Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skifter, militære

Arkiv Indhold
4. Jyske Rytterregiments Gods Register til skifteprotokol (1680 - 1712)
4. Jyske Rytterregiments Gods Skifteprotokol (1680 - 1712)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til Skiftebøger (1659 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skiftebøger (1659 - 1779)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments skifteprotokol (1714 - 1719)
Det Falsterske Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1718 - 1742)
Det Falsterske Rytterdistrikt Skifteprotokol (1718 - 1742)
Det Fynske Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1714 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1765)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Overinspektøren for Det Fynske Ryttergods - Register til skifteprotokol (1722 - 1749)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Skifteprotokol (1722 - 1749)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Specifikation over overinspektørens skifter med bilag (1730 - 1789)
Dronningborg Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1719 - 1763)
Dronningborg Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1763)
Første Fynske nationale Rytterregiment 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Første Fynske nationale Rytterregiment Navneregister til 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Register til skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Skifteprotokol for ritmester von Schlemann (1778 - 1778)
Koldinghus Rytterdistrikt Ekstraktskifteprotokol (1695 - 1749)
Koldinghus Rytterdistrikt Forklaring over skifterne (1764 - 1764)
Koldinghus Rytterdistrikt Forskellige skiftearkivalier (1742 - 1754)
Koldinghus Rytterdistrikt Konceptskifteprotokol (1762 - 1763)
Koldinghus Rytterdistrikt Konceptskifter og -skifteprotokoller (1719 - 1732)
Koldinghus Rytterdistrikt Register til pakkerne 39 og 40 (1753 - 1757)
Koldinghus Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1686 - 1765)
Koldinghus Rytterdistrikt Skiftebrev efter Henrik Meyers hustru Kirstine Münster (1732 - 1732)
Koldinghus Rytterdistrikt Skifteprotokol (1686 - 1765)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Register til Kronborg Rytterdistrikts Birks skifteprotokol (1804 - 1820)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Register til skifteprotokol (1804 - 1853)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1806 - 1828)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1826 - 1847)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1826 - 1847)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol (1804 - 1853)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til skiftebehandlingsprotokol (1800 - 1811)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til skifteprotokol (1810 - 1819)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Samfrænde- og ekstraordinære skifter (1800 - 1819)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Skiftebehandlingsprotokol (1800 - 1811)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol (1810 - 1820)
Lollands Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1722 - 1743)
Lollands Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1743)
Nykøbing Falsters Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1743 - 1766)
Nykøbing Falsters Rytterdistrikt Skifteprotokol (1743 - 1766)
Ryttergodset under Rantzaus Regiment Register til skifteprotokol (1694 - 1703)
Ryttergodset under Rantzaus Regiment Skifteprotokol (1694 - 1703)
Skanderborg Rytterdistrikt Indholdsfortegnelse til skifteprotokol (1720 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1712 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikt Skifteprotokol (1712 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Navneregister til skifteprotokol (1794 - 1802)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Skifteprotokol (1794 - 1802)
Tryggevælde Amts Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1720 - 1735)
Tryggevælde Amts Rytterdistrikt Skifteprotokol (1720 - 1735)
Skiftemateriale fra militære myndigheder, rytterregimenterne m.v.
Læs mere om Skifter, militære

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.