Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Register over de ved Overadmiralitetsretten pådømte sager (1808 - 1825)

Contents