Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler og stiftelser

Arkiv Indhold
Bornholms Fysikat Korrespondance vedr. kopperepidemi (1881 - 1881)
Bornholms Fysikat Vaccinationsprotokol for krigsråd Curdtz (1815 - 1861)
Bornholms Fysikat Vaccinationsprotokol for landsfysikatet (1823 - 1915)
Bornholms Fysikat Vaccinationsprotokol for landskirug Kraver (1817 - 1826)
Bornholms Fysikat Vaccinationsprotokol for regimentfeltskæreren (1810 - 1839)
Danmarks Statistik Epidemiske sygdomme i lægedistrikter og sogne (1851 - 1865) Ny Skanning i farver
Danmarks Statistik Epidemiske sygdomme i lægedistrikter og sogne (1851 - 1865) Ny Scanning i farver
Danmarks Statistik Selvmordsstatistik (1845 - 1895)
Dansk Arbejdsgiverforening Deltagelse i det socialpolitiske arbejde (1902 - 1934)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Protokol over de på landet direkte udsatte børn (1770 - 1804)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Protokoller over kassebørnene (1771 - 1806)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Register over her i Staden midlertidigt udsatte børn (1790 - 1807)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Registre til udsætterprotokollerne (1770 - 1810)
Den Kgl. Opfostringsstiftelse Udsætterprotokoller (1770 - 1804)
Den Kgl. Vaccinationskommission Forhandlings- og korrespondanceprotokol (1801 - 1805)
Den Kgl. Vaccinationskommission Korrespondance og diverse sager (1801 - 1811)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Ammebøger (1805 - 1845)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Ansøgninger som læredøtre (1787-1850, inkl. vandelsattester m.m.) og om elevpladser ved jordemoderskolen (1851-1911) (1787 - 1911)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Daglige udbetalingsbøger (1825 - 1888)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Indskrivningsprotokoller (1849 - 1910)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Obduktions-/sektionsprotokoller for barselskoner (1844 - 1905)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Protokoller over døde barselskvinder og ammer (1805 - 1919)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelse Protokoller over fødende (1787 - 1910)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Arkivalieoversigt (1894 - 1894)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Breve til professor Dreyer (1832 - 1849)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Forstanderprotokol (1853 - 1931)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Ind- og udgående korrespondance: Island, om vaccination (1888 - 1930)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Indgående korrespondance (1922 - 1931)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Indgående korrespondance: Grønland - Indberetninger om vaccination (1886 - 1909)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Indgående korrespondance: Island, Grønland og Færøerne - Indberetninger om vaccination (1829 - 1848)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Journal over abnormt forløbne vaccinationer og andre efter vaccination optrædende usædvanlige tilfælde ved Vaccinationsinstituttet (1888 - 1930)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Journal over børn benyttede til vaccination, samt til indsamling af vaccinelymphe (1887 - 1898)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Kopibog (1894 - 1918)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Korrespondance (1862 - 1921)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Korrespondancebog for vaccinationsinstituttet (1919 - 1931)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Lejekontrakt, Walkendorfsgade (1858 - 1888)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Noter om rejse (1898 - 1898)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Protokol over de til den animale vaccination indpodede kalve samt over udleveret animal vaccine (1887 - 1934)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Protokol over udlevering af rør med humaniseret vaccine (1865 - 1899)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Protokoller for animal vaccine (1891 - 1933)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Register over skrivelser i mappe 1 (1862 - 1921)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Registratur (1908 - 1931)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Skrivelser vedrørende Sct. Thomas og Sct. Croix (1855 - 1909)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Udtalelser om forsøgsvaccinationer med animalsk vaccine (1886 - 1888)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Vaccinationsprotokol, Vesterbro (1874 - 1894)
