Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Indenrigsministeriet 1848-

Arkiv Indhold
By- og Boligministeriet, 4. Kontor Bygnings- og havejournal (1935 - 1973)
By- og Boligministeriet, 4. Kontor Register til bygnings- og have journal (1935 - 1970)
Departementet for Det Indre Journal (1848 - 1848)
Departementet for Det Indre Journalregister (1848 - 1848)
Departementet for Det Indre Kronologisk register (1848 - 1848)
Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kartotekskort vedrørende tysk indkvartering (1940 - 1945)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Anvisningsbøger (1850 - 1907)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Brevregister (1878 - 1966)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Emneregister over patentsager (1864 - 1894)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Faste journalnumre (1848 - 1940)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Forslag om ændring af lov af 28.5.1880 om spare- og lånekasser (1909 - 1909)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Forslag til lov om arbejde i fabrikker mv. samt det offentliges tilsyn dermed (1911 - 1911)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Indfødsretsmatriklen - Optantsager (1870 - 1870)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lov af 6.4.1906 om arbejder i brød- og kagebagerier samt konditorier (1894 - 1905)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lovsager (indfødsret) (1850 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lukkeloven af 19.6.1908 (1903 - 1908)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Navneregister over indfødsretssager (1848 - 1921)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Nøgle (1919 - 1920)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Realregister (1878 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register over rigsdagsjournalsager (1848 - 1920)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til Registrant (1848 - )
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til resolutionsprotokol (1848 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til rigsdagsjournal (1848 - 1866)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til Visdomsbog (1837 - 1931)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til Visdomsbog for bygnings- og havevæsen (1860 - 1920)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Registrant (1848 - 1909)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Resolutionsprotokol (1848 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Rigsdagsjournal (1848 - 1968)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Sager/indberetninger vedr. lov af 21.8.1908 om anvendelse af udenlandske arbejdere (1906 - 1914)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Sekretær C.A. Vagn-Hansens visdomsbog (1937 - 1944)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Sygekassejournal (1892 - 1920)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Visdomsbog (1837 - 1931)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Indfødsretsmatriklen - Lov nr. 353 af 27/11-1916 (1916 - 1919)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Indfødsretsmatriklen - Naturalisationsbreve iht. Lov nr. 166 af 17/5-1916 (1916 - 1916)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Journal for byggesager (1927 - 1961)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Journaler over udsættelser (1916 - 1919)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Lægdsruller, 7. Udskrivningskreds (1911 - 1931)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Register til journal for byggesager (1927 - 1961)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Register til værnepligtsjournal (1914 - 1967)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Værnepligtsjournal (1914 - 1967)
Indenrigsministeriet, 3. Kontor Fastnummerfortegnelse til boligjournal (1919 - 1940)
Indenrigsministeriet, 3. Kontor Journal (1915 - 1967)
Indenrigsministeriet, 3. Kontor Journal til socialt og kulturelt byggeri (1933 - 1942)
Indenrigsministeriet, 4. Kontor Journaler vedr. rotter, vandvinding m.v (1943 - 1947)
Indenrigsministeriet, 4. Kontor Register til Journal vedr. rotter, vandvinding (1943 - 1947)
Indenrigsministeriet, 4. Kontor Register til sundhedsjournal (1924 - 1967)
Indenrigsministeriet, 4. Kontor Sundhedsjournal (1924 - 1967)
Indenrigsministeriet, 7. Kontor Journaloversigt for A-journal (1962 - 1966)
Indenrigsministeriet, Christiansborg Slots Byggeudvalg af 15.11.1903 Bygningstegninger (1904 - 1929) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Angående bygningers overgang fra forskellige ministerier. Indholdsfortegnelse til Bygnings- og havejournal 1931, fastnummer 1301-1600 (1931 - 1931)
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Fastnummerfortegnelse til bygnings- og havejournal (1935 - 1942)
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Register til bygnings- og havejournaler (1873 - 1919)
Indenrigsministeriet, Ekstraordinært Kontor Register til visdomsbog (korn) (1917 - 1920)
Indenrigsministeriet, Ekstraordinært Kontor Visdomsbog (korn) (1917 - 1920)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Aldersattester ved køb af fæstesteder for Odsherred Gods (1847 - 1853)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Almindelige selvejendomssager (1854 - 1868)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Arvefæstesager for Jægerspris Gods (1847 - 1859) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Arvefæstesager for Jægerspris Gods (1847 - 1859) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Bekendtgørelsesprotokoller (1853 - 1856)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Dokumenter vedrørende Frederiksborgs, Kronborgs, Hirschholms og Købenshavns distrikter (1854 - 1858)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Forhandlingsprotokol for Odsherreds Gods (1852 - 1854)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Forhandlingsprotokol for Sorø Akademis, Universitetes og Kommunitetets gods (1852 - 1853)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Journal for Odsherreds Gods (1852 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Koncepter til obligationer for Københavns amt (1858 - 1861) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Kopibog for Odsherreds Gods (1852 - 1854)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Oplysning om modtagne købesummer for fæstegrunde under Københavns amt (1855 - 1860) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Protokol for undersøgelser og beskrivelser over statens fæste- og lejebøndergods over godserne Bjørnsholm, Lundgård og Padkjær Hovedgårde i Ålborg Amt (1853 - 1854)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Protokoller og dokumenter vedrørende Det falsterske gods, Baadesgaard og Vintersbølle godser (1851 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Protokoller og dokumenter vedrørende