Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Udenrigsministeriet - Registre og hjælpemidler

Arkiv Indhold
Grænsereguleringskommissionen af 1920 Grænsereguleringskommissionen 1920, afleveringsfortegnelse (1919 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets akter og protokoller 1909-1945 (1909 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1946-1972 (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1973-1988 (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler DUPI: Oversigt over almindeligt tilgængelige dokumenter (1990 - 2000)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 2 Traktater: Fortegnelse 1848-1880, uddrag af Folioregistratur 88d (1848 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 3 Traktater, afleveringsfortegnelse (1880 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 4 Traktater, afleveringsfortegnelse (1901 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, afleveringsfortegnelse (1900 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, landeregister til B-rækken (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, landeregister til C- og D-rækken og den midlertidige række (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, oprindelig pakkeliste (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, sagregister til C- og D-rækken og den midlertidige række (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 577: Udenrigsministeriets samlede sager 1856-1910 (1960 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1909-1945, læsesalsversion (1909 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1945-1972, mikrofilm (1945 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1946-1972, læsesalsversion (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1973-1988, mikrofilm (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1886-1918 (1886 - 1918)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1908-1985 (1908 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1908-1985, fristforlængelser (1993 - 1993)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1946-1972 (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fremvisningslister til ekspederede handelssager (1854 - 1858)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fremvisningslister til journal C (1907 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Grænsereguleringskommissionen 1851, afleveringsfortegnelse (1849 - 1851)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Handels- og konsulatssager 1848-1866. Fortegnelse over pakkerne (1848 - 1856)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Internationale forkortelser 1945 ff. (2000 - 2010)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Konsul Brandts indberetninger, afleveringsfortegnelse (1874 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:1 - EF, beslutningsprocessen, afleveringsfortegnelser (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:5 - "Washington-filmene", afleveringsfortegnelser (1945 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:5 - "Washington-filmene", oversigt (1991 - 1991)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Noteapparat til DUH Bd. 6, Nikolaj Pedersen: Dansk Baltikumpolitik 1989-1991 (1989 - 1991)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sager angående latinske søpas, en vejledning (1980 - 1990)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sagregister til journal A (1856 - 1890)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sagregister til journal B (1888 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sagregister til journal C (1907 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udenrigsministeriet: Oversigt til brug for læsesalen (1994 - 1994)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udenrigsministeriets arkivsystem 1921 (1921 - 1921)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1856-1909 (1856 - 1909)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser, Udenrigsministeriets depecher (1848 - 1972)
Udenrigsministeriet Folioregistratur 542, Udenrigsministeriets skibslister (1849 - 1903)
Udenrigsministeriet Fortegnelse over almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal A (1856 - 1908)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal B (1888 - 1910)
Udenrigsministeriet Generalregistratur for de danske repræsentationer (1771 - 1995)
Udenrigsministeriet Generalrepertorium for de danske repræsentationer i udlandet (1771 - 1995)
Udenrigsministeriet Ordningsplan for Udenrigsministeriets arkiv 1856-1909 (1856 - 1909)
Udenrigsministeriet Udenrigsministeriets arkivsystem 1975 (1975 - 1991)
Udenrigsministeriet Udenrigsministeriets katalog over fristforlængede sager til og med 1972 (1909 - 1972)
Udenrigsministeriet, Oplysningsbureauet for Erhvervene Afleveringsfortegnelse, Udenrigsministeriets Oplysningsbureau for Erhvervene (1921 - 1928)
Her finder du afleveringsfortegnelser og registre til arkivalier fra Udenrigsministeriet. Som regel er der tale om en fuldkommen beskrivelse af indholdet i de enkelte pakker, så du nemt kan finde den rigtige sag.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.