Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Formynderi og værgemål

Arkiv Indhold
Aabenraa Byfoged Formynderregnskaber (1737 - 1789)
Aabenraa Byfoged Formyndersager (1846 - 1847)
Agersøgård Gods Overformynderiprotokol (1795 - 1817)
Aggersvold Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Algestrup og Egemarke Godser Overformynderiprotokol (1826 - 1856)
Alhedens Kolonifunktionærer Skifteforretninger (1814 - 1845)
Amtsgericht zu Augustenburg Fortegnelse over samtlige formynderskaber og kurateler (1868 - 1869)
Amtsgericht zu Augustenburg Register til fortegnelse over samtlige formynderskaber og kurateler (1868 - 1868)
Amtsgericht zu Tondern Formynderprotokol (1867 - 1870)
Amtsgericht zu Tondern Register til formynderprotokol (1867 - 1870)
Amtsgericht zu Visby Overformynderens kassekonto (1866 - 1877)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Overformynderbog (1807 - 1869)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Overformynderiprotokol (1793 - 1833)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Register til overformynderiprotokol (1798 - 1798)
Antvorskov Birk Overformynderiprotokol (1784 - 1869)
Antvorskov Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1817)
Ars-Skippinge Herreder Navneregister til overformynderiprotokol (1826 - 1846)
Ars-Skippinge Herreder Overformynderiprotokol (1826 - 1846)
Assens Byfoged Overformynderiprotokol (1760 - 1865)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderbeskikkelsesprotokol (1865 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Overformynderprotokol (1764 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Sager til overformynderprotokol (1771 - 1777)
Avsumgård Gods Regnskaber og dokumenter overformynderiet vedkommende (1792 - 1851)
Baggesvogn Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1845)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Overformynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Register til formynderprotokol (1796 - 1850)
Baroniet Brahetrolleborg Overformynderiprotokol (1818 - 1850)
Baroniet Guldborgland Overformynderiprotokol for Berritsgård Gods (1732 - 1782)
Baroniet Guldborgland Overformynderiprotokol for Guldborglands Gods (1815 - 1850)
Baroniet Guldborgland Overformynderiprotokol for Guldborglands og Højbygårds Gods (1747 - 1813)
Baroniet Holstenshus Overformynderiprotokol for Holstenshuus gods (1747 - 1851)
Baroniet Holstenshus Overformynderiprotokol for Langesø (1827 - 1851)
Baroniet Holstenshus Overformynderiprotokol for Nakkebølle gods (1806 - 1851)
Baroniet Juellinges Gods Overformynderiprotokol (1785 - 1850)
Baroniet Løvenborgs Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Baroniet Sønderkarles Gods Overformynderiprotokol (1817 - 1851)
Baroniet Sønderkarles Gods Overformynderiregnskab m.m. (1805 - 1819)
Baroniet Zeuthen Overformynderiprotokol (1803 - 1850)
Basnæs Gods Overformynderiprotokol (1767 - 1850)
Beldringe Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Benzon Gods Overformynderiprotokol (1789 - 1850)
Benzon Gods Overformynderiregnskab for Scheel, Skærvad og Ørbækgård godser (1744 - 1785)
Benzon Gods Overformynderiregnskaber (1819 - 1850)
Benzon Gods Overformynderiregnskaber og dok. vedr. overformynderiet (1779 - 1823)
Benzonsdal Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Bidstrup Gods Dokumenter vedr. overformynderiet (1804 - 1852)
Bidstrup Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Bidstrup Gods Overformynderiregnskaber (1818 - 1850)
Birkumgård Gods Overformynderiprotokol (1830 - 1840)
Bistrup Gods Overformynderiregnskab (1774 - 1832)
Bjergbygård Gods Overformynderiprotokol (1817 - 1850)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1795 - 1861)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1795 - 1879)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokoller (1826 - 1855)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Overformynderiprotokol (1761 - 1858)
Bjæverskov Herred Overformynderiprotokol (1851 - 1866)
Bjørnsholm Gods Overformynderiprotokol (1828 - 1850)
Blidstrup Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Bogense Byfoged Overformynderiprotokol (1805 - 1919)
Boller Gods (Bjerre Herred) Overformynderiprotokol (1828 - 1850)
Bonderup Gods Overformynderiprotokol for Tårnborg sogn Bonderupgård (1805 - 1816)
Bonderupgård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1840)
Bornholms Nørre Herred Overformynderiprotokol (1780 - 1867)
Borreby Gods Overformynderiprotokol (1753 - 1850)
Brahesminde gods Navneregister til overformynderiprotokol for Stensgård (1739 - 1786)
Brahesminde gods Overformynderiprotokol for Stensgård (1736 - 1850)
Brahesminde gods Overformynderiprotokoller for Hvedholm (1739 - 1850)
Bramminge Gods Dokumenter vedr. overformynderiet (1789 - 1827)
Bramminge Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1828)
