Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Ryttergodser

Archive Contents
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog for breve til genealkommissariatet og Rentekammeret (1694 - 1705)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog for breve til Generalkommissariatet (1703 - 1719)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog for breve til rentekammeret (1705 - 1718)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog for breve til sessionsherrerne og landkommissæren (1692 - 1712)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog over breve fra Generalkommisariatet (1705 - 1715)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog over breve fra generalkommissariatet og Rentekammeret (1693 - 1714)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog over breve fra overkommissionen og ryttergodsets inspektør m.m. (1687 - 1713)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog over breve fra Rentekammeret (1714 - 1715)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments kopibog over indkomne breve fra sessionen og landkommissæren (1687 - 1712)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments sessionsprotokol (1686 - 1718)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments skifteprotokol (1714 - 1719)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments ægtprotokol (1716 - 1718)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment Den kongelige vildtbane (1689 - 1722)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment Det Fynske Ryttergods - Register til fæsteprotokol og fæstebreve (1670 - 1764)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment Fæsteprotokol (1693 - 1718)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment Inkvisitionsprotokol (1692 - 1732)
Arkivvæsenets Arkiv, Slesvigske Ministeriums Arkivkontor Akter vedr. Kancelliets arkiv (1702 - 1847)
Arkivvæsenets Arkiv, Slesvigske Ministeriums Arkivkontor Diverse sager fra Tyske Kancellis Arkivkontor (1815 - 1839)
Arkivvæsenets Arkiv, Slesvigske Ministeriums Arkivkontor Udlånsprotokoller fra Tyske Kancellis Arkivkontor (1831 - 1835)
Det Falsterske Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1718 - 1742)
Det Falsterske Rytterdistrikt Skifteprotokol (1718 - 1742)
Det Fynske Rytterdistrikt Alfabetisk stednavneregister til jordebog over det fynske regiments distrikts (1718 - 1718)
Det Fynske Rytterdistrikt Attester om helligbrøde (1744 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Auktionskataloger (1764 - 1766)
Det Fynske Rytterdistrikt Auktionssager (1733 - 1759)
Det Fynske Rytterdistrikt Breve angående ryttergodsets salg (1764 - 1768)
Det Fynske Rytterdistrikt Breve fra forskellige (1687 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Breve fra landetatens generalkommissariat (1700 - 1763)
Det Fynske Rytterdistrikt Breve fra søetatens generalkommissariat (1725 - 1730)
Det Fynske Rytterdistrikt Bygningstømmer til rytterbønder (1718 - 1727)
Det Fynske Rytterdistrikt Delinkventomkostninger (1725 - 1759)
Det Fynske Rytterdistrikt Diverse (1694 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Dokumenter vedr. bortfæstning af tiender og bøndergods (1718 - 1768)
Det Fynske Rytterdistrikt Dokumenter vedr. hoveri og ægter (1720 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Familie- og folkeskatten (1761 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Fattigvæsenets breve (1732 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Fattigvæsenets regnskab og mandtalslister (1732 - 1761)
Det Fynske Rytterdistrikt Fattigvæsenets regulativ, kopi- og kassebøger (1734 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Forpagtningen og driften af herregårdsmarkerne (1741 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Fæstebreve udenfor fæsteprotokollen (1679 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Fæsteprotokol (1719 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Grøfter og gærder (1719 - 1719)
Det Fynske Rytterdistrikt Jordebog over det fynske regiments districts ryttergods (1718 - 1718)
Det Fynske Rytterdistrikt Koncepter (1710 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Koncepter til regimentsskriverens memorialer til ryttersessionen (1720 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Kopibog (1723 - 1766)
Det Fynske Rytterdistrikt Kopibog af indkomne breve (1723 - 1759)
Det Fynske Rytterdistrikt Kopibog for skrivelser angående afgivelse af ægt (1720 - 1745)
Det Fynske Rytterdistrikt Kopier af kgl. reskripter og resolutioner (1693 - 1744)
Det Fynske Rytterdistrikt Korn-, hø- og halmleverance (1739 - 1758)
Det Fynske Rytterdistrikt Korrespondance angående landbruget (1724 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Korrespondance angående landmilitsen (1733 - 1766)
Det Fynske Rytterdistrikt Lejermålssager (1725 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt March- og fourerruller, lister og beregninger vedkommende ægt (1719 - 1763)
Det Fynske Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1714 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Ordrer og breve angående ægt (1690 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderisager (1718 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Passer (1720 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Præsternes til- og afgangslister over personer, der skulle svare ekstraskat (1763 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Register til overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Rentekammerbreve (1688 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Reparation på hoved- og ladegårde (1723 - 1760)
