Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Ældre regnskaber

Arkiv Indhold
Regnskaber 1433-1559 Adskillige stykker kongelige indtægtsregnskaber fra Christian II's og Frederik I's tid (1517 - 1531)
Regnskaber 1433-1559 Bilag til rentemesterregnskaber fra Christian III's tid (1544 - 1549)
Regnskaber 1433-1559 Båhus Lens jordebog (1544 - 1544)
Regnskaber 1433-1559 Christian II's og Frederik I's aktive og passive gæld (1515 - 1548)
Regnskaber 1433-1559 Dronningens skrivers regnskabsbøger (1481 - 1510)
Regnskaber 1433-1559 Falsterbo toldregnskab (1494 - 1494)
Regnskaber 1433-1559 Forskellige stykker lensregnskaber eller jordebøger (1486 - 1513)
Regnskaber 1433-1559 Forskellige stykker lensregnskaber eller jordebøger fra Christiern II's og Frederik I's tid (1517 - 1539)
Regnskaber 1433-1559 Fortegnelse over regnskaber, der er ældre end 1660 (1433 - 1559)
Regnskaber 1433-1559 Fortegnelser over formuende mænd i Try og Holbo herreder og flere steder fra Christian II's tid (1513 - 1523)
Regnskaber 1433-1559 Fortegnelser over indkrævede klokker (1528 - 1529)
Regnskaber 1433-1559 Gesandtskabs- og rejseregnskaber fra Christian III's tid (1537 - 1556)
Regnskaber 1433-1559 Geverd Schenkes kvitteringer for betalte fordringer m.m. samme sag vedrørende (1535 - 1553)
Regnskaber 1433-1559 Hald Lens regnskab (1541 - 1546)
Regnskaber 1433-1559 Helsingør bys sisebog (1518 - 1519)
Regnskaber 1433-1559 Hofholdnings- med flere regnskaber (1527 - 1530)
Regnskaber 1433-1559 Inventarier på Abrahamstrup, Kalundborg og Krogen (1536 - 1536)
Regnskaber 1433-1559 Inventarier på bispegårde (1536 - 1536)
Regnskaber 1433-1559 Jordebog for Jemteland (1546 - 1546)
Regnskaber 1433-1559 Jordebog til Århus og Åkær (1544 - 1544)
Regnskaber 1433-1559 Jordebøger fra Skåne, Halland og Blekinge (1524 - 1559)
Regnskaber 1433-1559 Kammermester Christoffer Parsbergs regnskaber (1447 - 1447)
Regnskaber 1433-1559 Koldinghus Lens regnskab (1544 - 1545)
Regnskaber 1433-1559 Kongens fadebursregnskaber (1521 - 1525)
Regnskaber 1433-1559 Kongens hofholdningsregnskaber (1487 - 1507)
Regnskaber 1433-1559 Kongens omslagsregnskaber (1518 - 1521)
Regnskaber 1433-1559 Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 3 (1534 - 1536)
Regnskaber 1433-1559 Kvitteringer m.m. til Henrik Schulte og Carsten Grip (1537 - 1545)
Regnskaber 1433-1559 Lensregnskaber og jordebøger fra Falster og Fyn (1533 - 1547)
Regnskaber 1433-1559 Lunde ærkebiskops regnskaber (1519 - 1535)
Regnskaber 1433-1559 Malmøhus Lens regnskaber (1541 - 1551)
Regnskaber 1433-1559 Mandtalsregister for landeskatten af Krogens Len (1555 - 1555)
Regnskaber 1433-1559 Mindre regnskaber, kvittanser, breve m.m., ikke gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 3 (1533 - 1536)
Regnskaber 1433-1559 Møntmesterregnskaber (1533 - 1546)
Regnskaber 1433-1559 Omslagsregnskaber og omslagsregistre m.m. fra Christian III's tid (1539 - 1548)
Regnskaber 1433-1559 Reghenskaff oc rede paa then landthelp (1524 - 1526)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber for Roskilde domkirke og kapitel (1458 - 1520)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber fra Gulland (1498 - 1500)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 3 (1533 - 1536)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber og andre dokumenter vedrørende prinsesse Annas bryllup (1548 - 1548)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber over stiftsgodset på Sjælland, Fyn, Falster og i Jylland (1536 - 1554)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber vedrørende hertug Magnus (1557 - 1559)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber vedrørende kong Hans (1508 - 1511)
Regnskaber 1433-1559 Regnskaber vedrørende lensvæsen før 1513 (1398 - 1473)
Regnskaber 1433-1559 Regnskabsbog for dronning Christines hofudgifter (1520 - 1521)
Regnskaber 1433-1559 Regnskabsbog for skriveren på Biskopsgården i Odense (1514 - 1520)
Regnskaber 1433-1559 Regnskabsoptegnelser, regninger, kvitteringer m.m. fra Frederik I's tid (1525 - 1530)
Regnskaber 1433-1559 Rentemesterregnskaber (1546 - 1558)
Regnskaber 1433-1559 Restans-register på 1 daler-skatten af Lugude og Sønderåsbo herreder (1545 - 1545)
Regnskaber 1433-1559 Ribe og Kolding toldregnskaber (1501 - 1524)
Regnskaber 1433-1559 Riberhus Lens regnskab (1537 - 1540)
Regnskaber 1433-1559 Roskildegård Lens regnskab (1552 - 1557)
Regnskaber 1433-1559 Stege Lens regnskab (1543 - 1544)
Regnskaber 1433-1559 Told- og byfogedregnskaber fra Christian III's tid (1545 - 1555)
Regnskaber 1433-1559 Toldregnskaber for Ålborg og Rødby (1518 - 1522)
