Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Grønland

Arkiv Indhold
Danmarks Statistik Folketælling 1850, Grønland (1850 - 1850)
Danmarks Statistik Folketælling 1855, Grønland (1855 - 1855)
Danmarks Statistik Folketælling 1860, Grønland (1860 - 1860)
Danmarks Statistik Folketælling 1870, Grønland (1870 - 1870)
Danmarks Statistik Folketælling 1901, Grønland (1901 - 1901)
Danmarks Statistik Folketælling 1911, Grønland (1911 - 1911)
Danmarks Statistik Folketælling 1921, Grønland (1921 - 1921)
Danske Kancelli Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danske Kancelli Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danske Kancelli Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danske Kancelli Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danske Kancelli Register til Præstekaldsbog for Norge med Grønland og Nordlandene (1686 - 1804)
Danske Kancelli Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Indgående korrespondance: Grønland - Indberetninger om vaccination (1886 - 1909)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland (1775 - 1847)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Direktions-resolutions-protokol (1747 - 1773)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Gagebog for betjente og mandskab i Grønland (1759 - 1775)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Generalforsamlings-Protokol (1747 - 1775)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Instructions-Bog indeholdende Det Kongelig octrojerede Almindelige Handels Compagnies Directions til de til Colonierne paa Grønland antagne Kiøbmænd, Ober- og Under-Assistenter tillagte Instructioner. Indrettet 1750 (1750 - 1757)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Dagbøger ført af kolonibestyrere, assistenter m.fl. i Grønland (1774 - 1921) Ny Scanning i farver
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Dagbøger ført af kolonibestyrere, assistenter m.fl. i Grønland (1774 - 1921) Ny Skanning i farver
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Gagebog (1775 - 1880)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Hovedgagebog (1880 - 1929)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Register til gagebog (1775 - 1880)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Register til hovedgagebog (1880 - 1929)
Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor Skibsjournaler (1776 - 1987)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Kontrolbøger for færøske, islandske og grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Postbog for færøske, islandske og grønlandske sager (1859 - 1877)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Register til kontrolbøger for færøske, islandske & grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udlandet (1848 - 1864)
Generalkommissariatet (Søetaten) Afregningsbog for mandskab i kolonierne Godthåb og Nepisene, Grønlandske handel (1728 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Gage- og kontobøger ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Negotiebog ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Protokol over det grønlandske væsen, Grønlandske handel (1727 - 1727)
Grønlands Styrelse, Hovedkontoret Journal (1908 - 1950)
Grønlands Styrelse, Hovedkontoret Journalregister (1908 - 1919)
Grønlands Tekniske Organisation, Gunnar Palle Rosendahls embedsarkiv Diverse materiale (1958 - 1994)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Forhandlinger om valg af entreprenør (Lufthavnsbygning, Sdr. Strømfjord) (1958 - 1958)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Materiale fra Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1955 - 1964)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater (interne), Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1958 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater, Grønlandsministeriets Anlægsudvalg (1955 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Mødereferater, Grønlandsministeriets Anlægsudvalgs arbejdsudvalg (1957 - 1963)
Grønlands Tekniske Organisation, Jens Christian Madsens embedsarkiv Projektmateriale (1947 - 1995)
Grønlandsdepartementet Departementschefarkiv (fortroligt), journalsager (1950 - 1978)
Grønlandsdepartementet Journalsager (1957 - 1989)
Grønlandsministeriet, 1. Kontor Journalsager (til journal nr. I) (1951 - 1954)
Grønlandsministeriet, Philip Rosendahl, embedsarkiv Materiale om bygnings- og husbygningsforhold (1930 - 1964)
Islandske Departement, Revisionskontor Erindringsprotokol for færøske, islandske og grønlandske sager (1842 - 1856)
Islandske Departement, Revisionskontor Tegnebog, journal og kopibog for den grønlandske og færøske handels hovedrevisor (1846 - 1859)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Diverse Færø- og Grønlandsjournalsager uden nummer (1852 - 1855)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournalsager (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registre til Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Lichtenberg, Paul Gerhard Tycho Honnens de, styrmand Dagbog fra Scoresbysund-ekspeditionen (1924 - 1924)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Koncepter til grønlandske missions regnskaber (1794 - 1819)
Nuna-tek/GTO Distriktsingeniørmøder i København (1959 - 1966)
Nuna-tek/GTO Fællessager, sager vedr. generelle spørgsmål m.m. (Grønlands Tekniske Organisation) (1936 - 1989)
Rentekammeret Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Rentekammeret Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1821 - 1836)
Rentekammeret Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Rentekammeret Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Rentekammeret Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Rentekammeret Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Rentekammeret Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Rentekammeret Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Rentekammeret Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Rentekammeret Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Rentekammeret Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Rentekammeret Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Rentekammeret Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Rentekammeret Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Rentekammeret Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Rentekammeret Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Rentekammeret Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1834, Grønland (1834 - 1834)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1840, Grønland (1840 - 1840)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1845, Grønland (1845 - 1845)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Bilag til ekstraktmemorialprotokol, vedr. Grønland og Island (1756 - 1759) Norske Afdeling
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne, Island og Grønland (1860 - 1866)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskabsforklaringer vedr. Færøerne, Island og Grønland (1847 - 1862)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over grønlandske og færøske embedsudnævnelser (1855 - 1865)
Rigsdagens Udvidede Grønlandsudvalg Mødereferater (1946 - 1946)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission III ang. sundhedsvæsenet og sociale spørgsmål Sager (1949 - 1949)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission VI ang. kulturelle anliggender Sager (1949 - 1949)
Statsministeriet Grønlandskommissionen, Underkommission VII angående den tekniske organisation af kommunikation og trafikale forhold Sager (1949 - 1950)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Grønland (1820 - 1910)
Tilsynsrådet for Grønlands Tekniske Organisation Mødereferater og korrespondance (1964 - 1986)
Udenrigsministeriet Almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Fortegnelse over almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Gruppeordnede sager (1945 - 1972)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol i boet efter Jakob Severin (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. skiftet efter Severin og hustru (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne brev til Jakob Severin og hustrus dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog vedr. det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Regninger og kvitteringer til det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skiftekommissionsprotokol i dødsboet efter Jakob Severin til Dyrlund og hustru Maren Dalager (1753 - 1761)
Arkivmateriale der viser den danske forbindelse til Grønland

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.