Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Byfoged Kapersager (1805 - 1806)
Det Guineiske Kompagni, Ekvipagekontoret Hovedinventarium for fregatten "Christiansborg" (1774 - 1774)
Det Guineiske Kompagni, Ekvipagekontoret Inventarie-, material- og provisionsbog for skibene "Christiansborg", "Fredensborg" og "Eleonora" (1766 - 1766)
Det Guineiske Kompagni, Ekvipagekontoret Inventariebog for paketbåden "Fortuna" (1772 - 1775)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Omkostningsbog for fortet Christiansborg (1755 - 1762)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Hercules". Anmærkninger for kaptajn Hastings og Johnsens regnskabsbøger (1806 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Lucie Emerenze": Sager ang. en rejse til Ostindien (1784 - 1791)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "Lucie Emerenze": Sager ang. en rejse til Vestindien (1781 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "St. Thomas". Journal for kirurgen (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København "St. Thomas". Journal ført af kaptajn C. Dircksen (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Auktionsprotokol for "Hercules" (1802 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.m. ang. "St. Thomas" (1781 - 1800)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Die Einigkeit" (1803 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Emilia" (1781 - 1793)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Geheimeraad Guldberg" (1782 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Generalinde Schimmelmann" (1782 - 1792)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Generalmajor Schimmelmann" (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Heinrich Carl" (1782 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Hercules" (1798 - 1805)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Prins Friderich" (1781 - 1792)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Breve og regnskaber m.v. ang. "Øllegaard Charlotte" (1781 - 1789)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevkopibog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Brevkopibog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturabog for "Hercules" (1799 - 1799)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturabog over ladningen (1783 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Fakturakopibog for "Lucie Emerenze" (1785 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebog for "Øllegaard Charlotte" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Gagebøger for "Hercules" (1803 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsjournal for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsmemorial for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsprotokol for "Lucie Emerenze" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Handelsprotokol og kopibog for "Hercules" (1800 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "Hercules" (1799 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Inventarier over skibe (1786 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Journal ført af skibsassistenten ombord på "Heinrich Carl" (1783 - 1784)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog for "Hercules" (1799 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kassebog over udgift (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Kladde til hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Konsumptionsbog (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Konsumtionsbøger for "Hercules" (1803 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Lister over indkomne ladninger (1778 - 1807)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Lister over indkomne skibe fra Vestindien (1778 - 1783)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Nautisk journal for "Printz Frederichs Haab" (1781 - 1781)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Nautisk journal for briggen "Friderica Louise" (1784 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Proviantregnskab for "Hercules" (1800 - 1802)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Gagebog for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "Hercules" (1803 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Register til Kladde til hovedbog for "St. Thomas" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Registreringsprotokol for "Lucie Emerenze" (1783 - 1786)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Registreringsprotokol for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskaber m.m. ang. diverse skibe (1780 - 1806)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Regnskabsjournal for "Lucie Emerenze" (1783 - 1787)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Revisionssager ang. "Schack-Rathlou" med flere skibe (1788 - 1788)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skibsprotokol for "Lucie Emerenze" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skibsprotokol for "St. Thomas" (1783 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Skøder på skibe (1781 - 1799)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Søassurancepolicer (1778 - 1785)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Øresundslister (1802 - 1803)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Faktura- og regningskopibog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Hovedbog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Kopi af hovedbog for skibet "Malleville" (1797 - 1797)
Generalguvernementet Instruktioner for orlogschefer i Vestindien (1777 - 1800)
Generalguvernementet Sager vedr. sørøveri (1818 - 1825)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Indkomne skrivelser (1842 - 1862)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Kopibøger (1819 - 1859)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Protokoller over indkomne fartøjer (1821 - 1865)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Protokoller over udgåede fartøjer (1821 - 1865)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Skibsmålingsprotokol (1861 - 1867)
