Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Aarhus Købstad

Arkiv Indhold
Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Beder-Malling Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Borum-Lyngby Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1871 - 1970)
Elev Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Elsted Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Harlev-Framlev Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Hasle-Skejby-Lisbjerg Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Hjortshøj-Egå Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1887 - 1970)
Holme-Tranbjerg Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Mårslet Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Mårslet Kommune, Sognerådet Register til forhandlingsprotokol (1914 - 1928)
Ormslev-Kolt Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1853 - 1970)
Skødstrup Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1841 - 1970)
Tiset Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1865 - 1963)
Vejlby-Risskov Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1842 - 1970)
Vejlby-Risskov Kommune, Sognerådet Register til forhandlingsprotokol (1910 - 1932)
Viby Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1842 - 1970)
Åby Kommune, Sognerådet Forhandlingsprotokol (1842 - 1970)
Århus Kommune Kopier af de ved Århus Byting læste tinglæsningsdokumenter (1862 - 1927)
Århus kommune, Borgmesterkontoret Register til kopibog (1860 - 1900)
Århus Kommune, Bygningsinspektøren Journal (1832 - 1970)
Århus Kommune, Bygningsinspektøren Register til journal (1832 - 1862)
Århus Kommune, Fattigvæsenet B-journal (1887 - 1935)
Århus Kommune, Fattigvæsenet Kassebog (1820 - 1944)
Århus Kommune, Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokol (1869 - 1992)
Århus Kommune, Kommunalbestyrelsen Kopibog (1860 - 1982)
Århus Kommune, Kommunalbestyrelsen Register til forhandlingsprotokol (1862 - 1885)
Århus Kommune, Kommunalbestyrelsen Register til forhandlingsprotokol (1869 - 1970)
Århus Kommune, Skattevæsenet Jordebog for Århus Købstad (1873 - 1874)
Århus Kommune, Skattevæsenet Tillæg til jordebogen (1875 - 1934)
Århus Rådstue Korrespondance m.m. vedr. Århus Købstad (1412 - 1818)
Århus Rådstue Oversigt over Korrespondance m.m. vedr. Århus Købstad (1412 - 1818)
Århus Rådstue Sagen ang. natmandens børns skolegang mv. (1722 - 1730)
Århus Rådstue Skifteretsprotokol (1834 - 1847)
Århus Rådstue, Borgerrepræsentationen Forhandlingsprotokol (1844 - 1862)
Århus Rådstue, Borgerrepræsentationen Forhandlingsprotokol og journal for de eligerede borgere (1835 - 1844)
Århus Rådstue, Borgerrepræsentationen Kopibog (1838 - 1854)
Århus Rådstue, Borgerrepræsentationen Register til forhandlingsprotokol (1844 - 1862)
Århus Rådstue, Borgerrepræsentationen Register til forhandlingsprotokol og journal for de eligerede borgere (1835 - 1844)
Århus Rådstue, Brandforsikringen Brandforsikringsprotokoller (1801 - 1847)
Århus Rådstue, Brandforsikringen Brandforsikringsprotokoller, genpart (1817 - 1837)
Århus Rådstue, Brandforsikringen Brandtaksationsprotokoller (1761 - 1847)
Århus Rådstue, Brandforsikringen Brandtaksationsprotokoller (1761 - 1847) Ny Scanning i farver
Århus Rådstue, Fattigvæsenet Regnskabsbog (indtægt) (1711 - 1713)
Århus Rådstue, Fattigvæsenet Regnskabsbog (udgift) (1711 - 1713)
Århus Rådstue, Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokol (1862 - 1868)
Århus Rådstue, Kommunalbestyrelsen Forhandlingsprotokol (genpart) (1862 - 1868)
Århus Rådstue, Kæmnerkontoret Kæmnerregnskaber (1634 - 1885)
Århus Rådstue, Kæmnerkontoret Ny matrikel over Havreballegårds Amt og Århus Købstad (1743 - 1744)
Århus Rådstue, Kæmnerkontoret Tilsynsprotokol for byens marker (1688 - 1755)
Århus Rådstue, Magistraten Amtsforvalter Sporings trætte med magistraten (1714 - 1717)
Århus Rådstue, Magistraten Diverse byfogeddokumenter (1692 - 1786)
Århus Rådstue, Magistraten Dokumenter vedr. N. Gregersen og jomfru Basballes testamente (1722 - 1770)
Århus Rådstue, Magistraten Forhandlingsprotokol for møder ml. de eligerede borgere og magistraten (1815 - 1854)
Århus Rådstue, Magistraten Højesteretsdom i sagen Domkirken kontra forrige kirkeværge Mikkel Nielsen og magistraten (1741 - 1741)
Århus Rådstue, Magistraten Højesteretsdom, borgere m.fl. kontra magistratspersoner m.fl. (1747 - 1747)
Århus Rådstue, Magistraten Kommissionsakten i sagen Domkirken kontra forrige kirkeværge Mikkel Nielsen og magistraten (1738 - 1739)
Århus Rådstue, Magistraten Kommissionsakten i sagen Hans Buchtrup kontra magistraten (1725 - 1725)
Århus Rådstue, Magistraten Kommissionssagen ml. byen og ejeren af Århus Mølle (1813 - 1813)
Århus Rådstue, Magistraten Kommissionssagen ml. magistraten og borgerskabet (1739 - 1742)
Århus Rådstue, Magistraten Kommissionssagen og dommen vedr. Bygholm Mølle (1783 - 1785)
Århus Rådstue, Magistraten Korrespondance m.m. vedr. brandvæsenet og brandforsikringen (1761 - 1878)
Århus Rådstue, Magistraten Landsoverrets- og Højesteretsdomme i sager vedr. Århus Købstad (1830 - 1871)
Århus Rådstue, Magistraten Register til forhandlingsprotokol for møder ml. de eligerede borgere og magistraten (1836 - 1854)
Århus Rådstue, Magistraten Register til Rådstueprotokol (1736 - 1846)
Århus Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1641 - 1812)
Århus Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1736 - 1786)
Århus Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1812 - 1870)
Århus Rådstue, Magistraten Tingsvidnesagen ml. madame Sabroe, Søren Haarby og Mogens Blach m.fl (1753 - 1761)
Århus Rådstue, Markvæsenet Forhandlingsprotokol over skattevedtægten og jordebogen (1858 - 1872)
Århus Rådstue, Markvæsenet Materiale til brug for udarbejdelsen af jordebogen for Århus Købstad efter lov af 11/2 1863 (1853 - 1874)
Århus Rådstue, Århus Købstads borgervæbning Sessionsprotokoller (1831 - 1857)
Årslev Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1934)
Diverse protokoller fra den Aarhus' Rådstue samt Købstad. Endvidere arkivalier (primært forhandlingsprotokoller) fra de omkringliggende sognekommuner, der i 1960erne og indtil kommunalreformen i 1970 indgik i Aarhus Kommune.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.