Frederiksgave, Flenstofte og Bjørnsholm godser samt fæste- og lejestederne i Københavns og Frederiksborg amter (1853 - 1858)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Protokoller og dokumenter vedrørende Frederiksværks Gods (1853 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Protokoller og dokumenter vedrørende Jægerspris Gods (1853 - 1857)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Regnskabsbog, journalsager med mere (1852 - 1857)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Sager til Odsherreds Gods journal med mere (1852 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Selvejendomssager for Kronborg distrikt (1856 - 1864)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Selvejendomssager for Københavns distrikt (1853 - 1861)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Selvejendomssager for Sorø Akademi (1852 - 1861)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skemaer for undersøgelses- og beskrivelsesforr. over statens fæste- og lejebøndergods (1857 - 1857)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Asminderød sogn under Kronborg distrikt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Baadesgaards Gods (1855 - 1856)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Ballerup og Måløv sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Birkerød med flere sogne under Hirschholm Gods (1856 - 1856)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Bjørnsholm sogn under Bjørnsholm Gods (1857 - 1857)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Frederiksgave Gods (1856 - 1856)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Frederiksgave Gods (1856 - 1856) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Frederiksværk Gods (1855 - 1855) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Gentofte og Ledøje sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Gilleleje Overdrev under Frederiksborg amt (1858 - 1858)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Herlev m.fl. sogne under Frederiksborg amt (1861 - 1863)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Herstedøster, Ishøj, Høje Tåstrup og Herstedvester sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Hvidovre, Sengløse, Smørum, Brøndbyvester, Vallensbæk, Brøndbyøster, Glostrup, Gentofte, Ledøje, Ballerup, Måløv, Lyngby, Brønshøj, Søllerup, Herlev, Rødovre, Herstedøster, Ishøj, Høje Tåstrup og Herstedvester sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Hvidovre, Sengløse, Smørum, Brøndbyvester, Vallensbæk, Brøndbyøster, Glostrup, Gentofte, Ledøje, Ballerup, Måløv, Lyngby, Brønshøj, Søllerup, Herlev, Rødovre, Herstedøster, Ishøj, Høje Tåstrup og Herstedvester sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Jægerspris Gods (1855 - 1855) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Kirke Værløse og Gladsaxe sogne under Københavns amt (1858 - 1859)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Kronborg Distrikt (1860 - 1861) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Kronborg Distrikt (1860 - 1861) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Lillerød m.fl. sogne under Frederiksborg amt (1863 - 1863)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Malle, Fleisborg og Hyllested sogne m.fl. under Bjørnsholm Gods (1857 - 1857)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Nørre Alslev sogn under Falsters Gods (1855 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Nørre Vedby sogn under Falsters Gods (1855 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Odsherred Gods (1854 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Odsherred Gods (1854 - 1855) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Odsherred Gods (1854 - 1855) Ny Scanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Smørum, Brøndbyvester, Vallensbæk, Brøndbyøster og Glostrup sogne under Københavns amt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Søborg under Kronborg distrikt (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Søllerød, Herlev og Rødovre sogne under Københavns amt1860 (1860 - 1860)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Uggeløse m.fl. sogne under Frederiksborg amt (1861 - 1861)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Vålse sogn under Falsters Gods (1855 - 1855)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokol for Ølstykke sogn under Frederiksborg amt (1861 - 1861)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Skødeprotokoller Veksø m.fl. sogne under Frederiksborg amt (1861 - 1863)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Summariske fortegnelser over købesummerne for fæste- og lejestederne på statens bøndergods (1854 - 1858)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Udskrifter af bekendtgørelsesprotokoller (1853 - 1856)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Udskrifter af matrikelberegninger med kort for fæstesteder i Københavns, Frederiksborg, Holbæk og Ålborg amter (1851 - 1860)
Indenrigsministeriet, Midlertidige Boligafdeling Boligjournal (1919 - 1940)
Indenrigsministeriet, Midlertidige Boligafdeling Register til boligjournal (1921 - 1940)
Indenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhedsvæsens Vaccinationsudvalg af 30.08.1928 Betænkning afgivet af det under Ministeriet for Sundhedsvæsen under 30. august 1928 nedsatte vaccinationsudvalg (1928 - 1930)
Indenrigsministeriet, Sekretariatet Bekendere af den mosaiske tro (1848 - 1849)
Indenrigsministeriet, Udvalget af 03.08.1973 til Undersøgelse af Naturpræparater og Ikke-Autoriserede Helbredsmetoder Bilagsfortegnelse (1973 - 1983)
Indenrigsministeriet, Udvalget af 03.08.1973 til Undersøgelse af Naturpræparater og Ikke-Autoriserede Helbredsmetoder Materiale (1973 - 1983)
Kanal- og Havneinspektoratet Journal over anlægget af Frederik den VII's Kanal (1852 - 1861)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Bilag til forhandlingsprotokol (1860 - 1862)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Forhandlingsprotokol (1860 - 1865)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Kopibog (1860 - 1862)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Forestillinger og resolutioner (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Journal (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Journalregister (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Register til forestillinger og resolutioner (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Register til kopibog (1855 - 1858)
Overdirektoratet for De Kongelige Haver Journal for de kongelige haver (1849 - 1859)
Overdirektoratet for De Kongelige Haver Register til journal for kgl. haver (1849 - 1859)
Transportministeriet Bygnings- og havejournal (1849 - 1935)
Transportministeriet Registre til bygnings- og havejournaler (1849 - 1925)
Her finder du foreløbigt resolutionsprotokoller (journaler) fra Indenrigsministeriets Kommune- og købstadskontor.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.