Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

De slesvigske krige

Archive Contents
Finansmin., 3. Departement, Enkeforsørgelseskontoret Navnelister til Hædersgaven 1864 (1990 - 1990)
Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet Ansøgningskemaer til jubilæumsgaver for veteraner fra krigen 1848-50 i henhold til lov af 26.03.1898 (1898 - 1899) Ny Skanning i farver
Finansmin., Finansdepartementet, Sekretariatet Ansøgningskemaer til jubilæumsgaver, slesvigere, færinger og udlændinge (1898 - 1899) Ny Scanning i farver
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske armeofficerer 1848-1850 og 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2003 - 2003)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske officerer ved den aktive armé 1864. Udarbejdet af E. Borgstrøm (1988 - 1988)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske soldater i preussisk og østrig-ungarsk fangeskab 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2000)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske soldater i slesvig-holstensk krigsfangeskab 1848-1850. Udarbejdet af Robert Lemming (2003 - 2003)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Indstillinger og dekorationer fra 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2002 - 2002)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Frivillige 1848 og 1864 herunder også skandinaviske frivillige (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige 1848-1849, der hverken er nævnt hos Schöldström eller Anker (1848 - 1849)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige i krigen 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Navnelister til Hædersgaven 1864, enker (1914 - 1990)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Preussere faldet i 1864 (1978 - 1978)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Register over døde i krigen 1848-1850. Udarbejdet af Robert Lemming (1997 - 1998)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Register over døde i krigen 1864 (1997 - 1997)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Svenske statsborgere i krigen 1848-1850 (1998 - 1998)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Svenske statsborgere i krigen 1864 (1996 - 1996)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sårede danske soldater 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2001)
Her kan du finde nogle oversigter og registre vedr. krigene 1848-1850 og 1864. De fleste er fremstillet af frivillige, som venligst har stillet dem til rådighed for Rigsarkivet.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.