Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Opbragte skibe fra Hamborg (1734 - 1736)

Contents