Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

German Chancellery, Foreign Division: Sverige: Memorialer og breve, til dels med indlæg, fra feltmarskal, grev Magnus Stenbock, og enkelte breve til ham samt andre akter vedrørende ham (1712 - 1717)

Contents