Bratskov Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1849)
Bregentved Gods Overformynderiprotokol (1777 - 1850)
Bregentved Gods Overformynderiprotokol for godset i Præstø Amt (1833 - 1850)
Bremersvold Gods Overformynderiprotokol (1821 - 1851)
Broksø Gods Overformynderiprotokol (1801 - 1816)
Buderupholm Gods Overformynderiprotokol (1828 - 1850)
Bustrup Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1840)
Bygholm Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Bækkeskov Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Børglum Gods Overformynderiregnskaber (1790 - 1845)
Børglum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1795 - 1862)
Bøstrup Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Båg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1799 - 1802)
Båg Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1808 - 1826)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Overformynderiprotokol (1831 - 1854)
Clausholm Gods Overformynderiprotokol (1820 - 1850)
Conradsborg Gods Overformynderiprotokol (1791 - 1810)
Dallund gods Overformynderiprotokol (1826 - 1851)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderisager (1718 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Register til overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Dokumenter vedrørende værgemål (1806 - 1845)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Fortegnelser over bestillingsmænd, kuratorer og værger (1867 - 1884)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Indberetninger om godsernes skifte og overformynderi (1799 - 1850)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Kassebog for Overformynderiet (1857 - 1869)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Koncepter til overformynderiregnskaber m.m. (1795 - 1869)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Korrespondance m.m. vedr. skifte og overformynderi (1795 - 1871)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Overformynderiprotokol (1796 - 1868)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1827 - 1869)
Dragsholm Birk Overformynderiprotokol (1787 - 1868)
Dragsholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Dronninglund Herredsfoged Kassebog for overformynderiet (1840 - 1869)
Dybvad og Knudseje Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1844)
Edelgave Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Egemarke Gods Overformynderiprotokol (1841 - 1850)
Egholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Ekstrakt af Koldinghus amts overformynderiprotokol for s. v. herrederne angår (1794 - 1794)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Overformynderiprotokol (1828 - 1843)
Elkær Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Engelholm Gods Overformynderiprotokol (1831 - 1850)
Engestofte-Ulriksdal Gods Overformynderiprotokol (1746 - 1851)
Erholm-Søndergårde godsarkiv Navneregister til overformynderiprotokol (1773 - 1850)
Erholm-Søndergårde godsarkiv Overformynderiprotokol (1773 - 1850)
Eriksholm Gods Overformynderidokumenter (1736 - 1850)
Eriksholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Eskildstrup Gods Overformynderiprotokol (1831 - 1850)
Espegård Gods Overformynderiprotokol (1750 - 1850)
Estruplund Gods Overformynderiprotokol (1848 - 1850)
Falsters Nørre Herreds Provsti Overformynderiprotokol (1723 - 1823)
Falsters Sønder Herreds Provsti Skifte-, overformynderi- og auktionsager (1767 - 1813)
Fanø Birkedommer Overformynderiprotokol (1826 - 1832)
Fejø Birk Overformynderiprotokol (1827 - 1873)
Fjellebro gods Dokumenter vedr. skifter og overformynderivæsen (1770 - 1831)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1810 - 1869)
Flakkebjerg Herred Overformynderiprotokol (1799 - 1830)
Fodbygård Gods Overformynderiprotokol (1807 - 1817)
Frederiksdal Gods Overformynderiprotokol (1829 - 1850)
Frederiksgave Gods Overformynderi-protokol (1828 - 1852)
Frederikslund Gods Overformynderiprotokol (1792 - 1850)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Auszug aus dem Vormunderbuche der vormaligen Gram Harde, enthaltend die im Kirchspiele Jels vorhandenen Vormundschaften (1867 - 1867)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Register til formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Fuglsang-Priorskov Gods Skifteforretning (1809 - 1850)
Fussingø Gods Overformynderiprotokol (1763 - 1850)
Fussingø Gods Register til overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Førslevgård Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Fårevejle godsarkiv Overformynderiprotokol (1834 - 1850)
Galten-Houlbjerg Herredsfoged Overformynderidokumenter, Galten-Houlbjerg herreder (1796 - 1820)
Gammel Køgegård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1854)
Gammel Køgegårds Birk Overformynderiprotokol (1835 - 1853)
Gammelgård Gods Overformynderiprotokol (1811 - 1850)
