Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tønder Købstad

Archive Contents
Amtsgericht zu Tondern Sygeforhørsprotokol over håndværkssvende (1868 - 1869)
Das löbliche Schumacher-Amt zu Tondern Amts-Buch (1821 - 1872)
Der löblichen Bruderschaft Tondern Protokol for svendelavet (1777 - 1874)
Fattiggården Gørrismark Diverse sager vedr. fattiganstalten (1847 - 1856)
Fattiggården Gørrismark Regnskabsbilag (1860 - 1860)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Glimt af Tønders historie. Udstilling arrangeret af Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Tønder Museums lokaler (1963 - 1963)
Provst Petersens Stiftelse Kvitteringsbog (1840 - 1867)
Solvig Vandmølle Sager vedr. Solvig vandmølle (1737 - 1786)
Stadt Tondern Bekendtgørelser (1900 - 1911)
Stadt Tondern Beretninger om den kommunale forvaltning (1865 - 1890)
Stadt Tondern Bürgeliches Brauhaus (1910 - 1910)
Stadt Tondern Bürger-Rolle der Stadt Tondern (1869 - 1914)
Stadt Tondern Bygningsvæsen, Indberetning om gamle bygninger og monumenter (1879 - 1880)
Stadt Tondern Communal-Steuer-Cataster (1873 - 1892)
Stadt Tondern Elværket (1910 - 1910)
Stadt Tondern Forhandlingsprotokol for bykollegierne (1869 - 1922)
Stadt Tondern Forlystelser og forlystelsesafgiftsregister (1895 - 1911)
Stadt Tondern Gasværket (1863 - 1876)
Stadt Tondern Gewerbescheine (1868 - 1872)
Stadt Tondern Gewerbesteuer (1867 - 1902)
Stadt Tondern Hochzeit des Prinzen Wilhelms (1880 - 1880)
Stadt Tondern Klassensteuer (1867 - 1892)
Stadt Tondern Kommissioner og udvalg (1901 - 1915)
Stadt Tondern Militærsager, Fritagelse for militærtjeneste (1871 - 1889)
Stadt Tondern Militærsager, Stamruller (1842 - 1855)
Stadt Tondern Militærsager, Tysk-franske krig (1870 - 1871)
Stadt Tondern Mutterrolle (1898 - 1926)
Stadt Tondern Protocoll über unterstützte Reisende (1880 - 1891)
Stadt Tondern Regnskabs- og økonomisager, Forskudskonto (1876 - 1893)
Stadt Tondern Rekrutirungs-Stamm-Rolle der Stadt Tondern (1867 - 1911)
Stadt Tondern Sager vedr. betleriets afskaffelse (1879 - 1881)
Stadt Tondern Sager vedr. justering af mål og vægt (1865 - 1887)
Stadt Tondern Skattesager, Kredsskat (1870 - 1874)
Stadt Tondern Skattesager, Nyordning af de direkte skatter (1867 - 1882)
Stadt Tondern Skattesager, Real- og personskatteregister (1872 - 1888)
Stadt Tondern Skattesager, Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Stadt Tondern Statistiske efterretninger (1874 - 1883)
Stadt Tondern Vandværket (1898 - 1902)
Stadt Tondern Verhandlungsprotokoll der Magistrat der Stadt Tondern (1869 - 1967)
Stadt Tondern, Brandkommissionen Protokoll der Brandkommission (1847 - 1909)
Stadt Tondern, Enkekassen Forhandlingsprotokol (1834 - 1923)
Stadt Tondern, Enkekassen Fortegnelse over indleverede attester (1834 - 1919)
Stadt Tondern, Enkekassen Fortegnelse over udlånte kapitaler (1856 - 1914)
Stadt Tondern, Enkekassen Hovedbog for den faste formue (1833 - 1923)
Stadt Tondern, Enkekassen Hovedbog for den løse formue (1833 - 1923)
Stadt Tondern, Enkekassen Kassebog (1834 - 1923)
Stadt Tondern, Enkekassen Kvitteringsbog (1845 - 1923)
Stadt Tondern, Enkekassen Mitglieder der Tonderischen Witwenkasse (1874 - 1922)
Stadt Tondern, Enkekassen Regnskabsbilag (1838 - 1910)
Stadt Tondern, Enkekassen Sager vedr. enkekassen (1838 - 1910)
Stadt Tondern, Enkekassen Udbetalingsprotokol over pensionberettigede enker (1874 - 1922)
Stadt Tondern, Kasse- og regnskabsudvalget Skatte- og restancelister (1864 - 1874)
Stadt Tondern, Kommunalbestyrelsen Borgmesterembedet (1868 - 1910)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Fundats for Lorenzens Legat (1889 - 1923)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Kvitteringsbog for Richtens Legat (1898 - 1900)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Regnskabsbog for Lorenzens Legat (1889 - 1923)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Sager vedr. det Lorenzen'ske Legats ejendomme i Gallehus (1871 - 1900)
Stadt Tondern, Legatbestyrelsen Sager vedr. Pastor Paulsens Legat (1853 - 1891)
Stadt Tondern, Valgbestyrelsen Sager vedr. Rigsdagsvalg (1867 - 1887)
Stadt Tondern, Valgbestyrelsen Valgsager, Landdagsvalg (1867 - 1885)
Stadt Tondern, Valgbestyrelsen Valgsager, Valglister og protokoller (1870 - 1912)
