Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Auktionsprotokol for Søetatens priser. (1811 - 1814)

Contents