Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Register til Admiralitetets justitsprotokol (1722 - 1771)