Generalguvernementet, St. Thomas havnemester Statistik over indgåede skibe (1819 - 1854)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk søpasprotokol (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Ostindisk søpasprotokol (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindisk søpasprotokol (1816 - 1836)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Skibsværftet og overlodsembedet på St. Croix (1797 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Udskrift af St. Thomas og St. Croix søpasprotokol (1815 - 1852)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindisk søpasprotokol (1816 - 1836)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Akter vedk. det indiske søpasvæsen (1771 - 1847)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Certifikatprotokol (1776 - 1781)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kgl. latinske søpas for rejser til Vestindien (1759 - 1766)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommercekollegiets kvitteringer for tilbageleverede algierske søpas (1763 - 1767)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til certifikatprotokol (1776 - 1781)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Latinsk søpasprotokol (1771 - 1773)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Udskrift af St. Jan og St. Thomas søpasprotokol (1788 - 1807)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Orlogsmænd i Skt. Thomas havn (1875 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. Galatheaekspeditionen og Nikobarøernes afhændelse (1845 - 1869)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Skt. Thomas havns hovedforbedringsregnskab (1864 - 1870)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor St. Thomas skibsfartslister (1832 - 1859)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skibsjournaler (1766 - 1777)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skibsprotokoller (1766 - 1778)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter ang. nogle uden pas og tilladelse på Vestindien handlende skibe (1754 - 1759)
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber Lods- og Havnemesterregnskaber: Christiansted (1824 - 1917)
St. Thomas Byfoged Notarialprotokol for søprotester (1783 - 1815)
St. Thomas Byfoged Vidimata af skibsskøder (1799 - 1800)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Undersøgelseskommissionen vedrørende en række personer mistænkt for sørøveri Forhandlingsprotokol (1827 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Undersøgelseskommissionen vedrørende et sørøverkomplot Forhandlingsprotokoller (1824 - 1825)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Charles Barrington Dokumenter vedk. Charles Barringtons ekspedition til Madagaskar med "Grevinden af Laurwigen" (1737 - 1742)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Antegnelser til skibsregnskaber (1727 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen De privates besejling af Vestindien og Guinea. Kompagniets udvidelse 1747 (1743 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Diverse angående kompagniets skibe (1682 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedr. skibsekspeditioner til Vestindien og Guinea (1671 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog over instrukser for skibsførere (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Provisions- og konsumptionsbog fra jagten "Mercurius" (1753 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skibsjournaler m.m. fra jagten "Mercurius" på Guineakysten (1752 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Annotationer til ekvipagemester C.F. Irgens regnskaber (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Aparte varebog for indtægt og udgift over forøvrede materialer & varer samt inventarii og vare-gods ved skibenes ekvipering (1749 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Besigtelser med overslag vedk. skibenes tilstand og udredning (1674 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Cargaison- eller voyagebog (1672 - 1673)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Dagjournal & consumptiebog over fregatten "Princesse Sophia Magdalena" (1753 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Dagjournaler over nybygningen og udredningen af jagten "Mercurius" og fregatten "Cronprintz Christian" (1751 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Dagsjournal & consumptiebog over fregatten "Christiansted" (1750 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Ekvipagejournaler (1705 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Lossebog ved skibet "Cronprintz Christians" udlosning og solgte varers udlevering i Amsterdam (1712 - 1713)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Lossebøger (1705 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Magasin- eller udredningsbog (1673 - 1675)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Omkostbøger vedk. skibene "Gyldenløve" og Christian V" (1696 - 1698)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Register til Cargaison- eller voyagebog (1672 - 1673)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Register til Magasin- eller udredningsbog (1673 - 1674)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Regningsbøger efter rapporterne fra kompagniets fortømringsplads (1749 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Skibsinventarier (1673 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Stående fonds dagjournaler (1749 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Varebog (1716 - 1730)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Varebog for den cirkulerende fonds konto (1747 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Pakhusskriver og Ekvipagemester Varebog, ført af ekvipagemesteren (1700 - 1744)
Her finder du oplysninger om søfarten på Dansk Vestindien. Materialet vedrører især skibe som tilhørte handelskompagnierne og danske orlogsskibe. Det består af f.eks. skibsjournaler, inventarier, regnskaber, søpas, sager om kapere og sørøveri, instrukser og sager om skibsværfter og lods.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.