Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Udenrigsministeriet

Arkiv Indhold
Departementet for de Udenlandske Anliggender Realregister over samlede sager (1784 - 1866)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Register over samlede sager (1784 - 1866)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1856-1909 (1856 - 1909)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser, Udenrigsministeriets depecher (1848 - 1972)
Udenrigsministeriet Almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Depecher (1848 - 1988)
Udenrigsministeriet E 4 Traktater (1901 - 1920)
Udenrigsministeriet Folioregistratur 542, Udenrigsministeriets skibslister (1849 - 1903)
Udenrigsministeriet Forestillinger (1848 - 2005)
Udenrigsministeriet Fortegnelse over almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal A (1856 - 1908)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal B (1888 - 1910)
Udenrigsministeriet Gehejmeregistratur (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Generalregistratur for de danske repræsentationer (1771 - 1995)
Udenrigsministeriet Generalrepertorium for de danske repræsentationer i udlandet (1771 - 1995)
Udenrigsministeriet Gruppeordnede sager (1909 - 1945)
Udenrigsministeriet Indkomne skibslister fra konsulaterne (1848 - 1903)
Udenrigsministeriet Journal A (1856 - 1890)
Udenrigsministeriet Journal B (1888 - 1910)
Udenrigsministeriet Journal C (1907 - 1910)
Udenrigsministeriet Journalkartotek over beslaglagte danske og udenlandske skibe (1914 - 1918)
Udenrigsministeriet Journalkartotek over hjemløse slesvigeres anmodning om dansk indfødsret (1909 - 1918)
Udenrigsministeriet Journalkartotek over Østrig-ungarske krigsfanger i Rusland (1917 - 1919)
Udenrigsministeriet Navneregister til journal A (1856 - 1890)
Udenrigsministeriet Navneregister til journal B (1888 - 1910)
Udenrigsministeriet Navneregister til journal C (1907 - 1910)
Udenrigsministeriet Ordningsplan for Udenrigsministeriets arkiv 1856-1909 (1856 - 1909)
Udenrigsministeriet Register til kongelige resolutioner (1892 - 1903)
Udenrigsministeriet Sagfordeling for A-journalsager (1856 - 1890)
Udenrigsministeriet Samlede sager (1855 - 1910)
Udenrigsministeriet Specielle dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Udenrigsministeriets arkivsystem 1975 (1975 - 1991)
Udenrigsministeriet Udenrigsministeriets katalog over fristforlængede sager til og med 1972 (1909 - 1972)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Fremvisningslister til handels- og konsulatsjournalsager (1980 - 1990)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Journalsager (Konsulatssager) (1849 - 1866)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Kongelige resolutioner og reskripter (1849 - 1866)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Samlede sager til konsulatsjournal: Fortegnelse over nyoprettede sager nr. 1207-1215 (1980 - 1990)
Ministerium, der varetager Danmarks politik i forhold til udlandet. Ministeriet blev oprettet i 1848 og afløste Departementet for de Udenlandske Anliggender, der formelt var oprettet som selvstændigt regeringsorgan ved kongelig kabinetsordre af 24. december 1770.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.