Regnskaber 1433-1559 Udaterede regnskabsbilag m.m., overvejende fra Frederik I's eller Christian III's tid (1523 - 1558)
Regnskaber 1433-1559 Varberg Len: Register på sagefald og gårdfæstning af Himle Herred (1549 - 1549)
Regnskaber 1433-1559 Verzeichnüss der empfangenen vnd außgelegten Gelder vff dem Zuge nacher Meißen (1548 - 1548)
Regnskaber 1433-1559 Vitskøl Klosters jordebog (1552 - 1552)
Regnskaber 1433-1559 Øm Klosters jordebog (1554 - 1554)
Regnskaber 1433-1559 Århusgård Lens regnskab (1545 - 1546)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Biskop Albrecht af Lübeck og Henrik Ahlefeldt Johanssens regnskaber (1470 - 1479)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Blandede regnskaber for Slesvig og Holsten (1470 - 1559)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Flensborg amts regnskaber over skat, bøder samt inventar (1472 - 1499)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Fortegnelse over indtægter af amterne i hertugdømmerne Slesvig og Holsten (1490 - 1544)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Gottorp amts regnskaber (1450 - 1542)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Gottorp toldregnskab (1484 - 1579)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Haderslev amt: Willstorper Hues register (1583 - 1583)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Haderslev og Tørning amters regnskaber (1524 - 1543)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Haderslev toldregnskaber (1539 - 1539)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Plov- og frøkenskat af adelens gods i hertugdømmerne Slesvig og Holsten (1543 - 1544)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Regnskab for Trøjborg len (1538 - 1538)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Regnskab over indtægt og udgift, samt hvervningsruller eller lønningslister og kvitteringer vedr. krigen i Ditmarsken (1500 - 1500)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Sønderborg og Nordborg amters naturalieregnskaber (1534 - 1537)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Sønderborg og Nordborg amters pengeregnskaber (1533 - 1543)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Sønderborg og Nordborg amters regnskaber over afgifter og skatter (1500 - 1524)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Sønderborg og Nordborg amters skatteregnskaber (1483 - 1486)
Regnskaber 1438-1559, Slesvigske og Holstenske Regnskaber indtil 1580 Tønder amts penge- og naturalieregnskab (1533 - 1543)
Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber Indtægts- og udgiftskontraregnskaber (1599 - 1660)
Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber Indtægts- og udgiftsregnskaber (1559 - 1588)
Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber Indtægts- og udgiftsregnskaber (1588 - 1660)
Regnskaber 1559-1660, Rentemesterregnskaber Oversigt over konti (1588 - 1660)
Regnskaber 1559-1660, Studiegårdsregnskaber kopskatten 1660: Regnskab for hovedskat af Københavns Universitet (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Amtstueregnskaber Amtsregnskaber, ældre (1648 - 1891)
Reviderede Regnskaber, Købstadsregnskaber Købstadsregnskaber (1660 - 1850) Ny Skanning i farver
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Fæstningsregnskaber (1592 - 1799) Norske Afdeling
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Bilag til Oluf Brockenhuus' regnskab for Lolland og Falster (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Erik Kaas' regnskab for Fyn med de mindre øer (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Hans Oldelands regnskab for adelen i København (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Jørgen Kruses regnskab for Århus Stift (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Kalundborg bys mandtal (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Nakskov bys mandtal (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Ove Juels regnskab for København (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Ove Juels regnskab for Sjællands Stift (1660 - 1660)
Reviderede Regnskaber, Militære Regnskaber Kopskatten 1660: Sivert Brockenhuus' regnskab for Viborg og Ålborg Stifter (1660 - 1660)
Arkivalierne indeholder regnskabsmateriale fra en række sønderjyske, fynske og sjællandske arkivskabere. Materialet dækker perioden fra 1447 og frem til 1583 og består bl.a. af Kammermesterregnskaber, Rentemesterregnskaber, Dronningens skrivers regnskabsbøger, Regnskaber for Roskilde domkirke og kapitel, Gottorp toldregnskab.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.