Det Kongelige Frederiks Hospital Anmeldelsesprotokol for hospitalspatienter (1759 - 1850)
Det Kongelige Frederiks Hospital Deliberationsprotokoller (1757 - 1850)
Det Kongelige Frederiks Hospital Navneregister til sygeprotokol (1815 - 1850)
Det Kongelige Frederiks Hospital Register til deliberationsprotokoller (1756 - 1850)
Det Kongelige Frederiks Hospital Sygeprotokol (1757 - 1850)
Det Private Livrentesocietet af 1775 Forhandlingsprotokol (1776 - 1866)
Det Private Livrentesocietet af 1775 Fundats, korrespondancesager m.m. (1775 - 1866)
Det Wærnske Institut Direktionsprotokol (1819 - 1943)
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen Navneregister til protokol vedr. plejeanbringelser (1905 - 1937)
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen Protokol med navneregister vedrørende plejeanbringelser (1905 - 1937)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Korrespondance angående fattigvæsenet (1803 - 1821)
Fanø Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer (1884 - 1922)
Farsø Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn (1872 - 1918)
Fattiggården Gørrismark Regnskabsbilag (1860 - 1860)
Fattigkommissionen, Avnslev-Bovense Forhandlingsprotokol (1803 - 1867)
Fattigkommissionen, Bregninge Fattigregnskabsbog (1780 - 1836)
Fattigkommissionen, Brenderup Forhandlingsprotokol (1803 - 1870)
Fattigkommissionen, Dalby-Stubberup Forhandlingsprotokol (1803 - 1858)
Fattigkommissionen, Dalum-Sanderum Forhandlingsprotokol (1803 - 1841)
Fattigkommissionen, Dreslette Forhandlingsprotokol (1803 - 1868)
Fattigkommissionen, Drigstrup Forhandlingsprotokol (1803 - 1890)
Fattigkommissionen, Ejlby-Melby Forhandlingsprotokol (1804 - 1842)
Fattigkommissionen, Fjelsted-Harndrup Forhandlingsprotokol (1803 - 1843)
Fattigkommissionen, Flemløse Forhandlingsprotokol (1803 - 1865)
Fattigkommissionen, Heden Forhandlingsprotokol for Nørre Søby og Heden sogne (1803 - 1841)
Fattigkommissionen, Herringe Forhandlingsprotokol (1803 - 1867)
Fattigkommissionen, Humble Forhandlingsprotokol (1803 - 1873)
Fattigkommissionen, Højby Forhandlingsprotokol (1831 - 1847)
Fattigkommissionen, Hårslev Forhandlingsprotokol (1803 - 1856)
Fattigkommissionen, Kerte Forhandlingsprotokol (1803 - 1854)
Fattigkommissionen, Kværndrup Forhandlingsprotokol (1803 - 1871)
Fattigkommissionen, Kærum Forhandlingsprotokol (1803 - 1900)
Fattigkommissionen, Lumby Forhandlingsprotokol (1803 - 1848)
Fattigkommissionen, Nørre Lyndelse Forhandlingsprotokol (1803 - 1855)
Fattigkommissionen, Ringe Forhandlingsprotokol (1803 - 1856)
Fattigkommissionen, Ringe Regnskab for Ringe Hospital (1751 - 1856)
Fattigkommissionen, Rise Forhandlingsprotokol (1802 - 1866)
Fattigkommissionen, Rise Register over fattiglemmer (1845 - 1845)
Fattigkommissionen, Skeby-Otterup Forhandlingsprotokol (1803 - 1874)
Fattigkommissionen, Skovby Forhandlingsprotokol (1803 - 1845)
Fattigkommissionen, Skårup Forhandlingsprotokol (1803 - 1867)
Fattigkommissionen, Strynø Forhandlingsprotokol (1803 - 1832)
Fattigkommissionen, Sønder Højrup Forhandlingsprotokol (1803 - 1879)
Fattigkommissionen, Sønder Nærå Forhandlingsprotokol (1804 - 1852)
Fattigkommissionen, Sønderby Forhandlingsprotokol (1803 - 1868)
Fattigkommissionen, Tommerup-Brylle Forhandlingsprotokol (1803 - 1893)
Fattigkommissionen, Tranderup Forhandlingsprotokol (1844 - 1845)
Fattigkommissionen, Tranderup Protokol over uddelingen af de fattiges penge (1785 - 1843)
Fattigkommissionen, Tryggelev-Fodslette Registrering af fattigboer (1846 - 1860)
Fattigkommissionen, Tved Forhandlingsprotokol (1803 - 1880)
Fattigkommissionen, Østrup-Hjadstrup Forhandlingsprotokol (1803 - 1867)
Fjeldsted-Harndrup Pastorat Fattigprotokol (1731 - 1766)
Flakkebjerg Ungdomshjem Stambog (1836 - 1968)
Flygtningeadministrationen Emnekartotek til Sanitetstjenestens journal (1945 - 1947)
