Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer og vejledninger

Her finder du en masse registre og fortegnelser, som er blevet lavet af arkivpersonale og brugere på læsesalen gennem årene. Nogle af dem kan du også finde under de temaer, som de særligt vedrører.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Afleveringsfortegnelser Her kan du finde myndighedernes egne fortegnelser, som kan fortælle om indholdet af hver enkelt pakke i de afleverede arkivalier.
Arkivfaglig litteratur Bøger og tidsskrifter udgivet af Rigsarkivet. De kan hjælpe og inspirere dig, når du bruger arkiverne.
Arkivskabte hjælpemidler Arkivskabte hjælpemidler, som du kan anvende når du bruger arkiverne.
Doms- og politimyndigheder - Registre og hjælpemidler Her kan du finde registre og fortegnelser over politi- og domstolsarkiver.
Erhvervsarkivet - diverse kartoteker Kartoteker fremstillet på Erhvervsarkivet som hjælpemidler til arkivets samlinger og erhvervsforhold i almindelighed.
Filmfortegnelser Her kan du finde de fortegnelser over de serier af mikrofilm, som kun er registreret med filmnummer i Daisy.
Forsvarets arkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde navnekartoteker med oplysninger om Forsvarets mandskab og med henvisninger til arkivalier fra Forsvarets Arkiver.
Fæstevæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde navneregistre og andre hjælpemidler til fæsteprotokoller og -breve, så du kan finde dine forfædre, hvis de har været fæstebønder.
Informationsbrochurer og andre tryksager Her kan du finde de brocurer, foldere og andre tryksager, som Rigsarkivets afdelinger har fremstillet gennem tiden.
Kildesamlinger Her kan du finde nogle af Rigsarkivets arkivalier udgivet i trykt form. De er som regel nemmere at læse end de originale arkivalier.
Kirkebøger - Registre og hjælpemidler Her kan du finde navneregistre og andre hjælpemidler til en stor del af kirkebøgerne.Registrene findes også under de enkelte sogne i samlingen "Kirkebøger fra hele landet".
Kommunearkiver - Registraturer og hjælpemidler Her kan du finde oversigter over kommune- og rådstuearkiver fra hele landet.
Kort og tegninger - Registre og hjælpemidler Her kan du finde registre og fortegnelser til Rigsarkivets samlinger af kort og tegninger.
Lavsarkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du få hjælp til at finde dine forfærdre, hvis de har været mestre eller svende i et håndværkerlav.
Lægdsruller, hjælpemidler Her kan du finde de registraturer og brochurer om lægdsruller, som Rigsarkivet har udgivet gennem tiden.
Navnekartoteker - Landsarkivet for Nørrejylland
Næringsvæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du bl.a. finde registre til næringstilladelser og borgerskaber, så du kan finde dine forfædre, hvis de har været selvstændigt erhvervsdrivende.
Privatarkiver - Registre og hjælpemidler Her kan du finde hjælpemidler til st finde rundt i de mange arkiver fra privatpersoner, organisationer og foreninger.
Registraturer - Erhvervsarkivet Her kan du finde en del af de registraturer, som Erhvervsarkivet har udgivet gennem tiden.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registraturer - Landsarkivet for Fyn Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Fyn har udgivet gennem tiden.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registraturer - Landsarkivet for Nørrejylland Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Nørrejylland har udgivet gennem tiden.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registraturer - Landsarkivet for Sjælland m.m. Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm nåede at udgive før det blev nedlagt i 2011.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registraturer - Landsarkivet for Sønderjylland Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Sønderjylland har udgivet gennem tiden.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registraturer - Rigsarkivet Her kan du finde en del af de registraturer, som Rigsarkivet i København har udarbejdet gennem tiden.En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy.De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.
Registre, diverse Her kan du finde en bred samling af registre og kartoteker, der kan hjælpe dig med at finde det du søger i Rigsarkivets samlinger.
Seglsamlingen - Registraturer og hjælpemidler
Skiftevæsen - Registre og hjælpemidler Her kan du finde navneregistre og andre hjælpemidler hvis du vil finde oplysninger om boet efter en af dine forfædre.
Topografisk samling
Udenrigsministeriet - Registre og hjælpemidler Her finder du afleveringsfortegnelser og registre til arkivalier fra Udenrigsministeriet. Som regel er der tale om en fuldkommen beskrivelse af indholdet i de enkelte pakker, så du nemt kan finde den rigtige sag.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.