Gavnø Gods Overformynderiprotokol og kopibog over obligationer henhørende til overformynderiet (1804 - 1850)
Gedsergård Overformynderiprotokol (1818 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Overformynderisager (1820 - 1848)
Gerdrup Gods Overformynderiprotokol (1734 - 1850)
Giesegård Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Gislingegård Gods Overformynderiprotokol (1811 - 1850)
Gisselfeld Klosters Gods Overformynderiprotokol (1761 - 1857)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1858)
Gjorslev Gods Overformynderiprotokol (1793 - 1850)
Gram Herred Formynderbog (1771 - 1868)
Gram Herred Register over formynderne (1771 - 1836)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Formynderi-sager (1734 - 1846)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Protokol over formynderregnskaber (1816 - 1843)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Overformynderibog for øen Anholt (1826 - 1844)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Overformynderiprotokol for Nørre Herred (1802 - 1869)
Grevskabet Christiansholms Gods Overformynderiprotokol (1798 - 1860)
Grevskabet Christianssædes Gods Overformynderiprotokol (1793 - 1850)
Grevskabet Langelands Gods Alfabetisk register til overformynderiprotokol (1762 - 1820)
Grevskabet Langelands Gods Overformynderiprotokol (1762 - 1848)
Grevskabet Samsøs Gods Overformynderiprotokol (1710 - 1850)
Gråstenske Godsers Birkedommer Gravensteinisches Vormünder-Protocoll (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til formynderprotokol (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gunderslevholm Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Gyldenholm Gods Overformynderiprotokol (1792 - 1850)
Gyldensten Gods Overformynderiprotokol for Gyldensteen (1828 - 1850)
Gyldensten Gods Overformynderiprotokol for Harritslevgård (1826 - 1838)
Gørding-Malt Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1868)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Register til (1762 - 1773)
Haderslev Byfoged Register til formynderskabsprotokol (1762 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Register til formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Skifte- og formynderisager (1763 - 1867)
Hads Herreds Provsti Dokumenter vedr. skifte- og overformynderivæsen (1793 - 1816)
Hads-Ning Herredsfoged Overformynderiprotokol (1816 - 1851)
Hagestedgård Gods Overformynderiprotokol (1757 - 1850)
Halsnæs-Frederiksværk Birk Overformynderiprotokol (1851 - 1869)
Hammerum Herredsfoged Forskellige dokumenter overformynderiet vedk. (1826 - 1895)
Hammerum Herredsfoged Forskellige overformynderiregnskaber og anmærkninger til (1837 - 1839)
Hammerum Herredsfoged Kassebog for overformynderiet (1840 - 1869)
Hammerum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Hammerum Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1820 - 1863)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1864)
Hassing-Refs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1793 - 1869)
Hatting Herredsfoged Overformynderiprotokol (1857 - 1867)
Hellerup Gods Overformynderiprotokol for Hellerup gods (1795 - 1852)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Overformynderiprotokol (1828 - 1869)
Helsingør Byfoged Diverse overformynderisager (1657 - 1823)
Helsingør Byfoged Overformynderihovedbog (1728 - 1826)
Helsingør Byfoged Overformynderiprotokol (1626 - 1718)
Hesselagergård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1807 - 1867)
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Overformynderiprotokol (1786 - 1844)
Hjerm-Ginding Herredsfoged Overformynderiprotokol (1805 - 1866)
Hjørring Byfoged Overformynderiregnskaber (1762 - 1918)
Hjørring Byfoged Værgemålsregnskaber (1903 - 1913)
Hofretten Skifte- og værgemålsdokumenter (1681 - 1771)
Holbæk Byfoged Overformynderidokumenter (1621 - 1729)
Holbæk Slots Ladegård Gods Overformynderiprotokol (1807 - 1850)
Holckenhavn godsarkiv Overformynderiprotokol (1806 - 1866)
Holckenhavn godsarkiv Register til overformynderiprotokol (1839 - 1868)
Holmegård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Holstebro Byfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1863)
Holsteinborg Birk Overformynderiprotokol (1851 - 1868)
Holsteinborg Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Holsteinborg Gods Overformynderiprotokol for Fiurendahl Gods (1826 - 1850)
Horns Herred Overformynderiregnskaber (1832 - 1850)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1845)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiprotokol, Horns Hrd. (1852 - 1869)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiregnskaber (1866 - 1919)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Kopier af de til amtet årligt indsendte overformynderiregnskaber (1794 - 1831)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1868)
