Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Postvæsen

Arkiv Indhold
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Engelske postsager (1795 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Post: Postsager (1772 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Lybske postsager (1697 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. marts 1832 (1814 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 17. september 1847 (1847 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge (1721 - 1751)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende ændring i konventionen af 28. februar 1828 om postbesørgelse mellem Danmark og Norge (1846 - 1847)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Afleveringsfortegnelse til "Sager henlagt efter Arkivregistratur" (1745 - 1940)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Afleveringsfortegnelse til Journalsager, almindelige (1762 - 1990)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Bygningsarkiv. Afleveringsfortegnelse efter pakkenummer (1862 - 1998)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Bygningsarkiv. Afleveringsfortegnelse, alfabetisk (1862 - 1998)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Journalsager vedr. forholdet til udlandet (1884 - 1983)
Gram og Nybøl Godser Postvæsenssager (1749 - 1888)
Kommissionen ang. Generalpostamtet og Porcelænsfabrikken Forhandlingsprotokol (1793 - 1794)
Københavns Amt Realregister over afgået post (1917 - 1949)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Posthuse på Fyn. En arkivregistratur (1997 - 1997)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Posthuse i Nørrejylland. En arkivregistratur (1996 - 1996)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Posthuse øst for Storebælt (1995 - 1995)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Posthuse i Sønderjylland (1997 - 1997)
Nykøbing Sjælland Postkontor Fællesjournal (1876 - 1889)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 267: Generalpostdirektionen (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler P&T: Journalplan for Postvæsenet 1936 (1936 - 1936)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Akter vedr. den hamburgske post (1733 - 1810)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. april 1814 (1735 - 1751)
Tønder Postkontor Postsager (1652 - 1851)
Alt vedrørende post.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.