Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Register til Overkrigsrets domprotokol (1711 - 1714)

Contents