Hverringe Gods Overformynderiprotokol (1824 - 1850)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formynderbøger (1820 - 1870)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formyndersager (1798 - 1851)
Højer Birk og Herred Formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birk og Herred Register til formynderprotokol (1775 - 1867)
Højris Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Hørbygård Gods Overformynderiprotokol (1739 - 1850)
Hørsholm Birk Dokumenter og breve vedrørende Hørsholms birks gejstlige overformynderi (1808 - 1812)
Hørsholm Birk Gejstlig overformynderiprotokol (1832 - 1859)
Hørsholm Birk Overformynderiprotokol (1856 - 1871)
Høvdingsgård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Iselingen Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Jensgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Jomfruens Egede-Lystrup Gods Overformynderiprotokol for Jomfruens Egede Gods (1845 - 1850)
Juellinge Gods Overformynderiprotokol (1777 - 1832)
Jægerspris Birk Overformynderiprotokol (1826 - 1832)
Jægerspris Birk Overformynderiregnskaber (1810 - 1831)
Kalundborg Byfoged Afkald til overformynderiprotokollen (1740 - 1766)
Kalundborg Byfoged Overformynderiprotokol (1660 - 1868)
Kalø Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Katholm Gods Overformynderibog (1804 - 1850)
Katholm Gods Overformynderiregnskab (1802 - 1847)
Kattrup Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Kerteminde Byfoged Hindsholm herreds overformynderiprotokol (1827 - 1869)
Kerteminde Byfoged Kerteminde overformynderiprotokol (1800 - 1869)
Kerteminde Byfoged Navneregister til Kerteminde overformynderiprotokol (1800 - 1869)
Kirstineberg Gods Overformynderiprotokol (1812 - 1850)
Kjærup Gods Overformynderiprotokol (1806 - 1850)
Klintholm Gods Overformynderiprotokol (1745 - 1850)
Knabstrup Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Knuthenborg Gods 35c. Skiftevæsen og overformynderi (1749 - 1842)
Knuthenborg Gods Overformynderiprotokol (1753 - 1861)
Koldinghus Rytterdistrikt Ekstraktskifteprotokol (1695 - 1749)
Kongsdal Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Korselitze og Karlsfeldt Godser Overformynderiprotokol (1808 - 1850)
Korsøgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1834)
Korsør Byfoged Korsør overformynderis afkaldsregister (1749 - 1793)
Korsør Byfoged Overformynderiprotokol (1680 - 1868)
Korsør Byfoged Overformynderiprotokol for Tårnborg Sogn (1849 - 1868)
Krabbesholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1851)
Kragerupgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Krenkerup Gods Overformynderiprotokol for Hardenberg-Reventlows vestre distrikt (1812 - 1850)
Krenkerup Gods Overformynderiprotokol for Hardenberg-Reventlows ø. dist. (1811 - 1850)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Overformynderiprotokol (1806 - 1849)
Kronborg Østre Birk Overformynderiprotokol (1849 - 1865)
Kær Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1794 - 1910)
Kær-Hvetbo Herredsfoged Overformynderiprotokol (1773 - 1869)
Københavns Overformynderi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier (1600 - 1919)
Københavns Overformynderi Hofrettens overformynderiprotokol (1751 - 1774)
Københavns Overformynderi Hovedbog over værgemål (1668 - 1817)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, hofretten (1751 - 1771)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, søetaten (1771 - 1771)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, Vor Frue provsti m.fl. (1774 - 1774)
Københavns Overformynderi Register til hovedbog over værgemål (1668 - 1817)
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1831 - 1844)
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol for Københavns Amt (1817 - 1830)
Københavns Universitets Gods, II. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1816 - 1850)
Københavns Universitets Gods, II. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1820 - 1850)
Københavns Universitets Gods, III. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Københavns Universitets Gods, IV. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1817 - 1861)
Københavns Universitets Gods, IV. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol for Gl. Roskilde Amt (1827 - 1840)
Københavns Universitets Gods, V. Godsforvalterdistrikt Overformynderiprotokol (1830 - 1850)
Køge Byfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1627 - 1723)
Køge Byfoged Overformynderiprotokol (1606 - 1869)
Ladegård Gods Birkedommer Formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Register til formynderbøger (1818 - 1866)
Langeland Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Langholt Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1810 - 1844)