Tønder By Personregisterfører Døde, biregister (1874 - 1973)
Tønder By Personregisterfører Fødte, biregister (1874 - 1973)
Tønder By Personregisterfører Viede, biregister (1874 - 1925)
Tønder Købstads Byfoged Auktionsprotokol, auktionsoppebørselsregister og forskelligt vedr. auktionsvæsenet (1834 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Beilagen zu dem Polizeiamts-Protokoll (1811 - 1848)
Tønder Købstads Byfoged Beilagen zu dem Polizeigerichts-Protocoll (1822 - 1865)
Tønder Købstads Byfoged Berichte und sonstigen Correspondance der Polizei-Amts (1811 - 1869)
Tønder Købstads Byfoged Betr. in der Stadt Tondern ausgestellte Uhrfehden (1593 - 1635)
Tønder Købstads Byfoged Beviser til bissekræmmerhandel (1845 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til dekretprotokol (1861 - )
Tønder Købstads Byfoged Bilag til retsprotokol og tingbog (1595 - 1732)
Tønder Købstads Byfoged Brodt, Brodtangelegenheiten und Brodtaxen (1755 - 1840)
Tønder Købstads Byfoged Bøderegister og bødesager (1811 - 1863)
Tønder Købstads Byfoged Censursager (1830 - 1901)
Tønder Købstads Byfoged Consulat-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Dekretprotokoller (1782 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forordninger, reskripter og bestemmelser (1672 - 1841)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige købekontrakter (1765 - 1845)
Tønder Købstads Byfoged Forskelligt (testamenter, kontrakter m.m.) (1778 - 1840)
Tønder Købstads Byfoged Fortegnelse over umyndiges midler under Tønder købstad, som årlig skal indsendes til den slesvigske overret (1771 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Forvaltningssager og politiembedsmænd (1808 - 1846)
Tønder Købstads Byfoged Hittegods og konfiskerede sager (1812 - 1848)
Tønder Købstads Byfoged Inhafterungs-Protocoll (1812 - 1842)
Tønder Købstads Byfoged Kautionsbeviser, købekontrakter, licitationer m.m. (1845 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tønder Købstads Byfoged Konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Kontraktprotokol over kirkestole og begravelser (1846 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Købe- og overladelseskontrakter (1592 - 1798)
Tønder Købstads Byfoged Lachbietungs-Protocoll (1754 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Licitationsprotokol over grundejendomme (1855 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Lovbydningsprotokol over solgte immobilier (1786 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Nachtwechter-Protocoll (1812 - 1862)
Tønder Købstads Byfoged Nachtzettel-Protocoll (1841 - 1843)
Tønder Købstads Byfoged Notarialprotokol for byskriveren (1862 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Overnatningsprotokol (1857 - 1860)
Tønder Købstads Byfoged Pas-Angelegenheiten (1811 - 1863)
Tønder Købstads Byfoged Pas-Protocolle über ausgestellte Pässe (1802 - 1906)
Tønder Købstads Byfoged Pas-Visirungs-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Pasprotokol for gæstgiverierne (1841 - 1843)
Tønder Købstads Byfoged Politijournal (1811 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Polizeiamts-Protocolle (1811 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Polizeigerichts-Protocolle (1811 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Protcoll über die verzeigte Wanderbücher (1830 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocoll über die ausgestellten Wanderbücher (1830 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocoll über ertheilten Händler-Scheine (1826 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Protocoll über rapporte der Nachtwechter (1812 - 1842)
Tønder Købstads Byfoged Protocolla judicialia (1573 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocollum votorum (1721 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Register til forligsprotokol (1812 - 1858)
Tønder Købstads Byfoged Register til konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Register til retsprotokol (1785 - 1856)
Tønder Købstads Byfoged Register zu Konkurs-Protocollum (1655 - 1775)
Tønder Købstads Byfoged Registratur über das Archiv des Polizei-Amts (1700 - 1858)
Tønder Købstads Byfoged Repertorium des Polizeiamts zu Tondern (1811 - 1844)
