Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kirkebøger fra hele landet

Amt

Arkiv

 

Indhold

Her finder du kirkebøger fra hele Danmark frem til ca. 1960. Ikke alle kirkebøger er afleveret til Rigsarkivet eller scannet, og der vil derfor være nogle, som endnu ikke findes på Arkivalieronline.

Kirkebøger er præsternes protokoller over de kirkelige handlinger, de har foretaget. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte/døbte, konfirmerede, trolovede, viede og døde/begravede. Der er også afgangslister over fraflyttede, og tilgangslister over tilflyttede i sognet. Endelig er der jævnførelsesregistre (et slags register, der henviser til, hvor i kirkebogen der er indførsler om en person), som imidlertid sjældent fungerer, som det var tænkt.

Der findes tre typer af kirkebøger: enesteministerialbøgerne, hoved- og kontraministerialbøgerne. Enesteministerialbøger er en betegnelse for de ældste kirkebøger (til 1814), som i modsætning til de senere hoved- og kontraministerialbøger kun blev ført i ét eksempler, og derfor kun findes i en eneste udgave.

Hoved- og kontraministerialbøgerne er den samme kirkebog ført i to forskellige eksemplarer.

Læs mere om kirkebøgerne her

Det er primært kontraministerialbøgerne, der er scannet.

Kontraministerialbøger

For kontraministerialbøgernes vedkommende findes der for perioden 1814-1892 både en sort-hvid og en farvescanning.

Eksemplaret i sort-hvid
er registreret med forkortelser for hver af de kirkelige handlinger, som den enkelte bog indeholder: Fødte (F), konfirmerede (K), trolovede, viede (V) og døde (D), afgangslister over fraflyttede (A), og tilgangslister over tilflyttede i sognet (T) samt jævnførelsesregistre (J).
Sort-hvid scanningen er produceret af: Family Search

Eksemplaret i farver
er "opklippet" efter køn og kirkelig handling, så eks. 'fødte kvinder' og 'fødte mænd' er registreret for sig, og de præsenteres i alfabetisk orden med døde kvinder øverst og viede nederst. Dvs. at eksemplaret ikke er publiceret som en hel, sammenhængende bog lig den originale, fysiske bog, men i særskilte afsnit.
Farvescanningen er produceret af: Ancestry

Datering:
Vær opmærksom på, at for kontraministerialbøgerne gælder det, at arkivseriens datering (især slutåret) ikke nødvendigvis stemmer overens med dateringen for de publicerede bøger. Dateringen dækker nemlig også de ikke-publicerede (dele af) bøger. Dvs. de bøger som ikke er scannet, men kun findes i et fysisk eksemplar eller de bøger, hvor kun dele af bogen er publiceret, som oftest fordi de ikke var frit tilgængelige på tidspunktet for scanningen. Se tilgængeliggørelsesregler for kirkebøger her.

Arkivseriens datering trækkes fra arkivdatabasen Daisy og kan desværre p.t. ikke tilrettes på AO.

Enesteministerialbøger
Enesteministerialbøgerne dækker perioden indtil 1814. Der findes et sort-hvid eksemplar og en nyscanning i farver er på vej (i 2021).

Sort-hvid scanningen er produceret af Family Search.
Farvescanningen bliver produceret af vores frivilligfotografer og kommer løbende på AO i løbet af 2021.

Både sort-hvid og farvescanningerne er registreret med forkortelserne for hver af de kirkelige handlinger, som den enkelte bog indeholder (se ovenfor under Kontraministerialbøger).

I enesteministerialbøgerne findes der ofte specifikke indførsler, som går ud over de normale ministerialia, dvs. de kirkelige handlinger som almindeligvis blev registreret. F.eks. kan bogen også være benyttet som vaccinationsprotokol. For en stor del af sognenes vedkommende er der derfor indsat noter i Daisy, hvor det fremgår, at man kan finde de pågældende indførsler i enesteministerialbøgerne. Indførslerne fremfindes i Søg i samlingerne

Det fremgår af indekset på en af de første sider af den enkelte enesteministerialbog, hvad den indeholder og med angivelse af sidetal (folienummer og ikke opslagsnummer). Det gælder for både sort-hvid- og farveeksemplarerne. (Indekset findes dog ikke i alle bøger).

Læs videre her hvis du vil vide mere om kirkebøgerne og hvordan du benytter dem.

Farvescanninger fra Ancestry
Farvebillederne af kontraministerialbøgerne i denne samling er produceret af Ancestry. Ancestry har doneret billederne til Rigsarkivet med tilladelse til, at de kan benyttes på Arkivalieronline. Du kan frit benytte billederne på Arkivalieronline.

Betingelser for download
Det er tilladt at downloade enkelte billeder til personlig brug til privat eller professionel forskning. Det kræver derimod skriftlig tilladelse fra Ancestry, hvis du ønsker at downloade mere end blot nogle få billeder. Kontakt Rigsarkivet på mailbox@sa.dk hvis du har spørgsmål til benyttelsen af denne samling af farvebilleder.

Læs mere om Kirkebøger fra hele landet

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.