Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Matrikler

Arkiv Indhold
Amager Birk Grundtakst-forandrings-protokol (1897 - 1900)
Amager Birk Grundtakst-matrikels-protokol (1895 - 1896)
Amager Birk Sundby: Matrikelsregister til realregister (1860 - 1931)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Matrikel for Brusk Herred (1844 - 1844)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre (1860 - 1955)
Anst-Slavs-Jerlev Herredsfoged Ny matrikel for Jerlev Herred (1844 - 1844)
Ars-Skippinge Herreder Matrikelsregister til Realregister: 1. sæt: Skippinge Herred (1843 - 1876)
Ars-Skippinge Herreder Matrikelsregister til Realregister: Ars Herred (1843 - 1867)
Assens Byfoged Matrikel over Assens Købstad (1841 - 1874)
Assens Byfoged Matrikel over Assens købstads jorde (1875 - 1890)
Assens Byfoged Matrikel over Assens købstads markjorde (1898 - 1903)
Assens Byfoged Matrikel over Assens købstadsgrunde (1874 - 1900)
Assens Byfoged Matrikeludskrift over Assens By (1850 - 1874)
Assens Byfoged Matrikeludskrift over Assens Sogn (1855 - 1855)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Matrikel (1844 - 1858)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Matrikel over Viby, Åsum, Davinde og Sdr. Nærå sogne (1844 - 1844)
Bjerge-Åsum Herredsfoged Matrikeludskrift (1883 - 1900)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Matrikel for Bjerre Herred (1844 - 1844)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Matrikeludskrifter (1846 - 1846)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Udskrift af matriklen vedr. en del af Vorgod sogn (1790 - 1896)
Børglum Herredsfoged Matrikelkort m.m. (1844 - 1914)
Båg Herredsfoged Matrikel (1841 - 1841)
Båg Herredsfoged Matrikel (1844 - 1884)
Båg Herredsfoged Matrikel over Helnæs og Sandager sogne (1844 - 1844)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Matrikel og tiendefortegnelser (1882 - 1912)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Ny matrikel (1845 - 1846)
Ebeltoft Byfoged Fortegnelse over ejere af byens matrikelnumre (1860 - 1920)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Udskrift af matriklen af 1844 for herrederne (1844 - 1844)
Esbjerg Byfoged-Skast Herredsfoged-Fanø Birkedommer Matrikelnummerfortegnelse for Esbjerg bygrunde og markjorder (1899 - 1899)
Falsters Vestre Herred Matrikelsregister til Realregister: 1. række (1900 - 1927)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Ny Matrikel med forandringer, Fjends Herred (1844 - 1858)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Ny Matrikel med forandringer, Nørlyng Herred (1844 - 1858)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Ny Matrikel, Bigum sogn (1876 - 1876)
Fredericia Byfoged Matrikelnummerfortegnelse (1845 - 1954)
Frijsenborg-Faurskov Birkedommer Udskrift af matriklen (1843 - )
Fåborg Byfoged Matrikel over markjordene (1842 - 1892)
Fåborg Byfoged Matrikelforandringer (1856 - 1872)
Fåborg Byfoged Udskrift af matriklen 1688 og af landmålingsforretning over Fåborg bys jorder. - Fåborg byfoged (1688 - 1738)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Forandringer i den nye matrikel (1850 - 1850)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Matrikel for nogle sogne i Onsild Herred (1864 - 1882)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Udskrift af ny matrikel (1843 - 1846)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Ekstrakt-udskrift af matriklen for Nørre og en del af Sønder herred (1878 - 1878)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Matrikel for Grenå, Nørre herred m.m. (1844 - 1844)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Ny matrikel for Grenå Købstad (1843 - 1846)
Gørding-Malt Herredsfoged Hartkornsfortegnelse, ny matrikel (1863 - 1864)
Gørding-Malt Herredsfoged Ny matrikel for Gørding herred (1844 - 1844)
Gørding-Malt Herredsfoged Ny matrikel for Malt herred (1844 - 1844)
Haderslev Amtstue Jordebog (1580 - 1721)
Hads-Ning Herredsfoged Matrikel for Hads Herred i afskrift (1844 - 1844)
Hads-Ning Herredsfoged Matrikel for Ning Herred samt Hvilsted Sogn (1844 - 1844)