Tønder Købstads Byfoged Sager vedr. bissekræmmerhandel (1837 - 1844)
Tønder Købstads Byfoged Sager vedr. omrejsende skuespillere og gøglere med mere (1812 - 1865)
Tønder Købstads Byfoged Sager vedr. udlændinges ophold (1808 - 1813)
Tønder Købstads Byfoged Sagregister til licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Schützencorps-Akten (1848 - 1853)
Tønder Købstads Byfoged Skiftesager (1653 - 1857)
Tønder Købstads Byfoged Steckbriefe (1808 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Strafferegister (1831 - 1846)
Tønder Købstads Byfoged Testamenter (1725 - 1790)
Tønder Købstads Byfoged Tyendebogsudstedelsesprotokol (1841 - 1874)
Tønder Købstads Byfoged Tyendefortegnelse (1834 - 1845)
Tønder Købstads Byfoged Tyendeprotokol (1837 - 1894)
Tønder Købstads Byfoged Untersuchungsacten und Protocollen (1813 - 1863)
Tønder Købstads Byfoged Wanderbücher (1800 - 1878)
Tønder Købstads Byfoged Verzeichniss über Auslegene des Polizeiamts (1819 - 1842)
Tønder Nørre Mølle Sager vedr. Nørre Mølle (1762 - 1786)
Tønder Postkontor Postsager (1652 - 1851)
Tønder Rådstue Acta Tunderensia (1243 - 1731)
Tønder Rådstue Acta und Register über öffentlichen Brünnen (1830 - 1890)
Tønder Rådstue Acten über Strassenpflasterung und Wegeangelegenheiten (1834 - 1876)
Tønder Rådstue Anlage zum Pas- und Wanderbücherprotocoll (1820 - 1868)
Tønder Rådstue Arkivregistraturer (1354 - 1923)
Tønder Rådstue Ausschreibung für die Strassenpflasterung (1841 - 1872)
Tønder Rådstue Aussereheliche Geburten (1811 - 1845)
Tønder Rådstue Byggeregnskab for opførelse af sygehus (1855 - 1855)
Tønder Rådstue Byskrå (1560 - 1560)
Tønder Rådstue Bystatutter og sager (1848 - 1888)
Tønder Rådstue Bystyre- og forvaltningssager (1850 - 1863)
Tønder Rådstue Diverse sager vedr. Tønder (1605 - 1867)
Tønder Rådstue Dokumenter vedr. krigen 1848-1850 (1848 - 1851)
Tønder Rådstue Dokumenter vedr. mestre, svende og lærlinge (1777 - 1874)
Tønder Rådstue Dokumenter vedr. stadskok og -musikant (1670 - 1866)
Tønder Rådstue Erhvervs-, håndværker og laugsager (1624 - 1854)
Tønder Rådstue Forretningskalendere (1839 - 1867)
Tønder Rådstue Grænseregulering og juridstiktionsforhold (1595 - 1875)
Tønder Rådstue Inventarier (1815 - 1910)
Tønder Rådstue Jernbanesager (1844 - 1881)
Tønder Rådstue Jøders fødsel, vielse og død (1841 - 1847)
Tønder Rådstue Kirkeinventarier (1794 - 1802)
Tønder Rådstue Kniplingssager (1659 - 1844)
Tønder Rådstue Korrespondance, Indkomne breve (1520 - 1851)
Tønder Rådstue Korrespondance, Indkomne breve (1520 - 1851) Ny Skanning i farver
Tønder Rådstue Korrespondance, Koncepter til udgående breve (1834 - 1866)
Tønder Rådstue Korrespondance- og reskriptjournal (1727 - 1910)
Tønder Rådstue Korrespondancesager (1783 - 1888)
Tønder Rådstue Kranken-Protocoll (1820 - 1833)
Tønder Rådstue Landmilitærsessionsprotokol (1849 - 1849)
Tønder Rådstue Love, forordninger og bekendtgørelser (1850 - 1855)
Tønder Rådstue Lægdsruller (1850 - 1865)
Tønder Rådstue Politiske sager (1848 - 1864)
Tønder Rådstue Præstevalgsprotokol (1751 - 1844)
Tønder Rådstue Regnskab for Tønder møllekasses kapitaler (1777 - 1785)
Tønder Rådstue Regnskabsbilag for militærlazarettet (1849 - 1849)
Tønder Rådstue Sager og dokumenter vedrørende Tønder (1643 - 1925)
Tønder Rådstue Sager vedr. begravelser (1814 - 1865)
Tønder Rådstue Sager vedr. bælgtrædere, kantorer og organister (1631 - 1841)
Tønder Rådstue Sager vedr. den nye kirkegård (1808 - 1852)
Tønder Rådstue Sager vedr. diakonatet og ærkediakonatet (1729 - 1851)
Tønder Rådstue Sager vedr. fabrikker, manufakturer og håndværk (1811 - 1866)
Tønder Rådstue Sager vedr. Grubemøllen (1796 - 1798)
Tønder Rådstue Sager vedr. handel, rederi og søfart (1615 - 1840)
Tønder Rådstue Sager vedr. indsamlinger (1735 - 1839)
Tønder Rådstue Sager vedr. koleraepidemi (1831 - 1854)
Tønder Rådstue Sager vedr. kongebesøg (1824 - 1868)
Tønder Rådstue Sager vedr. læger, apotekere og jordemødre (1661 - 1853)
Tønder Rådstue Sager vedr. præster (1612 - 1836)
Tønder Rådstue Sager vedr. rådhusvinkælderen (1596 - 1839)
Tønder Rådstue Sager vedr. udskrivning til militær (1841 - 1876)
Tønder Rådstue Sager vedrørende personer (1698 - 1881)
Tønder Rådstue See-Enrollirungs-Sachen (1800 - 1876)
