Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Justitsråd Bangs kopibog over bortsolgte priser. (1810 - 1814)

Contents