Halsnæs-Frederiksværk Birk Fortegnelse til realregistrene (1855 - 1940)
Hammerum Herredsfoged Afskrift af matriklen for Timring og Bording sogne (1844 - 1844)
Hammerum Herredsfoged Forskelligt vedk. den nye matrikel og de nye skøde- og panteregistre (1688 - 1919)
Hammerum Herredsfoged Matrikel for Bording og Timring sogne (1844 - 1844)
Hammerum Herredsfoged Matrikel, afskrift af 1846 (1844 - 1844)
Hammerum Herredsfoged Matriklen af 1844 (1844 - 1844)
Hammerum Herredsfoged Matrikler (1870 - 1915)
Hammerum Herredsfoged Udskrift af matriklen (1845 - 1956)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Afskrift af matriklen (1857 - 1857)
Hassing-Refs Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1887)
Hatting Herredsfoged Matrikler for Hatting Herred (1880 - 1925)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Ny matrikel, Hellum Herred (1844 - 1844)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Ny matrikel, Hindsted Herred (1844 - 1844)
Helsingør Byfoged Fortegnelse over grundejendomme (1810 - 1820)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1970)
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Ekstraktafskrifter af matriklen for Silkeborg og Linå (1844 - )
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Matrikel for Linå, Tvilum, Gjern, Skanderup og Them Sogne (1844 - 1859)
Hjerm-Ginding Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre for Hjerm-Ginding (1844 - 1971)
Hjørring Byfoged Jordebog, Hjørring Købstads byplan (1849 - 1849)
Hjørring Byfoged Jordebog, Hjørring Købstads markjorder (1849 - 1849)
Hjørring Byfoged Matrikel over bygrundene (1866 - 1866)
Hjørring Byfoged Matrikel over markjorderne (1844 - 1844)
Hjørring Byfoged Navneregister til jordebog (1849 - 1849)
Holstebro Byfoged Jordebog for Holstebro købstad (1857 - 1857)
Holstebro Byfoged Matrikelnummrfortegnelse til realregistre for Holstebro (1845 - 1953)
Holstebro Byfoged Udskrift af hartkornsekstrakter til den nye matrikel (1842 - 1856)
Holsteinborg Birk Matrikelsregister til realregister (1834 - 1955)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Jordebog for Frederikshavn Købstad og sogn (1846 - 1846)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Matrikel (1845 - 1869)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Ny matrikel (1865 - 1865)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Ny matrikel, Frejlev Sogn (1844 - 1844)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Ny matrikel, Hornum Sogn (1854 - 1854)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Ny matrikel, Nørholm Sogn (1863 - 1863)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Udskrift af den ny matrikel for Hornum herred, for så vidt Sønderholm sogn angår (1844 - 1844)
Hvetbo Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1844)
Jens Peter Rørholm Instruks vedr. fremstillingen af nye matrikelkort over Århus købstads markjorder (1942 - 1944)
Jens Peter Rørholm Matrikel for Thunø (1900 - 1901)
Jens Peter Rørholm Matrikel- og husnummerprotokol for Århus købstad (1869 - 1905)
Jens Peter Rørholm Matrikler for Århus købstads bygrunde (markjordsprotokol) (1845 - 1920)
Kerteminde Byfoged Matrikeludskrifter (1843 - 1923)
Kolding Byfoged Hartkornsekstrakt for Kolding sogn (1841 - 1841)
Kolding Byfoged Kolding bys matrikel (1844 - 1863)
Korsør Byfoged Matrikelregister til realregister, Korsør købstad,Tårnborg, Vemmelev og Hemmeshøj sogne (1897 - 1927)
Kronborg Vestre Birk Nøgle til de ikke omskrevne pantebøger (1915 - 1919)
Kronborg Vestre Birk Register til skøde- og panteregistret (1886 - 1915)
Kær Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1844)