Flygtningeadministrationen Kartotek over ejendomme, Indkvartering (1945 - 1949)
Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse Register til stambog (1837 - 1912)
Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse Stambog (1837 - 1912)
Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse Stambog over egne børn (1912 - 1960)
Fredericia Overformynderi Ekstrakter m.m. (1682 - 1716) Ny Skanning i farver
Frederiksberg Politi Alimentationsjournal (1927 - 1933)
Frederiksberg Politi Alimentationsprotokol (1904 - 1935)
Frederiksberg Politi Journal over ikke fast journaliserede alimentationssager (1947 - 1951)
Frederiksberg Politi Register til journal over ikke fast journaliserede alimentationssager (1947 - 1951)
Fællesfattiggården Fortegnelse over beboerne (1878 - 1905)
Fællesfattiggården Kassebog (1878 - 1898)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Indkomne sager koppehuset vedkommende (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Kommende og gående rulle over koppepatienter (1830 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Koppeanstaltens tjenestefolk (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance angående inventar til koppeanstalten (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance om patienter mv. (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Lister over betalende og ikke betalende koppepatienter (1832 - 1834)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalslister over koppepatienter (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Ruller over koppepatienter (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sager vedr. koppehospitalet (1824 - 1831)
Gram Sogns Fattigkommission Fattigvæsensregnskabsbilag (1903 - 1907)
Gram Sogns Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1869 - 1892)
Gram Sogns Fattigkommission Kopibog (1879 - 1885)
Han Herredernes Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer (1877 - 1888)
Hjørring Amt Alimentationsjournal (1868 - 1959)
Hjørring Amt Navneregister til alimentationsjournal (1868 - 1959)
Hjørring Byfoged Gaver til de fattige (1820 - 1850)
Hjørring Sundhedskommission Forhandlingsprotokol (1848 - 1939)
Hjørring Sundhedskommission Vedtægter og diverse dokumenter (1863 - 1901)
Hornsyld Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn (1870 - 1924)
Kokoppeepidemikommissionen Diverse dokumenter (1824 - 1836)
Kokoppeepidemikommissionen Dokumenter til forhandlingsprotokol (1824 - 1835)
Kokoppeepidemikommissionen Forhandlingsprotokol (1824 - 1835)
Kokoppeepidemikommissionen Ugelister over indlagte og uskrevne patienter ved koppehospitalet i Søkvæsthuset (1826 - 1827)
Korsør Købstadskommune Opgørelser af de fattiges tilgodehavender og indkøb (1906 - 1908)
Korsør Købstadskommunes Arbejdsanstalt Fortegnelse over fattiglemmer på arbejdsanstalten (1881 - 1902)
Københavns Amtssygehus Patientjournal (1863 - 1894) Ny Skanning i farver
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 10: Benyttelse af købstadsfattigvæsensarkiver fra perioden 1869-1890. En vejledning belyst med eksempler fra Odense Fattigvæsens arkiv (1980 - 1980)
Livrentesocieteterne af 1747 og 1757 Ekstraktprotokol for begge societeter (1795 - 1845)
Livrentesocieteterne af 1747 og 1757 Inskriptionsprotokol for Livrentesocietetet af 1747 (1747 - 1747)
Livrentesocieteterne af 1747 og 1757 Inskriptionsprotokol for Livrentesocietetet af 1757 (1757 - 1757)
Lunde Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1803 - 1891)
Maribo Amt Forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager (1858 - 1970)
Marstal fattigkommission Protokol over blokpenge og uddeling til de fattige (1799 - 1842)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Koncepter til medicinalindberetninger (1830 - 1853)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Missions-Collegii Protocol (1735 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til forhandlingsprotokol for kollegiet (1784 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1735 - 1775)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1756 - 1870)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Vajsenhusets direktions protokoller (1735 - 1870)
Mødrehjælpen i København Adoptionsprotokol (1908 - 1923)
