Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Justitsministeriet

Archive Contents
Danish Chancellery Fortegnelse over civile læger (1802 - 1860)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Love, bekendtgørelser med mere vedrørende udskrivningsvæsenets (Visdomsbog) (1788 - 1862)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Visdomsbog vedr. udskrivningsvæsenet (1788 - 1863)
Generalkrigskommissariatet angående Udskrivningsvæsenet Ældre lægdsfortegnelser (1789 - 1862)
Justitsministeriet Justitsministeriet. Organisation og Arkiv, af Niels Petersen. Administrationshistoriske studier nr. 6. Udgivet af Rigsarkivet 1982 (1848 - 1979)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Bestallings- og bevillingsbog (1862 - 1865) Ny Skanning i farver
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Blanketbog (1849 - 1859) Ny Skanning i farver
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Blanketregnskaber (1870 - 1947)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Brevregister (1848 - 1966)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Ekstraktprotokol vedr. blanketregnskaber (1848 - 1869)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Ekstraktprotokol vedr. blanketregnskaber (1848 - 1869) Ny Skanning i farver
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Fem originale love og anordninger (1913 - 1914)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Forestillinger (1848 - 1983)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Fortegnelse over anmeldte navne (1904 - 1905)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Journal (1848 - 1967)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Journalregister (1848 - 1967)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Journalsager (1848 - 1967)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Kopibog (1848 - 1977)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til blanketregnskaber (1870 - 1947)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til ekstraktprotokol vedr. blanketregnskaber (1848 - 1869)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til ekstraktprotokol vedr. blanketregnskaber (1848 - 1869) Ny Skanning i farver
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til Forestillinger (1848 - 1983)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til Formularbog for 2. Departement (1800 - 1856)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til Formularbog for 2. Departement (1800 - 1856) Norske Afdeling
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til registrant (1848 - 1968)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Register til Testamentprotokol (1848 - 1924)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Registrant (1848 - 1968)
Justitsministeriet, 1. Ekspeditionskontor Testamentprotokol (1848 - 1924)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Brevregister (1880 - 1966)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Diverse Færø- og Grønlandsjournalsager uden nummer (1852 - 1855)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournalsager (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journalsager (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevbog (1853 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevregister (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske konceptforstillinger (1849 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Journal (1848 - 1967)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Journal for passager (1917 - 1918)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Journalregister (1848 - 1967)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Kontrolbog for færøske sager (1900 - 1906)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 1. Udskrivningskreds (1861 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 2. Udskrivningskreds (1859 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 3. Udskrivningskreds (1860 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 4. Udskrivningskreds (1859 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 5. Udskrivningskreds (1860 - 1931)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Lægdsruller, 6. Udskrivningskreds (1862 - 1932)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til grønlandske bestallinger (1855 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til journal for passager (1918 - 1918)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til Registrant (1852 - 1976)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register vedr. Lov om forbud mod indførsel af sprængstoffer (1918 - 1918)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registrant (1852 - 1976)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registre til Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Regnskabsbog (Færø) (1872 - 1879)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Revisionskommission ifølge lov af 29.03.1867, §4 angående en ny skyldsætning af jordene på Færøerne. Forhandlingsprotokoller (1876 - 1877)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 1. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 2. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 3. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 4. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 5. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 6. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Taksationskommissionen i henhold til §6 i lov af 29.03.1867. Forhandlingsprotokol (1877 - )
Justitsministeriet, 3. Ekspeditionskontor Journalsager (1919 - 1967)
Justitsministeriet, Kommissionen af 22.02.1859 til endelig Behandling af det af Kommissionen af 18.08.1850 til Udarbejdelse af en ny Straffelov indsendte Udkast Forhandlingsprotokol (1859 - 1864)
Justitsministeriet, kommissionen til prøve af de indkomne concoursarbejder af 07.11.1854 (ang. Vridløselille) Materiale (1854 - 1860)
Købstædernes Brandforsikringskontor Beregninger over bevisliggjorte brandskader (1831 - 1862)
Købstædernes Brandforsikringskontor Emneregister til journaler (1792 - 1875)
Købstædernes Brandforsikringskontor Journaler (1792 - 1875)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Councellor Nyegaard's statement (1850 - 1850)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Court records (1850 - 1851)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Datoliste i Scholtens sag (1773 - 1851)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Documents and correspondence (1829 - 1851)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Liebenberg's statement (1850 - 1850)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Records of inquiry with abstracts of the case (1773 - 1850)
Ministry of Justice, The Von Scholten Commission of 1849 Register of proceedings (1850 - 1851)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelse over de i Tugt-, Rasp og Forbedringshuset i København den 30. november værende fanger (1850 - 1853)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelse over kvindefanger i samtlige straffeanstalter (1853 - 1885)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelser over fanger (1849 - 1900)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Journal (1848 - 1910)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Journalregister (1848 - 1910)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Register over fanger (1849 - 1900)
Et lille udvalg af arkivalier fra Justitsministeriets arkiv.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.