Tønder Rådstue Seerolle (1804 - 1845)
Tønder Rådstue Segl (1546 - 1844)
Tønder Rådstue Stolestadsregister (1718 - 1845)
Tønder Rådstue Strandingssager (1864 - 1865)
Tønder Rådstue Tonderensia (1384 - 1860)
Tønder Rådstue Verzeichnis der Landmilitair-Reserven (1803 - 1840)
Tønder Rådstue, Borgmesterkontoret Borgmesterembedet (1607 - 1822)
Tønder Rådstue, Borgmesterkontoret Sager vedr. stridigheder med borgmester og råd (1625 - 1795)
Tønder Rådstue, Brandforsikringen Brand-Cataster (1744 - 1864)
Tønder Rådstue, Brandforsikringen Brandforsikringsafgiftsprotokol (1844 - 1863)
Tønder Rådstue, Brandforsikringen Brandforsikringsvedtægter, forordninger og bekendtgørelser (1782 - 1858)
Tønder Rådstue, Brandforsikringen Protocoll über die Veränderungen bey dem Brand-Versicherungs-Cataster (1785 - 1874)
Tønder Rådstue, Brandforsikringen Repartitionsliste über die Brandversicherungsabgabe (1838 - 1872)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Akten der Brandkommission (1848 - 1850)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Brandcasse-Sachen (1744 - 1850)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Brandkasseregnskabssager (1834 - 1844)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Brandsachen (1698 - 1876)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Brandsager (1725 - 1725)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Brandverordnungen (1656 - 1843)
Tønder Rådstue, Brandkommissionen Fegeprotokol der Schornsteinfäger (1779 - 1840)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Anlægs- og reparationsregnskaber (1731 - 1734)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Byggesager (1841 - 1870)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Protocoll der Baucommission (1838 - 1851)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Sager vedr. byens hus i Østergade (1766 - 1767)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Sager vedr. rådhus og fængsel (1773 - 1847)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Sager vedr. Tønder Sygehus (1855 - 1855)
Tønder Rådstue, Bygningskommissionen Öffentliche Bausachen (1843 - 1876)
Tønder Rådstue, Enkekassen Statutter (1840 - 1871)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Armengelder (1819 - 1869)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Beilagen zum Hebungs-Journal (1834 - 1847)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Byggeregnskab for fattigboder (1793 - 1795)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Byggeregnskabssager (1703 - 1878)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Collectenbuch für das Hospital in Tondern (1703 - 1709)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Einnahme und Ausgabe der Armengelder (1785 - 1836)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Fattigkassejournal (1842 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Geburtsheimath uneheliche Kinder (1842 - 1851)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hjemstedsretssager (1834 - 1841)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hospitalsjorde og legatejendomme (1741 - 1879)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Hospitalsobligationer og kapitaler (1542 - 1763)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Koch- und Speise-Anstalt (1830 - 1847)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Konsulat-Armenbüsche (1812 - 1910)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Kontrabog for huslejen af fattigkassens huse (1842 - 1850)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Kontrabøger for apotekerne (1791 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Korrespondancesager (1832 - 1874)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Mützen- und Strümpf-Fabrik (1783 - 1835)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Registre over personer under forsorg (1832 - 1863)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Regnskab for fattigbøssen (1790 - 1870)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Regnskabssager (1822 - 1845)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. Fattigarbejdsanstalten (1822 - 1843)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. fattighaverne (1821 - 1862)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. fattigvæsenet (1789 - 1870)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. Hospitalets alumner og ansøgninger om optagelse (1811 - 1896)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. udlejning af legatjorder (1855 - 1862)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Sager vedr. velgørende institutioner (1635 - 1850)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Setzungs-Liste der wochentliche Armengelder (1841 - 1869)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Stadt-Spinnerei (1766 - 1804)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Todten-Kasse (1815 - 1860)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af brød fra hospitalet (1795 - 1795)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af brød og brændsel (1812 - 1816)
Tønder Rådstue, Fattigvæsenet Uddeling af linned til hospitalslemmer (1843 - 1869)
Tønder Rådstue, Havnekommissionen Havnesager vedr. Kanalen og Møllestrømmen (1730 - 1866)
Tønder Rådstue, Havnekommissionen Skibbro- og kanalregnskabssager (1812 - 1834)
Tønder Rådstue, Havnekommissionen Skibbro- og kanalsager (1760 - 1875)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Dokumenter vedr. krigene 1801-1814 (1803 - 1814)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Indkvarterings- og rekvisitionslister (1864 - 1864)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Indkvarterings- og rekvisitionssager (1864 - 1868)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Indkvarterings- og rekvisitionssager, Krigen 1848-1850 (1849 - 1853)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Indkvarteringsrulle (1708 - 1764)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Journal (1864 - 1864)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Krigs-, indkvarterings- og rekvisitionssager (1627 - 1750)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Militærsager (1783 - 1870)
Tønder Rådstue, Indkvarteringskommissionen Rechnungen und Beilage (1848 - 1853)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Bortforpagtning af jord med mere (1836 - 1861)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Dige- og kogssager (1554 - 1842)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Interessentbog (1844 - 1844)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Matrikler (1562 - 1841)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Stavnsforfatningens ophævelse (1752 - 1777)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Byens jorder, Vandløbsstridigheder (1736 - 1753)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Chausse-Steuer (1844 - 1849)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Commissional-Setzungs-Register von Kopff-, Carossen- und Pferde-Steuer (1744 - 1744)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Commissional-Setzungs-Register von Vermögen- und Nährungs-Steuer (1744 - 1744)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Dokumenter vedr. markedsvæsenet (1704 - 1878)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Ein Viertel-Procent-Steuer (1783 - 1824)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Einkünfte-Steuer (1810 - 1849)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Einquartierungs- und Fuhrenvergütungssteuer (1808 - 1862)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Folketællings- og kvægtællingssager (1835 - 1890)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Freiwillige Anleihe (1809 - 1809)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Gewerbesachen, Marktwesen und Landhandel (1823 - 1847)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Grund- und Hypotekensteuer (1848 - 1848)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Halvprocentskat af auktionspenge (1813 - 1840)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Halvprocentskatprotokol (1810 - 1844)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Halvprocentskatten (1811 - 1840)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Haus- und Land-Steuer (1802 - 1863)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Haus-Steuer und Bank-Zinsen (1809 - 1844)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Hovedskatteregister (1718 - 1720)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Hundesteuer (1811 - 1868)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Hundesteuer-Protocoll (1814 - 1868)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Husstands- og indbyggerfortegnelser (1708 - 1855)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Kopff- und Character-Steuer (1762 - 1849)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Kornpreise (1806 - 1821)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Korrespondancesager vedr. næringsvæsenet (1708 - 1870)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Krigsskatter 1789 (1789 - 1789)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Krigsskatter under Treårskrigen (1849 - 1854)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Landbuch (1578 - 1769)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Landhandel und Landhandwerk (1709 - 1709)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Ligningstabeller (1830 - 1830)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Mandtaller og sager vedr. kop-, nærings- og karosseskatten (1710 - 1721)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Mann-Zahl-Register der Auserordentliche Steuer (1764 - 1848)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Monatliche Schatzungs-Anlage (1664 - 1833)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Oppebørsels- og restancesager (1675 - 1869)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Pflugzahl der Stadt Tondern (1835 - 1854)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Polizei-Steuer-Anlage (1812 - 1871)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Protocollum Votorum (1738 - 1764)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Protokoll enthaltend die nach der Verrordning von 8ten Febr. 1810 angezeigten Todesfälle (1825 - 1874)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Rangsteuer (1850 - 1867)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Rechnung der Tondernsche Stadt-Casse und Schatzungs-Cataster (1606 - 1909)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Regnskabs- og økonomisager, Gæld og renter (1600 - 1773)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Regnskabs-, oppebørsels- og økonomisager (1619 - 1865)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Regnskabsbog for gebyrer (1842 - 1846)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Rente-Schatzungs-Anlage (1721 - 1833)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Repartition der Schulkosten (1835 - 1871)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sager ang. afgifter af privilegerede personer og ejendomme (1645 - 1805)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sager vedr. arveafgift (1686 - 1845)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sager vedr. det tønderske kommercekollegium (1738 - 1753)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sager vedr. dødsfortegnelser til halvprocentskat (1810 - 1837)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sager vedr. ekstraskatter (1624 - 1844)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Schatzungs-Cataster der Stadt Tondern für alle vier Quartiere (1835 - 1870)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Skattekvitteringsbog (1753 - 1764)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Skattesager (1852 - 1855)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Sportler og gebyrer (1692 - 1870)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Undersøgelsesprotokol til halvprocentskat (1810 - 1849)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Verzeichnis über die Häuser der Stadt Tondern, welche für Ganze, Halbe und Viertel Häuser gerechnet wird (1801 - 1801)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Zwangsanleihe (1813 - 1865)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Ansøgninger til Richtens Legat (1859 - 1866)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Regnskaber for Jomfru Anna Barbara Tonnesens Legat (1819 - 1819)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager og regnskaber vedr. Hans Friedrich Leo's Legat (1800 - 1866)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager og regnskaber vedr. Tychsens