Københavns Amts Nordre Birk Matrikelsregister til realregister (1850 - 1965)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 3. Afdeling (Brønshøj, Valby, Sundby) Brønshøj: Matrikelsregister til realregister (1871 - 1930)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 3. Afdeling (Brønshøj, Valby, Sundby) Valby: Matrikelsregister til realregister (1901 - 1930)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Jævnførselsregister over Helsingør Købstads bygrundes matrikelnumre (1682 - 1975)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Køge Købstads bygrunde (1682 - 1963)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over nye og gamle matrikelnumre i Præstø (1761 - 1867)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Artikelnummerregister til Gråsten Amtsrets grundbøger (1950 - 1960)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Artikelnummerregister til Løgumkloster Amtsrets grundbøger (1950 - 1960)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Artikelnummerregister til Rødding Amtsrets grundbøger (1950 - 1960)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Artikelnummerregister til Sønderborg Amtsrets grundbøger (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Artikelnummerregister til Åbenrå Amtsrets grundbøger (1950 - 1960)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nøgle fra bind/blad til matrikelnummer, Haderslev Retskreds (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nøgle fra bind/blad til matrikelnummer, Løgumkloster Retskreds (1993 - 1993)
Langeland Herredsfoged Matrikel for Nørre herred (1844 - 1950)
Langeland Herredsfoged Matrikel for Sønder herred (1844 - 1952)
Langeland Herredsfoged Matrikel over Grevskabet Langelands og Stamhuset Ahlefeldts fæstegods (1850 - 1926)
Langeland Herredsfoged Matrikler (1844 - 1844)
Lemvig Byfoged Udskrift af matriklen (1844 - 1844)
Lindenborg Birkedommer Matrikelsudskrifter (1844 - 1844)
Lindenborg Birkedommer Ny matrikel, fæstegodserne (1844 - 1844)
Lindenborg Birkedommer Udskrift af den ny matrikel (1844 - 1844)
Lunde-Skam Herredsfoged Matrikel for Lunde herred (1844 - 1903)
Lunde-Skam Herredsfoged Matrikel for Skam herred (1844 - 1903)
Lysgård-Hids Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregister (1840 - 1950)
Lysgård-Hids Herredsfoged Udskrift af matriklen for Hids Herred (1844 - 1844)
Lysgård-Hids Herredsfoged Udskrifter af den ny matrikel, Hids Herred (1844 - 1844)
Lysgård-Hids Herredsfoged Udskrifter af den ny matrikel, Lysgård Herred (1844 - 1857)
Lysgård-Hids Herredsfoged Udskrifter af den ny matrikel, Sahl og Gullev sogne (1844 - 1857)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Matrikelfortegnelse (1850 - 1882)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre (1844 - 1966)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1844)
Mariager Byfoged Matrikel for Mariager Købstad (1689 - 1689)
Mariager Byfoged Udskrift af matriklen over Mariager Jorder og Grunde (1874 - 1874)
Mariager Byfoged Udskrift af matriklen over Mariager Købstads Markjorder (1900 - 1901)
Matrikeldirektoratet Færøsager (1926 - 1940)
Matrikeldirektoratet Læsø Overdrevsjorder, supplement til udskiftningsberegningen (1850 - 1850)
Matrikeldirektoratet Register over ejerlav samt bornholmske selvejer- og vornedegårde (1849 - 1851)
Matrikeldirektoratet Register til udstykningsjournal (UJ) (1857 - 1905)
Matrikeldirektoratet Udstykningsjournal (UJ) (1857 - 1983)
Middelfart Byfoged Matrikel over bygrunde - ekstraktudskrift (1870 - 1885)
Middelfart Byfoged Matrikel over markjorde (1869 - 1898)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Matrikel, Middelsom Herred (1844 - 1857)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Matrikel, Sønderlyng Herred (1844 - 1858)
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged Ny matrikel (1845 - 1870)
Muckadell Birkedommer Matrikel (1844 - 1919)
Nyborg Byfoged Matrikeludskrifter (1689 - 1903)
Nykøbing Falster Byfoged Matrikelsregister til Realregister: 2. række (1875 - 1950)
Nykøbing Mors Byfoged Udskrift af matriklen (1863 - 1914)
Nykøbing Sjælland Byfoged Realregister: Grundtakstjorder (1840 - 1880)
Nykøbing Sjælland Købstadskommune, Folkeregister Matrikeludskrift (1926 - 1926)
Nysted Birk Matrikelsregister til Realregister: 1. række (1864 - 1922)
Næsbyholm og Bavelse Godser Udskrift af den ny matrikel (1844 - 1920)
Næsbyholm og Bavelse Godser Udskrift af matrikulering (1700 - 1920)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Ny matrikel for Nørhald Herred (1844 - 1844)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Ny matrikel for Støvring Herred (1844 - 1844)