Det Fynske Rytterdistrikt Ruller og lister (1702 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Ryttergodset - Register til skifteprotokol (1681 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Ryttersessionens regnskab (1724 - 1760)
Det Fynske Rytterdistrikt Ryttersessionssager (1707 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager ang. dødsfald ved ulykkelig hændelse (1719 - 1752)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager ang. fattiges optagelse i Hillerød Hospital (1727 - 1727)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager angående ekstraskatten (1762 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager angående kvægsygen (1745 - 1751)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager angående ryttergodsets salg (1762 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager angående stykheste (1762 - 1762)
Det Fynske Rytterdistrikt Sager angående veje og broer (1724 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Sessionsprotokol (1719 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Skatte-restanceliste (1737 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Skiftedokumenter (1717 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Skovsager (1719 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Syns- og vurderingsforretninger, eksekutioner m.m. (1720 - 1757)
Det Fynske Rytterdistrikt Tørveudvisningsforretninger (1719 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Zahlkammerbreve (1707 - 1754)
Det Fynske Rytterdistrikt Ægtprotokol (1719 - 1763)
Det fynske Rytterdistrikt, Kirkesessionen Diverse sager (1643 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Kirkesessionen Korrespondance (1720 - 1766)
Det fynske Rytterdistrikt, Kirkesessionen Protokol for kirkernes administration (1720 - 1725)
Det fynske Rytterdistrikt, Kirkesessionen Resolutionsprotokol (1727 - 1751)
Det fynske Rytterdistrikt, Krigsretten Justitsprotokol (1722 - 1751)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Kopibog over indkomne breve (1727 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Kopibog over udgåede breve (1727 - 1765)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Overinspektøren for Det Fynske Ryttergods - Register til skifteprotokol (1722 - 1749)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Rentekammerbreve (1720 - 1765)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Skifteprotokol (1722 - 1749)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Specifikation over overinspektørens skifter med bilag (1730 - 1789)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Breve (1719 - 1766)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Breve og dokumenter fra sessionerne (1719 - 1726)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Diverse sager (1720 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Dokumenter vedr. Svendborg-skovene (1717 - 1734)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Forslag til skovudvisningsruller (1718 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Gærdselsudvisninger (1723 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Ikendte skovmulkter (1724 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Regnskab over bøder og stempelpenge (1721 - 1750)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Sager vedrørende gærder og grøfter (1719 - 1749)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Skovudvisningsforretninger (1727 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Skovudvisningsrulle (1720 - 1764)
Det fynske Rytterdistrikt, Skov- og jagtsessionen Synsforretninger (1719 - 1763)
Dronningborg Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1719 - 1763)
Dronningborg Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1763)
Første Fynske nationale Rytterregiment 1. regiments inventarieprotokol (1690 - 1716)
Første Fynske nationale Rytterregiment 1. regiments sessionsprotokol (1696 - 1714)
Første Fynske nationale Rytterregiment 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Første Fynske nationale Rytterregiment Fæstebreve (1670 - 1764)
Første Fynske nationale Rytterregiment Navneregister til 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Første Fynske nationale Rytterregiment Register til inkvisitionsprotokol (1702 - 1732)
Første Fynske nationale Rytterregiment Retsakter (1660 - 1765)
Koldinghus Rytterdistrikt Ekstraktskifteprotokol (1695 - 1749)
Koldinghus Rytterdistrikt Forklaring over skifterne (1764 - 1764)
Koldinghus Rytterdistrikt Forskellige skiftearkivalier (1742 - 1754)
Koldinghus Rytterdistrikt Konceptskifteprotokol (1762 - 1763)
Koldinghus Rytterdistrikt Konceptskifter og -skifteprotokoller (1719 - 1732)
Koldinghus Rytterdistrikt Register til pakkerne 39 og 40 (1753 - 1757)
Koldinghus Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1686 - 1765)
Koldinghus Rytterdistrikt Skiftebrev efter Henrik Meyers hustru Kirstine Münster (1732 - 1732)