Ledreborg Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Lehn Birkedommer Overformynderiprotokol (1772 - 1862)
Lejre Herred Overformynderiprotokol (1811 - 1869)
Lerchenborg Gods Overformynderiprotokol for grevskabet (1826 - 1850)
Lerchenborg Gods Overformynderiregnskab (1820 - 1825)
Lerkenfeld Gods Overformynderiprotokol (1828 - 1844)
Lilliendal Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Lindenborg Birkedommer Overformynderiprotokol (1826 - 1848)
Lindersvold og Strandegård Gods Overformynderiprotokol for Lindersvold og Strandegård (1799 - 1850)
Lindholm Gods Overformynderiprotokol (1818 - 1850)
Lollands Nørre Herred Navneregister til overformynderiprotokol (1794 - 1842)
Lollands Nørre Herred Overformynderiprotokol (1794 - 1854)
Lollands Sønder Herred Overformynderiprotokol (1797 - 1859)
Lundbygård Gods (med Rønnebæksholm og Oremandsgård) Overformynderiprotokol (1816 - 1849)
Lundbæk Gods Overformynderiprotokol (1833 - 1850)
Lundbæk Gods Overformynderiregnskaber med bilag (1806 - 1850)
Lunde-Skam Herredsfoged Overformynderiprotokol (1800 - 1911)
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged Overformynderiprotokol (1801 - 1868)
Lundegård Godsarkiv Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Lundergård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1840)
Lundtoft Herredsfoged Formynder- og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Register til Formynder og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Register til formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Vormünder-Buch der freigekauften Grüngrifft Hufler in Tombüll (1778 - 1823)
Lykkesholm Gods, Fyn Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Lynderupgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Lyngbygård Gods Overformynderidokumenter (1767 - 1851)
Lyngbygård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Lysgård-Hids Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Læsø Birkedommer Overformynderiprotokol (1785 - 1869)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Overformynderiprotokol (1851 - 1866)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Løgumkloster Birk Register til formynderprotokol for Løgumkloster Birk (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk Vormünder-Protocollum des Bircks Lügum-Closter (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1746 - 1841)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1822 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1746 - 1821)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1852 - 1868)
Lønborggård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Lønborggård Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1799 - 1856)
Løve Herred Hovedbog for overformynderiet (1851 - 1869)
Løvenholm Gods Skifte- og overformynderivæsen (1761 - 1898)
Margård Gods Overformynderiprotokol (1848 - 1850)
Maribo Birk Overformynderiprotokol (1856 - 1869)
Maribo Byfoged Overformynderiprotokol (1718 - 1869)
Marienborg Gods Overformynderiprotokol (1812 - 1850)
Marselisborg Gods Skifte- og overformynderisager (1698 - 1814)
Meilgård Gods Overformynderiprotokol (1809 - 1843)
Merløse Herreds Provsti Gejstlig formynderprotokol (1753 - 1808)
Merløse-Tuse Herreder Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Middelfart Byfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1852 - )
Middelfart Byfoged Overformynderiregnskab (1794 - 1844)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1825 - 1847)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1847 - 1869)
Moesgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged Overformynderiprotokol (1794 - 1857)
Muckadell gods Overformynderiprotokol (1825 - 1850)
Mullerup Godsarkiv Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Musse Herred Overformynderiprotokol (1812 - 1867)
Mylenberg Gods Overformynderirprotokol (1830 - 1849)
Mylenberg Gods Overformynderisager (1829 - 1951)
Mølgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1842)
Møns Herred Overformynderiprotokol (1750 - 1869)
Nandrup Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1829)
Nibe Byfoged Overformynderiregnskaber (1868 - 1902)
Nordfeld og Ålebækgård Godser Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Nordruplund og Ødemark Godser Overformynderiprotokol (1806 - 1850)
Nyborg Byfoged Overformynderiprotokol (1760 - 1869)
Nyborg Byfoged Register til overformynderiprotokollen. (1840 - 1853)
Nybøl Herredsfogderi Formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Register til formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nykøbing Falster Byfoged Overformynderiets regnskabsprotokol (1838 - 1869)
Nykøbing Falster Byfoged Overformynderiprotokol (1737 - 1868)
Nykøbing Falster Herred Overformynderiprotokol (1859 - 1869)
Nykøbing Mors Byfoged Overformynderiprotokol (1776 - 1869)
Nykøbing Sjælland Byfoged Overformynderiprotokol (1740 - 1812)
