Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skiftevæsen (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Byfoged Afsluttede boer (skiftesager), kronologisk ordnet (1848 - 1887)
Christiansted Byfoged Alfabetiske registre til kopiskiftebreve (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Diverse kopiskiftebreve (1835 - 1868)
Christiansted Byfoged Diverse sager vedr. skiftevæsenet (1805 - 1870)
Christiansted Byfoged Dokumenter til uskiftede boer (1802 - 1849)
Christiansted Byfoged Dødsanmeldelser til skifterretten (1803 - 1847)
Christiansted Byfoged Eksekutorboer (1817 - 1887)
Christiansted Byfoged Eksekutorerklæringer (1810 - 1814)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af panteprotokolregistre (1788 - 1795)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af skiftebehandlingssager for borgere og plantere (1812 - 1822)
Christiansted Byfoged Kassebog for skifteretten i Christiansted (1814 - 1819)
Christiansted Byfoged Kopiskiftebreve, kronologisk ordnede (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Kronologisk fortegnelse over skifter (1781 - 1843)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokol for underoff., soldater og tjenestefolk m.fl. (1782 - 1798)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for alle stænder (1800 - 1878)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1799)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for kgl. betjente (1755 - 1800)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokol for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1786 - 1792)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for borgere og plantere (1736 - 1790)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for kgl. betjente (1734 - 1797)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens almindelige embedskopibog (1803 - 1807)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens kopibøger vedr. skifter (1812 - 1832)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens korrespondance (1805 - 1827)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens sporteljournaler (1831 - 1842)
Christiansted Byfoged Skifteregulationer (1800 - 1887)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1883)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for kgl. betjente (1759 - 1863)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1781 - 1833)
Christiansted Byfoged Skifterettens kontokuranter med Borgerrådet (1800 - 1841)
Christiansted Byfoged Skiftesager på enkeltpersoner (1748 - 1857)
Christiansted Byfoged Skiftesager, alfabetisk ordnet (1847 - 1889)
Christiansted Byfoged Sporteljournaler for byskriveren og Notarius Publicus (1829 - 1847)
Christiansted Byfoged Særregister til panteprotokoller, litra H-W (1801 - 1801)
Christiansted Byfoged Testamentprotokoller (1740 - 1845)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1671 - 1699) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1699 - 1771) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1773 - 1799) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danske Kancelli Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager angående (1700 - 1746)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Register til Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Register til Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807) Ny Scanning i farver
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807) Ny Scanning i farver
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Auktions- og skifteprotokol (1800 - 1812)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Skifteprotokol (1807 - 1823)
Frederiksted Byfoged Diverse ældre skiftesager (1761 - 1832)
Frederiksted Byfoged Ekstrakt af skifteretssessionsprotokollerne (1844 - 1860)
Frederiksted Byfoged Kopibøger for Skifteretten (1871 - 1889)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokol for borgere og plantere (1760 - 1794)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokol for militære, tyende samt løse og ledige personer (1781 - 1800)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokoller for kgl. betjente (1776 - 1792)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for kgl. betjente (1781 - 1801)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for plantageforvalter Thomas Clarkes bo (1849 - 1849)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for underofficerer, soldater, tyende, samt løse og ledige (1781 - 1801)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for alle indbyggere (1844 - 1881)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere (1760 - 1793)
Frederiksted Byfoged Skiftesager (1859 - 1903)
Generalguvernementet Sager til referatprotokol A (1828 - 1836)
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret Skiftebrevsprotokoller (1767 - 1785)
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret Skifteretssessionsprotokoller mm. (1767 - 1785)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Original skifteforretning efter kammerråd Paul Paulli og hustru på St. Thomas (1769 - 1769)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Skifteforretning efter sekretær Bondorff på St. Thomas (1770 - 1770)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Skiftesag for generalauditør Vildhagen, højstkommanderende på St. Thomas (1764 - 1764)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Samlinger vedk. Vestindien af de fra guvernør P. Hansens bo afgivne sager (1848 - 1850)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Skiftedesignationer Skt. Croix (1896 - 1910)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Skiftedesignationer Skt. Thomas og Skt. Jan (1895 - 1909)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Registratur over indkomne og afleverede skifter (1771 - 1789)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skiftebreve efter kompagniets på Guineakysten 1770-1777 afdøde betjente (1770 - 1789)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til vestindiske skifter (1719 - 1882)
St. Croix gejstlige skifteret Skifteprotokol (1776 - 1778)
St. Croix Overformynderi Afkaldsdokumenter (1770 - 1820)
St. Croix Overformynderi Afkaldsregnskaber (1821 - 1877)
St. Croix Overformynderi Antegnelser med bilag til regnskaberne (1816 - 1866)
St. Croix Overformynderi Designationer (1810 - 1822)
St. Croix Overformynderi Diverse overformynderidokumenter (1800 - 1850)
St. Croix Overformynderi Diverse regskabssager (1785 - 1855)
St. Croix Overformynderi Diverse trykte og utrykte forordninger og plakater (1804 - 1848)
St. Croix Overformynderi Diverse ujournaliseret korrespondance (1820 - 1860)
St. Croix Overformynderi Fortegnelse over dokumenter (1818 - 1818)
St. Croix Overformynderi Fortegnelse over uafgjorte sager i Overformynderiprotokollen (1833 - 1834)