Koldinghus Rytterdistrikt Skifteprotokol (1686 - 1765)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Navneregister i skøde- og panteprotokol (1739 - 1848)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Register til Kronborg Rytterdistrikts Birks skifteprotokol (1804 - 1820)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Register til skifteprotokol (1804 - 1853)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1806 - 1828)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1826 - 1847)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Registreringsprotokol (1826 - 1847)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol (1804 - 1853)
Kronborg Rytterdistrikts Birk Skøde- og panteprotokol (1739 - 1848)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Fortegnelse over tinglæste skøder fra kongen og Bernstorff gods (1767 - 1803)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til skiftebehandlingsprotokol (1800 - 1811)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til skifteprotokol (1810 - 1819)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Register over tinglæste kautioner, afkald, proklamata, løsørepant mm (1723 - 1822)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Register over tinglæste panteobligationer (1703 - 1805)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Register over tinglæste skøder og adkomstbreve (1695 - 1791)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Register over tinglæste skøder, kontrakter, magelæg mm (1791 - 1805)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Samfrænde- og ekstraordinære skifter (1800 - 1819)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Skiftebehandlingsprotokol (1800 - 1811)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Skifteprotokol (1810 - 1820)
Lollands Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1722 - 1743)
Lollands Rytterdistrikt Skifteprotokol (1719 - 1743)
Nykøbing Falsters Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1743 - 1766)
Nykøbing Falsters Rytterdistrikt Skifteprotokol (1743 - 1766)
Rytter- og reluitionskommission 1. regiments jordebog (1696 - 1696)
Rytter- og reluitionskommission 2. regiments jordebog (1696 - 1696)
Rytter- og reluitionskommission Alfabetisk stednavneregister til 1. regiments jordebog (1696 - 1696)
Rytter- og reluitionskommission Alfabetisk stednavneregister til 2. regiments jordebog (1696 - 1696)
Rytter- og reluitionskommission Auktionsprotokol over bortsolgt ryttergods (1718 - 1720)
Rytter- og reluitionskommission Beregning over indtægter og udgifter ved reluitionen (1718 - 1720)
Rytter- og reluitionskommission Breve fra forskellige (1717 - 1726)
Rytter- og reluitionskommission Erklæringsprotokol vedr. reluitionsgodset (1717 - 1719)
Rytter- og reluitionskommission Forskellige sager (1717 - 1731)
Rytter- og reluitionskommission Indberetninger fra regimentsskriveren om høavl og græsning på de fire hovedgårde (1719 - 1726)
Rytter- og reluitionskommission Jordebog (1685 - 1733)
Rytter- og reluitionskommission Kassebog over penge for bortsolgt ryttergods m.m. (1710 - 1722)
Rytter- og reluitionskommission Kongelige reskripter og resolutioner (1664 - 1720)
Rytter- og reluitionskommission Kopibog over indkomne breve (1717 - 1721)
Rytter- og reluitionskommission Kopibog over udgåede breve (1717 - 1731)
Rytter- og reluitionskommission Regnskab med bilag (1718 - 1720)
Rytter- og reluitionskommission Relation og regnskab for rytter- og reluitionsgodset (1717 - 1722)
Rytter- og reluitionskommission Rentekammerbreve (1717 - 1730)
Rytter- og reluitionskommission Skøder og adkomstdokumenter (1647 - 1722)
Rytter- og reluitionskommission Specifikationer over ryttergods, solgt på auktion (1718 - 1718)
Rytter- og reluitionskommission Specifikationer på tiender, hartkornsberegninger m.m. (1717 - 1722)
Rytter- og reluitionskommission Synsforretninger over reluitionsgodset, som er udlagt til rytterhold (1718 - 1718)
Rytterkommissionen af 1740 Kommissionens protokol med dokumenter (1739 - 1740)
Skanderborg Rytterdistrikt Arkivregistraturer 3. Godsarkiver 1: Ryttergodserne (1670 - 1767)
Skanderborg Rytterdistrikt Indholdsfortegnelse til skifteprotokol (1720 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikt Navneregister til skifteprotokol (1712 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikt Skifteprotokol (1712 - 1765)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Justitsprotokol (1720 - 1806)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Kronologisk register (1775 - 1805)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Navneregister til skifteprotokol (1794 - 1802)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Personregister til skøde- og panteprotokoller (1742 - 1805)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Skifteprotokol (1794 - 1802)
Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Skøde- og panteprotokol, Skanderborg Rytterdistrikt (1738 - 1808)
Tryggevælde Amts Rytterdistrikt Register til skifteprotokol (1720 - 1735)
Tryggevælde Amts Rytterdistrikt Skifteprotokol (1720 - 1735)
Rytterdistrikterne opstod, efter at rytteriet i 1670 blev gjort nationalt. Udskrivningen hertil blev foretaget på det efter reformationen omfattende krongods, der blev opdelt i distrikter. Ordningen med rytterdistrikter falder i to hovedperioder: den første strakte sig fra 1679 til 1720, den anden fra 1720 til omkring 1774. Forskellen mellem de to perioder bestod især i en ændring i den geografiske fordeling af rytterdistrikterne. Rytterdistrikterne blev opløst eller solgt i perioden 1764-1774.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.