Nykøbing Sjælland Byfoged Overformynderiregnskaber (1789 - 1869)
Nysted Birk Overformynderiprotokol (1859 - 1869)
Nysted Byfoged Overformynderiprotokol (1796 - 1869)
Næsbyholm og Bavelse Godser Overformynderiprotokol (1801 - 1849)
Næstved Byfoged Overformynderiprotokol (1697 - 1868)
Nørager Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer Overformynderidokumenter, Nørhald-Støvring H. -Glenstrup Birk (1796 - 1829)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Overformynderiprotokol (1820 - 1868)
Nørholm Gods Overformynderiprotokol for Nørholm (1826 - 1850)
Nørholm Gods Register til overformynderiprotokol for Nørholm (1826 - 1850)
Nørlund Gods Overformynderiprotokol (1829 - 1850)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Overformynderiprotokol (1799 - 1869)
Odense Byfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1761 - 1869)
Odense Byfoged Overformynderibog. (1682 - 1697)
Odense Byfoged Overformynderiprotokol (1762 - 1869)
Odense Herredsfoged Overformynderiprotokol (1765 - 1869)
Oremandsgård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Oxholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1833)
Oxholm Gods Skiftedesignation og overformynderiregnskab (1833 - 1834)
Pagterold Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Præstø Byfoged Overformynderiprotokol for Præstø købstad (1827 - 1865)
Ramsø-Tune Herreder Overformynderiprotokol (1809 - 1880)
Rathlousdal Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1851)
Ravnebjerg Herredsfoged Overformynderisager (1798 - 1803)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Overformynderiprotokol (1782 - 1862)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Overformynderiprotokol for Riberhus og Hunderup birker (1796 - 1829)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Register over myndlinge under Riberhus birks overformynderi (1847 - 1847)
Ribe Herredsfoged Overformynderiprotokol (1865 - 1868)
Ribe Overformynderi Dokumenter til overformynderiprotokollen (1759 - 1846)
Ribe Overformynderi Overformynderiprotokol (1643 - 1868)
Rinds-Gislum Herredsfoged Overformynderiprotokol, Gislum Herred (1829 - 1851)
Rinds-Gislum Herredsfoged Overformynderiprotokol, Rinds Herred (1828 - 1869)
Ringsted Byfoged Overformynderiprotokol (1677 - 1867)
Ringsted Byfoged Overformynderiregnskaber (1800 - 1869)
Ringsted Byfoged Værge- og kuratorbeskikkelser (1881 - 1912)
Ringsted Herred Overformynderiprotokol (1802 - 1869)
Ringsted Klosters Gods Overformynderiprotokol (1806 - 1850)
Roepstorff gods Overformynderiprotokol (1754 - 1850)
Rosendal Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Rosenfeld Gods Overformynderiprotokoller (1826 - 1850)
Rosenholm Gods Overformynderiprotokol (1806 - 1850)
Rosenholm Gods Overformynderiregnskaber (1802 - 1850)
Roskilde Adelige Jomfruklosters Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1848)
Roskilde Byfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1722 - 1793)
Roskilde Byfoged Overformynderiprotokol (1683 - 1869)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1772 - 1867)
Rudkøbing Byfoged Overformynderiprotokol (1726 - 1867)
Rygård og Trudsholm Godser Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Rødby Byfoged Overformynderiprotokol (1747 - 1868)
Rødslet Gods Overformynderiprotokol (1764 - 1850)
Rødslet Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1819 - 1850)
Rønnebæksholm Gods Overformynderiprotokol (1809 - 1850)
Sakskøbing Byfoged Overformynderiprotokol (1740 - 1865)
Sallinge Herredsfoged Overformynderiprotokol (1798 - 1869)
Sallinge Herredsfoged Overformynderiregnskab (1781 - 1842)
Sallinglands Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol for Sallingland (1810 - 1831)
Sallinglands Herredsfoged Overformynderiprotokol (1810 - 1868)
Saltø og Harrested Godser Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Samsø Birk Overformynderiprotokol (1816 - 1868)
Sandbygård Gods Overformynderiprotokol (1809 - 1817)
Sanderumgaard Overformynderiprotokol (1813 - 1822)
Sandholt Gods Overformynderiprotokol (1785 - 1850)
Schelenborg Gods Overformynderiprotokol (1801 - 1850)
Selchausdal Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Selsø og Lindholm Godser Overformynderiprotokol (1757 - 1849)
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Overformynderiprotokol (1854 - 1871)
Skafføgård Gods Overformynderiprotokol (1829 - 1850)
Skast Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1868)
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged Overformynderiprotokol (1775 - 1800)
Skjoldenæsholm Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1846)
Skovgårde Godsarkiv Overformynderiprotokol (1795 - 1851)
Skovsbo Godsarkiv (Fyn) Overformynderiprotokol (1790 - 1828)
Skørringe og Nebøllegård Godser Overformynderiprotokol (1785 - 1850)
