Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Afleveringsfortegnelser

Arkiv Indhold
Danske Statsbaner, Afsætnings- og Produktionsafdelingen DSB, Afsætnings- og Produktionsafdelingen: Afleveringsfortegnelse til sager til arkivnøgle (1983 - 1992)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Anlægsprojektorganisation Knudshoved (APO) DSB, Anlægsprojektorganisation Knudshoved, Afleveringsfortegnelse (1983 - 1987)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Anlægsprojektorganisation Knudshoved (APO) DSB, Anlægsprojektorganisation Knudshoved, Fortegnelse over billeder (1985 - 1986)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Anlægsprojektorganisation Knudshoved (APO) DSB, Anlægsprojektorganisation Knudshoved, Journalplan (1983 - 1987)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Overingeniøren for nyanlæggene DSB, Baneafdelingen: Afleveringsfortegnelse til brobygningssager 1900-1943 (1900 - 1943)
Danske Statsbaner, DSB Bane DSB, Baneafdelingen: Afleveringsfortegnelse til brovedligeholdelsessager (1928 - 1984)
Danske Statsbaner, DSB Bane DSB, Baneafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1865-1893 (1865 - 1893)
Danske Statsbaner, DSB Bane DSB, Baneafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1893-1949 (1893 - 1949)
Danske Statsbaner, DSB Bane DSB, Baneafdelingen: Fortegnelse over sporplaner (1885 - 1919)
Danske Statsbaner, DSB Gods DSB Gods: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1990 (1990 - 1990)
Danske Statsbaner, DSB Gods DSB Gods: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1992-1996 (1992 - 1996)
Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1911-1950 (1911 - 1950)
Danske Statsbaner, Personale- og organisationsafdelingen DSB, Personaleafdelingen: Journalsager 1957-1993 (1957 - 1993)
Danske Statsbaner, Risk Management/Forsikring DSB, Juridisk Kontor: Afleveringsfortegnelse til journalsager 1975-1992 (1975 - 1992)
Danske Statsbaner, Tarifkontoret DSB, Tarifkontoret: Afleveringsfortegnelse til frasorterede sager (1885 - 1963)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Afleveringsfortegnelse til "Sager henlagt efter Arkivregistratur" (1745 - 1940)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Afleveringsfortegnelse til Journalsager, almindelige (1762 - 1990)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Bygningsarkiv. Afleveringsfortegnelse efter pakkenummer (1862 - 1998)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Bygningsarkiv. Afleveringsfortegnelse, alfabetisk (1862 - 1998)
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet P&T: Journalsager vedr. forholdet til udlandet (1884 - 1983)
Grænsereguleringskommissionen af 1920 Grænsereguleringskommissionen 1920, afleveringsfortegnelse (1919 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets akter og protokoller 1909-1945 (1909 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1946-1972 (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1973-1988 (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 2 Traktater: Fortegnelse 1848-1880, uddrag af Folioregistratur 88d (1848 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 3 Traktater, afleveringsfortegnelse (1880 - 1900)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 4 Traktater, afleveringsfortegnelse (1901 - 1920)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, afleveringsfortegnelse (1900 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, landeregister til B-rækken (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, landeregister til C- og D-rækken og den midlertidige række (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, oprindelig pakkeliste (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler E 5 Traktater, sagregister til C- og D-rækken og den midlertidige række (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 577: Udenrigsministeriets samlede sager 1856-1910 (1960 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1909-1945, læsesalsversion (1909 - 1945)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over gruppeordnede sager 1946-1972, læsesalsversion (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1886-1918 (1886 - 1918)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1908-1985 (1908 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1908-1985, fristforlængelser (1993 - 1993)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Udenrigsministeriets fortrolige skabssager 1946-1972 (1946 - 1972)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fremvisningslister til ekspederede handelssager (1854 - 1858)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fremvisningslister til journal C (1907 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Grænsereguleringskommissionen 1851, afleveringsfortegnelse (1849 - 1851)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Handels- og konsulatssager 1848-1866. Fortegnelse over pakkerne (1848 - 1856)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Konsul Brandts indberetninger, afleveringsfortegnelse (1874 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:1 - EF, beslutningsprocessen, afleveringsfortegnelser (1973 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler MIK 02:5 - "Washington-filmene", afleveringsfortegnelser (1945 - 1962)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler P&T: Journalplan for Postvæsenet 1936 (1936 - 1936)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister 1848-1913 (1848 - 1913)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister 1914-1916 (1914 - 1916)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister 1916-1949 (1916 - 1949)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister 1950-1955 (1950 - 1955)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister 1955-1961 (1955 - 1961)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1935-1949 (1935 - 1949)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1955-1961 (1950 - 1955)
Statsministeriet Statsministeriet. Oversigt over journalsager 1914-1916 (1914 - 1916)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser til Udenrigsministeriets protokoller 1856-1909 (1856 - 1909)
Udenrigsministeriet Afleveringsfortegnelser, Udenrigsministeriets depecher (1848 - 1972)
Udenrigsministeriet Fortegnelse over almindelige dossiersager (1848 - 1856)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal A (1856 - 1908)
Udenrigsministeriet Fremvisningslister til journal B (1888 - 1910)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Fremvisningslister til handels- og konsulatsjournalsager (1980 - 1990)
Udenrigsministeriet, Departementet for Handels- og Konsulatssager Samlede sager til konsulatsjournal: Fortegnelse over nyoprettede sager nr. 1207-1215 (1980 - 1990)
Udenrigsministeriet, Oplysningsbureauet for Erhvervene Afleveringsfortegnelse, Udenrigsministeriets Oplysningsbureau for Erhvervene (1921 - 1928)
Her kan du finde myndighedernes egne fortegnelser, som kan fortælle om indholdet af hver enkelt pakke i de afleverede arkivalier.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.