Nørre Tyrstrup Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse (1845 - 1876)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Korrespondance ang. forandringer i den nye matrikel (1846 - 1852)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Matriklen for Nørvang herred (1844 - 1844)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Matriklen for Tørrild Herred (1844 - 1844)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Udskrift af den nye matrikel for Jerlev og Højen sogne (1844 - 1844)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Udskrifter af matriklen 1844 (1844 - 1844)
Odense Byfoged Ejer og matrikelnummerregister (1863 - 1863)
Odense Byfoged Fortegnelse over ejendomme i Odense (1882 - 1882)
Odense Byfoged Hartkornsprotokol (1877 - 1891)
Odense Byfoged Liste over de nye matrikelnumre (1882 - 1882)
Odense Byfoged Matrikel over Odense købstads grunde (1882 - 1882)
Odense Byfoged Matrikel over Odense købstads jorde (1882 - 1882)
Odense Byfoged Matrikeludskrift (1843 - 1879)
Odense Byret 3. Afdeling, Tinglysningen Matrikelregister til realregister (1907 - 1946)
Odense Herredsfoged Matrikel (1844 - 1844)
Odense Herredsfoged Matrikel for Odense herred (1845 - 1845)
Ramsø-Tune Herreder Matrikelsregister til Realregister: 1. række (1860 - 1912)
Randers Byfoged Fortegnelse over bygrundenes matrikelnumre (1819 - 1885)
Randers Byfoged Jordebog (1862 - 1880)
Randers Byfoged Matrikel for Randers by m. markjorder (1875 - 1875)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Rentekammeret Kommissionsakter vedr. taksation til matriklen af købstæder i Viborg, Århus og Ribe stifter (1661 - 1662)
Rentekammeret Matriklen af 1662 (1662 - 1662)
Rentekammeret Matriklen af 1664 (1664 - 1673)
Rentekammeret Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog (1684 - 1765)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Hartkornsspecifikationer indsendt i h.t. rentekammerordre af juni-juli 1788 (1788 - 1794)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Oversigt over amter i register over udskiftningskort (1771 - 1811)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Oversigt over herreder i register over udskiftningskort (1771 - 1811)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Oversigt over kort brugt i forbindelse med matrikuleringen (1805 - 1840)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Register over udskiftningskort (1771 - 1811)
Rentekammeret Danske Afdeling, Matrikelkontoret Register til oversigt over kort brugt i forbindelse med matrikulering (1805 - 1840)
Retten for Sønderborg Købstad, Tinglysningen Nøgle fra bind/blad til matrikelnummer, Sønderborg Retskreds (1881 - 1955)
Retten i Grenå, Tinglysningen i Ebeltoft Matrikelnummerfortegnelse (1919 - 1950)
Retten i Nykøbing Falster, Tinglysningen Personalregister til skøde- og panteregister (1915 - 1927)
Retten i Roskilde, Tinglysningen Matrikelsregister til Realregister: 2. række (1900 - 1945)
Retten i Roskilde, Tinglysningen Matrikelsregister til Realregister: 2. række: Mosede by (1900 - 1945)
Retten i Slagelse, Tinglysningen Matrikelsregister til realregister og tingbog (1919 - 1943)
Retten i Ærøskøbing, Ærøskøbing Tinglysning Matrikeludskrift (1919 - 1920)
Retten på Frederiksberg, 3. Afdeling Matrikelsregister til realregister: Frederiksberg (1856 - 1978)
Ribe Byfoged Matrikelfortegnelse over huse og jorder til Ribe købstad (1848 - 1848)
Ribe Byfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregister (1845 - 1957)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Ny matrikel for Riberhus Birk (1844 - 1844)
Ribe Herredsfoged Matrikel for Kalvslund Sogn (1860 - 1860)
Ribe Herredsfoged Matrikeludskrift over Darum, Hunderup, Jernved og Vilslev sogne (1864 - 1864)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet C 8 Kong Valdemars Jordebog (1190 - 1300)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kong Valdemars jordebog. Et håndskrifts historie af Erik Kroman. Udgivet af Rigsarkivet 1936 (1936 - 1936)
