Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Haderslev købstad

Arkiv Indhold
Haderslev Byfoged Auktionsprotokol (1766 - 1863)
Haderslev Byfoged Bibog til skyld og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Bilag til biprotokol (1835 - 1865)
Haderslev Byfoged Bilag til retsprotokol (1634 - 1821)
Haderslev Byfoged Bøderegister med bilag (1761 - 1858)
Haderslev Byfoged Ekstrakt af politiretsprotokol over mindre overtrædelser (1837 - 1863)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Fortegnelser over kriminaltilfælde (1830 - 1857)
Haderslev Byfoged Koncept til tingbogen for Haderslev by (1797 - 1798)
Haderslev Byfoged Konkurssager (1675 - 1848)
Haderslev Byfoged Nævningebøger (1773 - 1837)
Haderslev Byfoged Politiretsprotokoller (1839 - 1867)
Haderslev Byfoged Procesakter (1697 - 1813)
Haderslev Byfoged Register til (1762 - 1773)
Haderslev Byfoged Register til formynderskabsprotokol (1762 - 1870)
Haderslev Byfoged Register til politiretsprotokol (1839 - 1851)
Haderslev Byfoged Register til retsprotokol (1763 - 1867)
Haderslev Byfoged Retsprotokol (1629 - 1867)
Haderslev Byfoged Skifteprotokol (1716 - 1822)
Haderslev Byfoged Skiftesager (1729 - 1867)
Haderslev Byfoged Skyld- og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Skøder (1633 - 1850)
Haderslev Byfoged Testamenter (1744 - 1813)
Haderslev Byfoged Tingbog (1633 - 1837)
Haderslev Forsørgelsesinstitut Contrabuch (1801 - 1857)
Haderslev Forsørgelsesinstitut Haupt-Protocolls (1801 - 1890)
Haderslev Købmænds Lig-Kompagni Protokol (1776 - 1848)
Haderslev Købstad, Giftefoged Duplikat af ægteskabsbog (1923 - 1970)
Haderslev Personregisterfører Døde, biregister (1874 - 1973)
Haderslev Personregisterfører Fødte, biregister (1874 - 1973)
Haderslev Personregisterfører Viede, biregister (1874 - 1925)
Haderslev Skomagerlaug Breve, domme og tingsvidner med mere (1631 - 1892)
Haderslev Skomagerlaug Brudstykker af en lavsprotokol (1640 - 1647)
Haderslev Skomagerlaug Fortegnelser over skomagere i Haderslev Amt (1777 - 1825)
Haderslev Skomagerlaug Frimesterkoncessioner (1737 - 1747)
Haderslev Skomagerlaug Kongebreve og forordninger med mere (1594 - 1853)
Haderslev Skomagerlaug Lavskråer og brevfortegnelser (1631 - 1670)
Haderslev Skomagerlaug Lavsprotokol (1638 - 1899)
Haderslev Skomagerlaug Lærebreve (1832 - 1865)
Haderslev Skomagerlaug Regnskaber (1842 - 1844)
Haderslev Skræddersvendes Lav Lavsskråer (1633 - 1813)
Haderslev Skræddersvendes Lav Regnskabsbog (1807 - 1867)
Haderslev Skræddersvendes Lav Svendebog (1806 - 1866)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Bøderegister (1801 - 1832)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Politisager (1820 - 1833)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Skiftesager (1812 - 1820)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Tingprotokol (1801 - 1834)
Haderslev Vor Frue Sogn Hovedministerialbog (1737 - 2003)
Haderslev Vor Frue Sogn Kontraministerialbog (1763 - 2003)
Hanschmacher-, Buntmacher- und Peltzer Amt im Hadersleben Korrespondance (1696 - 1774)
Hanschmacher-, Buntmacher- und Peltzer Amt im Hadersleben Lavsprotokol (1697 - 1864)
Löblichen Weis- und Fast-Becker-Amt in der Stadt Hadersleben Svendebrev for Rasmus Walder (1778 - 1778)
Murersvendenes Lav i Haderslev Rechnungs-Buch für die Todten-Lade (1818 - 1881)
Her kan du finde oplysninger om hele byens offentlige liv, bl.a. om byens forfatning, borgerskaber, embeds- og tjenestefolk, justits- og politisager, finansvæsen, bygnings- og vejsager, post, told,søfart, handels- og næringssager, militærsager, kirker, skoler, fattigvæsen m.m.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.