Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Den danske regering i Stade

Arkiv Indhold
Bremen og Verden. Det Kgl. Kammer i Stade Copie-Buch der Bremischen Kammer-Expeditionen (1712 - 1719)
Bremen og Verden. Det Kgl. Kammer i Stade Register til korrespondanceprotokol (1712 - 1717)
Bremen og Verden. Det kgl. kammer i Stade, Etatsråd Weyses embedsarkiv Relations-Protocoll von denen Brehmischen Cammer-Sachen (1712 - 1719)
Den Kongelige Regering i Stade Acta betreffend die von dem Controlleur zu Hamburg Philipp Klingen des Zollwesens halber eingebrachte Gravamina (1713 - 1713)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende afgåede svenske officerer (1714 - 1716)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende ceremoniellet i anledning af dronning Charlotte Amalies død (1714 - 1714)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende den af den hannoverske regering foretagne afspærring i hertugdømmet Bremen (1712 - 1714)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende desertion og vedrørende svenske officerer og forhenværende svenske embedsmænd samt opsnappede breve (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende forplejning af de fra Brabant komne tropper (1713 - 1713)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende forplejning af militsen (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende forskellige straffesager (1714 - 1716)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende indkvartering og andre militære anliggender (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende medlemmerne af den danske regering i Bremen og Verden (1712 - 1713)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende overdragelsen af hertugdømmerne Bremen og Verden til kurfyrsten af Hannover (1715 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende svenske officershustruer (1714 - 1716)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende udførsel af korn og heste (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Akter vedrørende udførsel af træ og mursten til Altona (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Ansøgninger, bestallinger og embedseder (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade De af regeringen udstedte trykte forordninger (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Dispensationer i ægteskabssager (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Kongelige ordrer med bilag til de til Regeringskancelliet i fyrstedømmerne Bremen og Verden forordnede (1712 - 1712)
Den Kongelige Regering i Stade Kollekter og almisser (1713 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Kongelige reskripter (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Korrespondance med civile embedsmænd og myndigheder (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Korrespondance med militære og civile embedsmænd og myndigheder (1712 - 1715)
Den Kongelige Regering i Stade Rejsepas (1712 - 1715)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Brevveksling mellem Regeringskancelliet i Glückstadt og den hannoverske regering i Stade om retslige anliggender vedr. de respektive undersåtter (1713 - 1757)
Vedr. regeringen i Stade1712-15. Bremen-Verden hørte en kort overgang under Danmark, som overtog området fra Sverige 1712, og overlod det til Hannover 1715.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.