St. Croix Overformynderi Hovedbøger (1797 - 1815)
St. Croix Overformynderi Kopibøger (1794 - 1856)
St. Croix Overformynderi Korrespondance og regnskaber vedr. obligationer (1813 - 1864)
St. Croix Overformynderi Korrespondance vedr. transporter med pant i plantagerne (1842 - 1873)
St. Croix Overformynderi Overformynderiprotokoller (1837 - 1841)
St. Croix Overformynderi Register over dokumenter (1834 - 1834)
St. Croix Overformynderi Registre til overformynderiprotokoller (1798 - 1798)
St. Croix Overformynderi Sager til overformynderiprotokol (1833 - 1840)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. anordningen af 5. maj 1830 ang. umyndiges midler (1824 - 1836)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. debitorer (1809 - 1835)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. lodsedler (1809 - 1862)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. overformynderiembedet (1818 - 1844)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. plantagen Negro Bay (1834 - 1834)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. sikkerhed for de umyndiges midler (1831 - 1836)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. skøder, gavebreve og testamenter mm. (1804 - 1856)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. umyndige (1821 - 1860)
St. Croix Overformynderi Sager vedr. umyndige, alfabetisk ordnet (1800 - 1860)
St. Croix Overformynderi Sagsfortegnelse (1807 - 1818)
St. Croix Overformynderi Sessionsprotokoller (1755 - 1832)
St. Croix Overformynderi Skrivelser fra regeringen (1784 - 1879)
St. Croix Overformynderi Statuserklæringer for ejendomme under formynderiskab (1800 - 1814)
St. Croix Overformynderi Visdomsbog (1830 - 1830)
St. Croix Overformynderi Vurderingsforretninger af ejendomme (1815 - 1838)
St. Croix Overformynderi Værgeregnskaber (1764 - 1838)
St. Croix Overformynderi Årsregnskaber over indestående kapitaler (1820 - 1836)
St. Croix Overformynderi Årsregnskaber over udgangne kapitaler (1810 - 1857)
St. Thomas Byfoged Diverse skiftebreve (1749 - 1780)
St. Thomas Byfoged Diverse skiftesager (1758 - 1778)
St. Thomas Byfoged Dødsanmeldelsesprotokoller for skifteretten (1866 - 1887)
St. Thomas Byfoged Eksekutorskifter (1778 - 1868)
St. Thomas Byfoged Koncepter til skiftedesignationer (1862 - 1875)
St. Thomas Byfoged Koncepter til skiftedesignationer m.v. (1815 - 1861)
St. Thomas Byfoged Registre til dødsanmeldelsesprotokoller for skifteretten (1866 - 1887)
St. Thomas Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller (1736 - 1891)
St. Thomas Byfoged Sager til skifteretssessionsprotokoller (1815 - 1893)
St. Thomas Byfoged Samfrændeskifter (1820 - 1847)
St. Thomas Byfoged Skiftebrevsprotokoller for betjente og indbyggere (1800 - 1814)
St. Thomas Byfoged Skiftedesignationer (1824 - 1876)
St. Thomas Byfoged Skifteretsprotokoller og fortegnelser over landbreve mm. (1755 - 1755)
St. Thomas Byfoged Skifteretssessionsprotokol (1736 - 1893)
St. Thomas Byfoged Testamentprotokoller for Notarius Publicus (1755 - 1827)
St. Thomas Byfoged Testamentprotokoller for skifteretten (1787 - 1874)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller (1763 - 1882)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Registrerings-, vurderings-, sessions- og testamentprotokoller (1807 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Samfrændeskifte (1825 - 1838)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skiftebreve (1783 - 1806)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skiftedokumenter (1778 - 1859)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skifteretsprotokoller (1741 - 1823)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skifteretssessionsprotokoller (1758 - 1799)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Testamente- og skifteretssessionsprotokoller (1836 - 1859)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Skifteretssager med Borgerrådet som debitor (1816 - 1841)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Taksationsforretninger (1786 - 1788)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. arv og afregning efter afdøde i Vestindien (1671 - 1671)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. arv og afregning efter søfolk, døde i kompagniets tjeneste (1708 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. skifte og afregning efter afdøde kompagnitjenere i Guinea (1680 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Breve og dokumenter vedk. skifter efter funktionærer ved sukkerraffinaderiet (1734 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Efterretninger om vestindiske skifter for 1733-1739 (1736 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Jørgen Iversens bo vedk. (1679 - 1684)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Guvernør Michel Crones og hans halvbroder Knud Helmers dødsbo vedk. (1713 - 1737)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indholdsfortegnelse til Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skiftebrev i planteren Willem Vessuups bo på St. Thomas (1732 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skiftebreve og andre dokumenter vedk. afdøde indbyggere på St. Thomas (1726 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter indbyggere på St. Thomas (1689 - 1701)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter kompagniets funktionærer på St. Croix (1734 - 1751)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Skifteforretninger efter kompagniets funktionærer på St. Thomas og St. Jan (1705 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Formynderskabsbog (1733 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Register til formynderskabsbog (1733 - 1734)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Testamentbog (1733 - 1735)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Testamentprotokoller (1720 - 1744)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged Skiftebrevsprotokoller for indvånere (1717 - 1766)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged Skiftebrevsprotokoller for plantere (1724 - 1763)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged Skifteprotokol (1750 - 1750)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 1. november 1814 vedrørende skiftesagen mellem John de Bretton og enken Maria Jegers bo Materiale (1814 - 1815)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 12. september 1835 i sagen med skifteforvalter i Frederiksted, major Didrichsen Materiale (1835 - 1839)
Her finder du oplysninger om skiftevæsenet i Dansk Vestindien. Herunder også de særlige militære og gejstlige skifteretter. Materialet omhandler alle typer arvespørgsmål, testamenter, formynderisager, registrering og vurderingsforretninger.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.