Mødrehjælpen i København Journal over faderskabssager (1905 - 1932)
Mødrehjælpen i København Journalregister (1905 - 1932)
Mødrehjælpen i København Navnekartotek: Kvinder (1932 - 1940)
Mødrehjælpen i København Register til adoptionsprotokol (1908 - 1923)
Nykøbing Sjælland Byfoged Alimentationsjournal (1869 - 1913)
Nykøbing Sjælland Byfoged Overformynderiregnskaber (1789 - 1869)
Nykøbing Sjælland Købstadskommune, Fattigudvalg Fattigvæsenssager (1842 - 1940)
Nykøbing Sjælland Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer (1915 - 1917)
Odense Amt Alimentationsjournal (1867 - 1959)
Odense Amt Register til alimentationsjournal (1867 - 1919)
Odense Amt Register til alimentationsjournal (1892 - 1959)
Præstø Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer (1864 - 1915)
Psykiatrisk Hospital Risskov Generalregister over indlagte patienter (1852 - 1932)
Psykiatrisk Hospital Risskov Navneregister til protokol over optagne patienter (1852 - 1934)
Psykiatrisk Hospital Risskov Protokol over optagne patienter (1852 - 1934)
Randers Amt Alimentationsjournal (1912 - 1942)
Randers Amt Register til alimentationsjournal (1912 - 1936)
Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling A Fødselsprotokol (1910 - 1976)
Rigshospitalet Fødeafdelingerne, Fødeafdeling B Fødselsprotokol (1910 - 1976)
Rigshospitalet, Fødeafdelingerne A og B med Plejeafdeling og afdelinger for Gynækologi og Svangre Protokol over ugifte fødende (hemmeligfødende) (1908 - 1937)
Ringsted Byfoged Alimentationsjournal (1905 - 1920)
Sallinglands Herredsfoged Indkomne breve vedrørende fattigvæsenet (1803 - 1807)
Sallinglands Herredsfoged Kopibog angående fattigvæsenet (1803 - 1819)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Deliberationsprotokol (1796 - 1854)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Forsamlingsprotokol (1761 - 1890)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Register til deliberationsprotokol (1796 - 1821)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Registrerings- og auktionsprotokol (1834 - 1965)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Registreringsforretninger over efterladenskaber (1807 - 1834)
Slagelse Rådstue Forhandlingsprotokoller for fattigkommissionen (1803 - 1868)
Sorø Amt, Oversundhedskommission Forhandlingsprotokol (1905 - 1913)
Sorø Lægedistrikt Fuldbårenhedsskemaer (1859 - 1898)
Stadslægeembedet i København Fuldbårenhedsskemaer (1800 - 1915)
Stadt Tondern Sager vedr. betleriets afskaffelse (1879 - 1881)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Fundats for Lorenzens Legat (1889 - 1923)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Kvitteringsbog for Richtens Legat (1898 - 1900)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Regnskabsbog for Lorenzens Legat (1889 - 1923)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Sager vedr. det Lorenzen'ske Legats ejendomme i Gallehus (1871 - 1900)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Sager vedr. Pastor Paulsens Legat (1853 - 1891)
Statens Institut for Blinde og Svagsynede i København Standpunktskarakterprotokol (1860 - 1922)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-bidragsjournal (1859 - 1896)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-II-journal (1902 - 1903)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-II-register (1902 - 1903)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-journal (1873 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-register (1873 - 1970)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-sager (1873 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-sager (1873 - 1973) Ny Skanning i farver
Statsamtet Overpræsidiet BJ-journal (1891 - 1962)
Statsamtet Overpræsidiet BJ-register (1891 - 1951)
Statsamtet Overpræsidiet Journal over unavngivne børn (1900 - 1975)
Statsamtet Overpræsidiet Kassebog, AJ-bidragsjournal (1886 - 1892)
Statsamtet Overpræsidiet Navneregister til AJ-bidragsjournal (1888 - 1896)
Statsamtet Overpræsidiet Navneregister til NJ-journal (1904 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-journal (1903 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-register: Gamle navne (1903 - 1926)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-register: Nye navne (1903 - 1959)
