Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Det Kongelige Teater

Archive Contents
Det Kongelige Teater og Kapel Brevskriverkartotek til Det kongelige Teaters ujournaliserede breve (1794 - 1859)
Det Kongelige Teater og Kapel De originale privilegier samt skøde (1746 - 1750)
Det Kongelige Teater og Kapel Den Kgl. Teaterdirektions deliberationsprotokol (1821 - 1849)
Det Kongelige Teater, Alderdomsforsørgelsesfonden Alderdomsforsørgelsesfonden: interessenter (1873 - 1995)
Det Kongelige Teater, Den kongelige danske ballets understøttelsesfond Den kongelige danske ballets understøttelsesfonds sager (1869 - 2008)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Auktionsfortegnelse (1859 - 1859)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Balletelevernes tjenestepenge (1892 - 1967)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Balletskolen: elever, karakter og afkrydsningsprotokol m.v. (1881 - 1983)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Bestyrelsesprotokol for kapellet (1791 - 1793)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Billetter, diverse samlinger (1876 - 1988)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Bogmanuskripter (1723 - 1995)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Censurer (1821 - 1985)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Dagbog, journal (1837 - 1857)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Dagbogsoptegnelser (1815 - 1863)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Dansejournal (1821 - 1878)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Diverse teaterlister (1860 - 1914)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Dubleringer (1901 - 1917)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Dusører (1906 - 1965)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Emneregister til maskinmesterprotokoller (1839 - 1966)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Enke- og børneforsørgelsesfondets protokol med fortegnelser over bidrag til enke- og begravelseskasser m.v. (1817 - 1823)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Feuklasser og feuregnskab (1891 - 1920)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Fordeling af dansepoints (1889 - 1950)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillinger, numre (1971 - 2001)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillingskort (1922 - 1989)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillingskort, særlige forestillinger (1913 - 1974)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillingsmateriale, kartotek (1793 - 2010)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillingsnumre og tilhørende forestillingstitler (1971 - 1975)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Forestillingsnumre og tilhørende forestillingstitler (1971 - 2001)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Fortegnelse over rekvisitter (1823 - 1983)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Fortegnelser over pensionisters bidrag til enke- og begravelseskasser og afregning af pensioner m.v. (1867 - 1912)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Fotobøger, dekorationer (1904 - 1959)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Hovedbog - magasiner (1900 - 1950)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Hovedbog - møbelmagasinet (1900 - 1950)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Hovedbog - tæpper, kulisser (1900 - 1950)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Hovedbog over udgifter (1818 - 1856)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Indholdsfortegnelse til fortegnelse over rekvisitter (1823 - 1966)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Industriforeningens teaterudstilling (oversigter over kunstnere og opsætninger m.v.) (1898 - 1898)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Journal (1781 - 1982)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Journal over repertoire og repertoireforandringer (1863 - 1869)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Kapellets enkekasses protokol (1791 - 1871)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Korfordeling (1829 - 1840)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Korprotokol, korregissørens journal (1834 - 1968)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Kvitteringsbøger (1847 - 1943)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Læseselskabet af 1872, oplæsninger (1872 - 1873)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Manila-mærkater (1899 - 1899)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Maskinfolkenes indtægt, maskinmesteren (1914 - 1946)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Maskinmesterprotokoller (1824 - 1880)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Maskinmesterprotokoller (1880 - 1985)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Otto Zinck: Korrespondance, kontrakter og sange m.v. (1849 - 1893)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Oversigt over garderobegenstande udleveret som rekvisitter (1933 - 1950)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Plakater, programmer (1799 - 2006)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Pressemeddelelser (1957 - 2006)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Prologer og monologer (1815 - 2005)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Protokol for påklædere (1880 - 1924)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Protokol over fordeling af opvartere og pyntekoner (1832 - 1878)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Rapport om elektrisk belysning i teatret (1896 - 1896)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regibog, ballet (1868 - 1978)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regibog, garderobe (1915 - 1918)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regibog, opera (1869 - 1978)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regibog, skuespil (1878 - 1977)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regiprotokol (1773 - 1986)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regissørernes data (1748 - 1894)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register over maskinmesterplaner (1880 - 1937)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til alderdomsforsørgelsesfonden: interessenter (1873 - 1995)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til censurer (1911 - 1985)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til dansejournal (1821 - 1878)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til fotobøger, dekorationer (1904 - 1959)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til hovedbog over udgifter (1823 - 1833)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til korfordeling (1829 - 1840)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til maskinmesterprotokoller (1824 - 1880)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til plakater, programmer (1826 - 2006)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til prologer og monologer (1848 - 1848)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til protokol for påklædere (1880 - 1896)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til regibog, ballet (1868 - 1905)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til regibog, garderobe (1915 - 1918)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til regibog, opera (1869 - 1931)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til regibog, skuespil (1878 - 1932)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til regiprotokol (1777 - 1985)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til rekvisitprotokol (1811 - 1983)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til rekvisittegninger, maskinmesteren (1834 - 1880)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Register til sæsonplaner (1891 - 2012)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Regnskab, diverse bøger og protokoller (1823 - 1951)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Rekvisitprotokol (1811 - 1983)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Rekvisittegninger og -fotografier (1860 - 1920)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Rekvisittegninger, maskinmesteren (1834 - 1880)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Repertoire (1888 - 1972)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Repertoirelister (1874 - 1974)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Rollehæfter for Johanne Louise Heiberg (1826 - 1856)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Skuespilleres lønninger (1842 - 1920)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Skuespilskolen: aspiranter, elever, elevskoletjeneste m.v. (1878 - 1973)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Sæsonplaner (1891 - 2012)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Teater-Juryen (1856 - 1856)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Teaterprogrammer (avisudklip med annoncer) (1889 - 1937)
Det Kongelige teaters Arkiv og Bibliotek Vokslys, forbrug (1857 - 1868)
Det Kongelige Teater blev grundlagt i 1748 og varetager de fire kunstarter: skuespil, opera, ballet og orkester i samme hus.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.