Rinds-Gislum Herredsfoged Matrikel for Gislum Herred (1844 - 1882)
Rinds-Gislum Herredsfoged Matrikel for nogle sogne i Hindsted Herred (1853 - 1860)
Rinds-Gislum Herredsfoged Matrikel for nogle sogne i Års Herred (1844 - 1844)
Rinds-Gislum Herredsfoged Matrikel for Nørlund mfl. godser (1858 - 1858)
Rinds-Gislum Herredsfoged Matrikler for Rinds Herred (1844 - 1876)
Rinds-Gislum Herredsfoged Ny matrikel over Rinds og Gislum herreder, således som de i året 1724 bruges og beboes (1724 - 1724)
Rinds-Gislum Herredsfoged Udskrift, matrikel for Rinds Herred (1860 - 1860)
Rinds-Gislum Herredsfoged Udskrift, matrikel for Øls mfl. sogne (1883 - 1883)
Ringsted Herred Matrikelsregister for panter (1870 - 1876)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Ny matrikel for Ø. Lisbjerg Herred i Randers Amt (1843 - 1843)
Rudkøbing Byfoged Fortegnelser over Rudkøbing bygningers nye matr. nr. (1834 - 1834)
Rudkøbing Byfoged Matrikel (1844 - 1844)
Rudkøbing Byfoged Navneregister til jordebog over Rudkøbing bys jorder (1840 - 1865)
Sallinge Herredsfoged Matr. Nr. register til udskrift af Brahetrolleborg birk skøde og panteprotokol, for Svanninge, Krarup, Hundsted, Ulbølle, og V. Skerninge sogne (1788 - 1915)
Sallinge Herredsfoged Matrikel (1844 - 1853)
Sallinge Herredsfoged Matrikel - Salling herred (1844 - 1844)
Sallinglands Herredsfoged Hartkorns- og tiendefortegnelser for Skive købstad og Sallingland herreder (1837 - 1959)
Sallinglands Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1844)
Sallinglands Herredsfoged Tillæg til matrikel og tiendefortegnelse (1905 - 1905)
Sallinglands Herredsfoged Udskrifter af matriklen for Sallinglands herreder (1844 - 1895)
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Matrikel for Silkeborg Købstads markjorder (1899 - )
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Matrikel for Them Sogn (1844 - )
Skagen Byfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre, Skagen (1870 - 1940)
Skagen Byfoged Udskrift af matrikel for Skagen købstads grunde (1863 - 1863)
Skagen Byfoged Udskrift af matriklen, Skagen købstads markjorder (1871 - 1899)
Skast Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse for Jerne sogn (1855 - 1911)
Skive Byfoged Ny matrikel, Skive Købstad og Skive Braarup jorder (1844 - 1844)
Skive Byfoged Ny matrikel, Skive Købstads Braarup Jorder (1860 - 1860)
Skive Byfoged Ny matrikel, Skive Købstads Bygrunde (1860 - 1860)
Skive Byfoged Ny matrikel, Skive Landsogn og Skive Købstads Braarup jorder (1844 - 1844)
Skive Byfoged Ny matrikel, Skive Landsogn, Fjends Herred (1858 - 1858)
Skive Byfoged Sager vedrørende byens matrikulering (1865 - 1883)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Matrikel for Harboøre sogn (1850 - 1850)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Matrikel for Skodborg Herred (1844 - 1931)
Skovby Herredsfoged Matrikel for Grindløse og Klinte sogne i Skam herred (1844 - 1844)
Skovby Herredsfoged Matrikel for Skovby herred (1844 - 1844)
Skælskør Byfoged Matrikelsregister til realregister: Købstad alene (1845 - 1924)
Slagelse Byfoged Matrikelsregister til Realregister: 2. sæt (1859 - 1927)
Sorø By og Birk Matrikelregister til realregister: 2 sæt (1850 - 1950)
Stadt Tondern Mutterrolle (1898 - 1926)
Sunds-Gudme Herredsfoged Matrikel (1844 - 1907)
Sunds-Gudme Herredsfoged Matrikel for Sunds herred (1844 - 1923)
Sunds-Gudme Herredsfoged Matrikelnummerregister til realregister 1 - 10B (1848 - 1923)
Sunds-Gudme Herredsfoged Matrikler (1844 - 1844)
Sunds-Gudme Herredsfoged Sted- og hovedgårdsregister til Matrikelnummerregister til realregister 1-10B (1848 - 1923)
Svendborg Amtstue Matrikler med tillæg (1900 - 1950)
Svendborg Byfoged Matrikel (1844 - 1879)
Svendborg Byfoged Matrikel A-C (1871 - 1928)
Svendborg Byfoged Matrikelnummerregister til realregister - Svendborg købstad (1830 - 1953)
Svendborg Byfoged Matrikeludskrift (1844 - 1844)
Svendborg Byfoged Navneregister til matrikel (1844 - 1866)
Svendborg Herredsret, Svendborg Herreds Tinglysning Matrikelnummerregister til realregister - Tåsinge birk (1904 - 1953)