Statsamtet Overpræsidiet NJ-journal (1904 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet OJ-journal (1858 - 1989)
Statsamtet Overpræsidiet OJ-register (1858 - 1989)
Statsamtet Overpræsidiet SJ-journal (1858 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet SJ-register (1858 - 1970)
Sundhedsstyrelsen Deliberationsprotokol (1803 - 1895)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Færøerne (1879 - 1971)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Jylland (1840 - 1915)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Jylland (1915 - 1980)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, København (1840 - 1980)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Øerne (1857 - 1915)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Øerne (1915 - 1980)
Sundhedsstyrelsen Epidemiberetninger om kolera (1850 - 1854)
Sundhedsstyrelsen Fødselsanmeldelser fra Københavns Kommune (1896 - 1977)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger (1803 - 1958)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Færøerne (1817 - 1910)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Grønland (1820 - 1910)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Island (1856 - 1864)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Tabeller (1871 - 1932) Ny Scanning i farver
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Vestindien (1823 - 1910)
Sundhedsstyrelsen Oplysninger om influenzaen i Danmark (1918 - 1919)
Sundhedsstyrelsen Protokol over justitssager (1827 - 1879)
Svendborg Amt Alimentationsjournal (1841 - 1951)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende kirke, skole og fattigvæsen (1583 - 1713)
Tikøb Kommune Hovedbog over forsørgelsesanstaltens lemmer og fattige (1861 - 1933)
Tikøb Kommune, Socialudvalg Fattigvæsenets journal (1868 - 1933)
Tikøb Kommune, Socialudvalg Protokol over fattigunderstøttede (1868 - 1881)
Tikøb Kommune, Socialudvalg Protokol over fattigunderstøttede (1891 - 1912)
Tikøb Kommune, Socialudvalg Register til fattigunderstøttede (1891 - 1912)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Armengelder (1819 - 1869)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Beilagen zum Hebungs-Journal (1834 - 1847)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Byggeregnskab for fattigboder (1793 - 1795)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Byggeregnskabssager (1703 - 1878)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Collectenbuch für das Hospital in Tondern (1703 - 1709)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Einnahme und Ausgabe der Armengelder (1785 - 1836)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Fattigkassejournal (1842 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Geburtsheimath uneheliche Kinder (1842 - 1851)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hjemstedsretssager (1834 - 1841)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hospitalsjorde og legatejendomme (1741 - 1879)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hospitalsobligationer og kapitaler (1542 - 1763)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Koch- und Speise-Anstalt (1830 - 1847)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Konsulat-Armenbüsche (1812 - 1910)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Kontrabog for huslejen af fattigkassens huse (1842 - 1850)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Kontrabøger for apotekerne (1791 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Korrespondancesager (1832 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Mützen- und Strümpf-Fabrik (1783 - 1835)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Registre over personer under forsorg (1832 - 1863)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Regnskab for fattigbøssen (1790 - 1870)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Regnskabssager (1822 - 1845)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. Fattigarbejdsanstalten (1822 - 1843)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. fattighaverne (1821 - 1862)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. fattigvæsenet (1789 - 1870)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. Hospitalets