Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Social- og sundhedsvæsen

Her finder du kilder, som vedrører social- og sundhedsvæsenets historie. Tilmeld dig Arkivalieronlines nyhedsbrev.

Navn Beskrivelse Læs mere om
Dødsattester Dødsattester blev indført 1829 i København og 1832 i resten af landet. Ved hvert dødsfald blev der lavet en attest med angivelse af bl.a. dødsårsagen. Frivillige på læsesalene i København, Odense og Viborg fotograferer dødsattesterne, og de lægges på Arkivalieronline efterhånden som projektet skrider frem.

Dele af arkivserien er afskrevet. Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.
Forligskommissioner Her finder du forlig i borgerlige sager, herunder mægling i ægteskabssager, injuriesager, slagsmål eller uoverensstemmelser mellem husbond og tjenestefolk. Oprettet 1795 og nedlagt 1953.
Formynderi og værgemål Her finder du oplysninger om umyndiges båndlagte arv samt værgemål.
Fødselsanstalten i Jylland Fødselsanstalten (også kaldet Fødselsstiftelsen) blev oprettet i 1910 og var beliggende i Århus i Sankt Johannes sogn. I tilknytning hertil var et pleje- og spædbørnehjem, hvor ugifte mødre kunne bo i op til et år.
Fødselsstiftelsen i København Protokoller med de på stiftelsen fødte børn 1774-1925.

Dele af arkivserien er afskrevet:

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Hovedprotokol over de på fødselsstiftelsen fødte børn (1774 - 1925) (Afd. A)

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Hovedprotokoller for filialerne (1846-1925) (Afd. B)

Den Kgl. Fødsels- og Plejestiftelse: Udsætter protokoller

Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.
Læs her
Københavns Overpræsidium, Familieretlige sager Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager. Her finder du registre og journaler til dem, der handler om familieret, herunder adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse.

Faderskab og adoption
Skilsmissesager
Lægedistrikter m.m. Her vises vaccinations- og jordemoderprotokoller m.v.
Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler og stiftelser Her finder du forskellige arkivalier med forbindelse til socialvæsenet, gamle, syge og fattige.

Arkivalieronline

På Arkivalieronline finder du alle Rigsarkivets digitaliserede dokumenter. Bemærk at kun ca. 2 % af samlingerne er digitaliseret.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.