Svendborg kommune, Skattevæsen Udskrift af matrikel for Svendborg købstads bygrunde (1869 - 1970)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Jordebog over byerne Broager og Mølmark, opmålt og udskiftet 1774 (1774 - 1774)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Nordborg Jordebog for det fyrstelige hus Nordborg og de dertil liggende hovedgårde (1649 - 1650)
Thisted Byfoged Jordebog for Thisted købstad (1845 - 1846)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Matrikel (1844 - 1861)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Matrikel for Ry Sogn (1844 - 1854)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelser til realregistre (1860 - 1963)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Matrikelsliste (1844 - 1919)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Udskrift af matriklen for Voerladegård Sogn, Voer Herred (1858 - 1858)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Matrikler (1562 - 1841)
Tåsinge Birkedommer Matrikel (1913 - 1913)
Udskrifter af matriklerne 1688 Hald amts matrikel (1688 - 1688)
Udskrifter af matriklerne 1688 Skive amts matrikel (1688 - 1688)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Dokumenter vedk. den ny matr. og de nye panteregistre (1841 - 1852)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregister for Janderup sogn i Vester Horne herred (1845 - 1950)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre (1860 - 1960)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre for Varde bygrunde og markjorder (1860 - 1960)
Wedellsborg Birkedommer Register i matrikelnummerorden for gældende fæstebreve under Wedellsborg (1797 - 1852)
Wedellsborg Birkedommer Udskrift af matrikel 1844 over en del sogne i Vends herred (1844 - 1871)
Vejle Byfoged Ekstraktudskrift af matriklen (bygrunde) (1890 - 1890)
Vejle Byfoged Jordebog (1860 - 1860)
Vejle Byfoged Matrikel over Vejle bys markjorder (1844 - 1844)
Vejle Byfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre (1845 - 1951)
Vends Herredsfoged Matrikel (1841 - 1895)
Vennebjerg Herredsfoged Ny Matrikel (1844 - 1860)
Vester Flakkebjerg Herred Matrikelsregister til realregister: Købstaden (1875 - 1927)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholderen på St. Croix Mandtalslister og matrikler (1741 - 1755)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation for hoved- og sædegårde (1680 - 1826)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation for strøgods og præstegårde (1758 - 1808)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikation og jordebøger for godser (1758 - 1843)
Viborg Amtstue Hartkornsspecifikationer (1819 - 1852)
Viborg Amtstue Matriklen (1844 - 1844)
Viborg Amtstue Udskrifter af matriklen (1822 - 1860)
Viborg Byfoged Matrikel for Viborg Købstads grunde, ekstrakt (1875 - 1875)
Viborg Byfoged Udskrifter af matrikler for Viborg Markjorder og Jorder (1803 - 1941)
Vindinge Herredsfoged Matrikel (1844 - 1916)
Vindinge Herredsfoged Matrikelnummerregister til realregister 1-14 (1703 - 1955)
Vindinge Herredsfoged Matrikeludskrift over Vindinge og Frørup sogne (1844 - 1918)
Voer-Nim Herredsfoged Ny matrikel for Nim Herred (1847 - 1847)
Voer-Nim Herredsfoged Ny matrikel for Voer Herred (1847 - 1847)
Ærø Amtstue Jordebog (1772 - 1867)
Ærøskøbing og Ærø By- og Herredsfoged Matrikel over Ærø herred (1868 - 1868)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Forandringer i matriklen (1864 - 1919)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Ny matrikel (1844 - 1844)
Ålborg Byfoged Ny Matrikel (1844 - 1844)
Århus Byfoged Matrikelnummerfortegnelse til realregistre (1881 - 1935)
Århus Rådstue, Markvæsenet Forhandlingsprotokol over skattevedtægten og jordebogen (1858 - 1872)
Århus Rådstue, Markvæsenet Materiale til brug for udarbejdelsen af jordebogen for Århus Købstad efter lov af 11/2 1863 (1853 - 1874)
Baggrunden for matriklens opståen var ønsket om en retfærdig skattefordeling. Matrikuleringen dannede grundlaget for den efterfølgende påligning af ejendomsskat.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.