alumner og ansøgninger om optagelse (1811 - 1896)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. udlejning af legatjorder (1855 - 1862)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. velgørende institutioner (1635 - 1850)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Setzungs-Liste der wochentliche Armengelder (1841 - 1869)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Stadt-Spinnerei (1766 - 1804)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Todten-Kasse (1815 - 1860)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af brød fra hospitalet (1795 - 1795)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af brød og brændsel (1812 - 1816)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af linned til hospitalslemmer (1843 - 1869)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Ansøgninger til Richtens Legat (1859 - 1866)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Regnskaber for Jomfru Anna Barbara Tonnesens Legat (1819 - 1819)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager og regnskaber vedr. Hans Friedrich Leo's Legat (1800 - 1866)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Callisens Stiftelse (1847 - 1849)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Festersens Legat (1635 - 1635)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Johanne Christine Cramers Legat (1849 - 1849)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Kenckels Legat (1684 - 1738)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Krøgers Stiftelse (1735 - 1867)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. P. Chr. Johansens Legat (1778 - 1778)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Raadmand Paul Popsen og Hustrus Legat (1801 - 1924)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Richtens Legat (1768 - 1878)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Schmalenbergs Legat (1750 - 1775)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Strucks Legat (1854 - 1863)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Vajsenhus- og legatregnskabssager (1729 - 1852)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Verteilung zu Osteren, Michaelis und Weihnachten (Richtens Legat) (1815 - 1909)
Tønder Vajsenhus Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1738 - 1797)
Tønder Vajsenhus Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1741 - 1800)
Tønder Vajsenhus Eingekommene Schreipte und Briefe (1745 - 1803)
Tønder Vajsenhus Inventarier (1816 - 1816)
Tønder Vajsenhus Legat-, hospitals- og vajsenhussager (1813 - 1852)
Tønder Vajsenhus Sager vedr. Tønder Vajsenhus (1813 - 1850)
Tønder Vajsenhus Stiftungs-, Hospitals und Weisenhasusachen (1849 - 1882)
Vartov Hospital Dødeliste (1850 - 1871)
Vartov Hospital Lemmebog (1850 - 1872)
Vartov Hospital Navneliste (1850 - 1872)
Vartov Hospital Register til lemmebog (1850 - 1872)
Vennebjerg Herredsfoged Alimentationsjournal (1839 - 1931)
Viborg Rådstue, Fattigvæsenet Fattig-distributionsprotokol (1783 - 1810)
Viborg Rådstue, Fattigvæsenet Genparter af Viborg Købstads fattigregnskaber (1724 - 1736)
Viskinge-Avnsø Pastorat Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1822)
Ærø Stad- og Landret Dokumenter vedr. koppeepidemier (1809 - 1866)
Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Alimentationsjournal (1911 - 1919)
Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Navneregister til alimentationsjournal (1911 - 1919)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1854 - 1866)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Protokol for R. K. Clausens legat (1818 - 1843)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Protokol over fattiglemmer (1762 - 1867)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Regnskab over kirkens og de fattiges kapitaler (1735 - 1829)
Ålborg Amtsråd Særarkiv jordmoderdistrikt, nedlagte jordmoderdistrikter (1853 - 1970)
Ålborg Hospital Mandtalslister over lemmerne (1715 - 1867)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Amtmandens og biskoppens overtilsyn med fattigvæsnet (1772 - 1793)
Her finder du forskellige arkivalier med forbindelse til socialvæsenet, gamle, syge og fattige.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.