Skårupgård Gods (Øster Lisbjerg Hrd.) Koncepter til overformynderiregnskaber (1817 - 1845)
Skårupgård Gods (Øster Lisbjerg Hrd.) Overformynderiprotokol (1827 - 1845)
Slagelse Byfoged Overformynderiprotokol (1688 - 1738)
Slagelse Byfoged Overformynderiprotokol (1805 - 1869)
Slangerup Byfoged Dokumenter vedrørende Slangerups og Frederikssunds overformynderiregnskab (1790 - 1806)
Slogs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1822 - 1871)
Sonnerup Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Sorø Akademis Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Sorø By og Birk Navneregister til overformynderiprotokol (1851 - 1868)
Sorø By og Birk Overformynderiprotokol (1740 - 1868)
Stamhuset Broholm Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Stamhuset Christiansdal Overformynderiprotokol (1802 - 1820)
Stamhuset Christiansdal Register til overformynderiprotokol (1802 - 1820)
Stamhuset Egeskov Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Stamhuset Hindsgavl Overformynderiprotokol (1817 - 1849)
Stamhuset Hofmansgave Overformynderiprotokol (1802 - 1850)
Stamhuset Hvedholm Register til overformynderiprotokol for Hvedholm (1764 - 1786)
Stamhuset Juelsberg Overformynderiprotokol (1826 - 1851)
Stamhuset Moltkenborg Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Stamhuset Ravnholt Overformynderiprotokol (1787 - 1851)
Stamhuset Ravnholt Overformynderiprotokol for Ravnholt gods (1808 - 1848)
Steensgård Godsarkiv (Langeland) Overformynderiprotokol (1813 - 1829)
Stensballegård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Store Heddinge Byfoged Overformynderiprotokol (1705 - 1805)
Stubbekøbing Byfoged Overformynderiprotokol (1739 - 1869)
Stubbekøbing Herred Overformynderiprotokol (1859 - 1869)
Sunds-Gudme Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1795 - )
Sunds-Gudme Herredsfoged Overformynderiprotokol (1795 - )
Svaneke Byfoged Overformynderiprotokol (1748 - 1869)
Svanholm Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Svendborg Byfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1731 - 1806)
Svendborg Byfoged Overformynderiprotokol (1731 - 1869)
Svenstrup Gods Overformynderiprotokol (1720 - 1850)
Sæby Byfoged Journal, Overformynderiet (1912 - 1919)
Sæbygård Gods Overformynderiprotokoller og -regnskaber (1794 - 1850)
Sæbygård Gods Overformynderiregnskaber (1831 - 1850)
Søbygård Gods Overformynderiprotokol (1789 - 1848)
Sødringholm Gods Overformynderiregnskaber (1803 - 1809)
Søgård Gods Overformynderiregnskaber og dokumenter (1720 - 1819)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Formyndersager (1767 - 1803)
Søholt Gods Overformynderiprotokol (1807 - 1849)
Søllestedgård Gods Overformynderiprotokol (1810 - 1851)
Sønderborg Amtsret Formynderprotokol (1825 - 1870)
Sønderborg Amtsret Register til formynderprotokol (1825 - 1870)
Sønderborg Byfoged Diverse fortegnelser over formynderskaber, arvedelinger, konkurs- og kriminalssager samt behandlede og uafgjorte justits- og politisager (1849 - 1863)
Sønderborg Byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg Byfoged Formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg Byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg Byfoged Register til formynderprotokol (1743 - 1870)
Torbenfeld Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Torpegård Godsarkiv Overformynderiprotokol (1796 - 1831)
Torstedlund Gods Overformynderiprotokol (1829 - 1840)
Tybjerg Herred Navneregister til overformynderiprotokol (1812 - 1868)
Tybjerg Herred Overformynderiprotokol (1794 - 1868)
Tybjerggård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1869)
Tyrstrup Herredsfoged Formynderbog (1802 - 1873)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Akter vedr. formynderskabet for Fred. Carl af Carlstein, senere hertug af Pløn (1707 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans August af Gottorps formyndere og fra ham selv (1655 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Korrespondanceakter vedr. den aldenburgske formynderskabssag i Oldenburg (1664 - 1773)
Tønder Herred Formynderprotokol (1735 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder og Højer Herreder "Haupt-Protocoll der Vormundschaften in Tonder und Hoyer-Harden in soweit die Vormündere einige Pupillen Gühter zu administriren haben" (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Fortegnelse over de bestaltede formyndere (1824 - 1831)
Tønder og Højer Herreder Register til hovedformynderprotokol vedr. formynderskab af gods (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Vormünder-Protocoll über die von den Vormündern in Tondern und Hoyer-Harden ausgestellten Versicherungen (1778 - 1811)
Tårnholm Gods Overformynderiprotokol (1790 - 1850)
Tåsinge Birkedommer Overformynderiprotokol (1806 - )
Ulfborg-Hind Herredsfoged Overformynderiafkald (1853 - 1864)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Overformynderiprotokol (1843 - 1869)
