Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Arkiv Indhold
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Arvefæstesager for Jægerspris Gods (1847 - 1859) Ny Skanning i farver
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Arvefæstesager for Jægerspris Gods (1847 - 1859) Ny Scanning i farver
Landbrugsmin., 1. Dept., 1. Kontor Landvæsensjournal (LJ) (1857 - 1980)
Landbrugsmin., 1. Dept., 1. Kontor LTJ-journalsager (1903 - 1919)
Landbrugsmin., 1. Dept., 1. Kontor Register til LJ-journal (1857 - 1980)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Koncepter til skøde- og arvefæstebreve og genparter deraf (1841 - 1888) Ny Skanning i farver
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Koncepter til skøde- og arvefæstebreve og genparter deraf (1841 - 1888) Ny Scanning i farver
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Registre til skovdomænejournaler (1868 - 1955)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Sager vedr. og afskrifter af de 1848 ff. beslaglagte augustenborgske papirer (1852 - 1896)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Skovdomænejournal (1868 - 1955)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Skovridergården Dæmpegård (1874 - 1903)
Landbrugsmin., 1. Dept./Afd., 2. Kontor Skødeprotokol for Sigerslevvester m.fl. sogne under Frederiksborg amt (1861 - 1876)
Arkivmateriale fra Landbrugs- og Fiskeriministeriet

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.