Fideikommis (1780 - 1852)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Callisens Stiftelse (1847 - 1849)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Festersens Legat (1635 - 1635)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Johanne Christine Cramers Legat (1849 - 1849)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Kenckels Legat (1684 - 1738)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Krøgers Stiftelse (1735 - 1867)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. P. Chr. Johansens Legat (1778 - 1778)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Raadmand Paul Popsen og Hustrus Legat (1801 - 1924)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Richtens Legat (1768 - 1878)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Schmalenbergs Legat (1750 - 1775)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Sager vedr. Strucks Legat (1854 - 1863)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Vajsenhus- og legatregnskabssager (1729 - 1852)
Tønder Rådstue, Legatbestyrelsen Verteilung zu Osteren, Michaelis und Weihnachten (Richtens Legat) (1815 - 1909)
Tønder Rådstue, Magistraten Borgerskabssager (1765 - 1852)
Tønder Rådstue, Magistraten Bürger-Protocol der Stadt Tondern (1700 - 1869)
Tønder Rådstue, Magistraten Correspondance (1791 - 1828)
Tønder Rådstue, Magistraten Diarier (1715 - 1836)
Tønder Rådstue, Magistraten Embeds- og bestillingsmænd (1606 - 1901)
Tønder Rådstue, Magistraten Erklärungen um Erlangung eines Attestes von Magistrat (1805 - 1836)
Tønder Rådstue, Magistraten Forhandlingsprotokol for bykollegierne (1834 - 1869)
Tønder Rådstue, Magistraten Forhandlingsprotokol for deputeretkollegiet (1832 - 1868)
Tønder Rådstue, Magistraten Formularbog (1795 - 1851)
Tønder Rådstue, Magistraten Kirkesager (1579 - 1868)
Tønder Rådstue, Magistraten Landdagsrecesser (1654 - 1673)
Tønder Rådstue, Magistraten Liste über Handwerksgesellen (1820 - 1842)
Tønder Rådstue, Magistraten Møntsager (1788 - 1856)
Tønder Rådstue, Magistraten Relationsprotokol (1727 - 1873)
Tønder Rådstue, Magistraten Stænderandragender (1836 - 1846)
Tønder Rådstue, Tønder Købstads Borgervæbning Borgervæbningsruller (1848 - 1848)
Tønder Rådstue, Tønder Købstads Borgervæbning Landeværnslister (1801 - 1808)
Tønder Rådstue, Valgbestyrelsen Sager vedr. Rigsrådsvalg (1855 - 1863)
Tønder Rådstue, Valgbestyrelsen Sager vedr. Stændervalg (1834 - 1860)
Tønder Rådstue, Valgbestyrelsen Sager vedr. Stændervalg (1839 - 1861)
Tønder Rådstue, Valgbestyrelsen Sager vedr. valg til den slesvig-holstenske landsforsamling (1850 - 1850)
Tønder Rådstue, Vej- og brolægningskommissionen Protocoll Strassenpflasterung (1843 - 1862)
Tønder Rådstue, Vej- og brolægningskommissionen Sager vedr. anlæg af veje, vandløb og kloaker (1843 - 1881)
Tønder Rådstue, Vej- og brolægningskommissionen Sager vedr. Den Røde Bro (1844 - 1844)
Tønder Rådstue, Vej- og brolægningskommissionen Wasser-Rönne und Siele (1723 - 1794)
Tønder Rådstue, Vej- og brolægningskommissionen Vejsager, Chausséer (1844 - 1844)
Tønder Sogn Gravbog (1814 - 1865)
Tønder Sogn Hovedministerialbog (1653 - 2003)
Tønder Sogn Konfitentregister (1758 - 1937)
Tønder Sogn Kontraministerialbog (1763 - 2003)
Tønder Toldkontor Kopibog over udgåede skrivelser (1853 - 1861)
Tønder Toldkontor Toldvæsenssager (1637 - 1850)
Tønder Vajsenhus Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1738 - 1797)
Tønder Vajsenhus Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1741 - 1800)
Tønder Vajsenhus Eingekommene Schreipte und Briefe (1745 - 1803)
Tønder Vajsenhus Inventarier (1816 - 1816)
Tønder Vajsenhus Legat-, hospitals- og vajsenhussager (1813 - 1852)
Tønder Vajsenhus Sager vedr. Tønder Vajsenhus (1813 - 1850)
Tønder Vajsenhus Stiftungs-, Hospitals und Weisenhasusachen (1849 - 1882)
Tønder Vandmølle Malebøger for Tønder Vandmølle (1744 - 1794)
Her kan du finde oplysninger om hele byens offentlige liv i perioden (1243) 1543-1919, bl.a. om byens forfatning, borgerskaber, embeds- og tjenestefolk, justits- og politisager, finansvæsen, bygnings- og vejsager, post, told,søfart, handels- og næringssager, militærsager, kirker, skoler, fattigvæsen m.m.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.