Valbygård Gods Overformynderiprotokol (1792 - 1850)
Valdemar Slot Overformynderiprotokol (1803 - 1836)
Vallø Birk Overformynderiprotokol (1826 - 1868)
Vallø Stift Overformynderiprotokol for Vallø Stift (1826 - 1868)
Vang Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1816 - 1851)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol for Ø. og V. Horne herreder (1826 - 1861)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Værge og kurator beskikkelser (1843 - 1884)
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol for Ø. og V. Horne herred (1799 - 1824)
Varnæs Birkedommer Protocoll die Tutel- und Curatel-Angelegenheiten des Birkes Warnitz betreffend (1835 - 1871)
Varnæs Birkedommer Register til Protocol die turel- und Curatel-Angelegenheiten des Birkes Warnitz betreffend (1835 - 1871)
Vedbygård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Wedellsborg Gods Overformynderiprotokol (1771 - 1850)
Vedelslund Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1828)
Vejrupgård Godsarkiv Skifte- og overformynderidokumenter (1805 - 1828)
Vemmetofte Klosters Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1850)
Vends Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1785 - 1839)
Vends Herredsfoged Overformynderiprotokol (1785 - 1869)
Vennebjerg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1861)
Vennebjerg Herredsfoged Protokol over værge- og kuratorbeskikkelser (1875 - 1925)
Vennebjerg Herredsfoged Sager til værgemålsprotokoller (1890 - 1913)
Vennerslund Gods Overformynderiprotokol (1809 - 1850)
Vester Flakkebjerg Herred Overformynderiprotokol (1829 - 1869)
Vesterbygård og Avnsøgårds Godser Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Vibygård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Villestrup Gods Overformynderiprotokol (1830 - 1851)
Vindinge Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol (1797 - 1853)
Vindinge Herredsfoged Overformynderiprotokol (1797 - 1853)
Visborggård Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1827)
Visborggård Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1768 - 1835)
Voer-Nim Herredsfoged Overformynderiprotokol (1824 - 1869)
Voergård Gods (Dronninglund herred) Overformynderiprotokol (1804 - 1850)
Voergård Gods (Dronninglund herred) Overformynderiregnskaber og andre sager (1811 - 1850)
Vordingborg Nordre Birk Overformynderiprotokol (1840 - 1867)
Vordingborg Nordre Birk Register til overformynderiprotokol (1852 - 1866)
Vordingborg Søndre Birk Overformynderiprotokol (1833 - 1869)
Vosnæsgård Gods Overformynderiprotokol (1823 - 1850)
Ærø Stad- og Landret Gråsten Amts overformynderiprotokol (1749 - 1866)
Øllingesøgård Gods Overformynderiprotokol (1815 - 1851)
Ørbæklunde Gods Overformynderiprotokol (1807 - 1859)
Øster Flakkebjerg Herred Overformynderiprotokol (1818 - 1919)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Østerbygård Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1799 - 1830)
Østergård Gods (Harre herred) Overformynderiprotokol (1847 - 1847)
Østrupgård (Lunde herred) Overformynderiprotokol (1825 - 1863)
Ågård Gods Overformynderiprotokol (1826 - 1842)
Ågård Gods Skiftedesignationer, skifte- og overformynderidokumenter (1819 - 1845)
Ågård og Helsingegårds Godser Overformynderiprotokol (1847 - 1850)
Ålborg Byfoged Overformynderiprotokol (1803 - 1869)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Formynderprotokol over de formynderskaber udi Ålborghus amt (1708 - 1712)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til de i Reventlows tid faldne værgemål (1730 - 1736)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til overformynderiprotokol (1773 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Blandede skifte- og overformynderisager (1713 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Designation og ekstrakt over værgemål i Thisted (1713 - 1750)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Extrakt af forklaring vedr. amternes overformynderi (1740 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Godsernes overformynderiregnskaber (1790 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Koncepter til amtets overformynderiregnskaber (1774 - 1779)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Overformynderiprotokol (1773 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Regnskab og forklaring over skifter og værgemål (1704 - 1731)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reversal, skifte- og overformynderivæsnet (1793 - 1793)
Ålebækgårds Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Åløkkegård Gods Overformynderiprotokol (1811 - 1851)
Åstrup Gods (Københavns Amt) Overformynderiprotokol (1810 - 1850)
Her finder du oplysninger om umyndiges båndlagte arv samt værgemål.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.