved køb og salg (1848 - 1875)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Indkomne breve til civilingeniøren (1874 - 1885)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Journaler for bygningsinspektøren (1828 - 1843)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Kopi af St. Thomas landbrevbog (1678 - 1684)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Kopibøger for bygningsinspektøren (1815 - 1866)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Kopibøger for civilingeniøren (1872 - 1882)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Korrespondanceprotokol for landmåleren (1872 - 1876)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Korrespondanceprotokol for stadskonduktøren (1871 - 1877)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Landmålingsprotokol (1764 - 1827)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Landmålingsprotokol for Kongens og Dronningens kvarter i Charlotte Amalie (1805 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Landmålingsprotokoller for Kronprinsens kvarter i Charlotte Amalie (1805 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Matrikuleringsprotokoller for Charlotte Amalie (1803 - 1855)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Protokol over plakater og instrukser for bygningsinspektøren (1685 - 1818)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Protokol over udførte byggearbejder ved garnisonen og andre statslige byggerier (1833 - 1845)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Referatprotokol for bygningsinspektøren og stadskonduktøren (1851 - 1865)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Registraturer over afsendte og indkomne skrivelser for civilingeniøren (1873 - 1875)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kompagniets lokaler og ejendomme i København vedk. (1673 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Sukkerraffinaderiet Tegninger og dokumenter vedk. sukkerraffinaderiets bygninger og grund (1728 - 1752)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 20/8 1829 til undersøgelse af reparation af Den lutherske kirke i Frederiksted Materiale (1829 - 1845)
Vestindiske Regering, Vejkommissionen for St. Croix Materiale (1819 - 1824)
Her finder du oplysninger om bygninger og anlæg med relation til Dansk Vestindien. Dvs. om opførelse og vedligeholdelse af offentlige bygninger (forter, hospitaler osv.), produktionsbygninger (sukkerraffinaderier), gader og veje, broer, havne og andre anlæg.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.