Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Private virksomheder

Arkiv Indhold
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Instruktionsbog for regnskabsførerne (1888 - 1891)
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Kopibog, passagerafdelingen (1886 - 1888)
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Papirer vedr. S/S Geisers forlis (1888 - 1892)
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Passagerlister (1885 - 1889)
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Register til kopibog, passagerafdelingen (1886 - 1888)
A/S Dampskibsselskabet Thingvalla Rejsebog (1886 - 1888)
A/S De Danske Sukkerfabrikker Brevkopibøger (1875 - 1940) Ny Scanning i farver
A/S De Danske Sukkerfabrikker Korrespondance vedr. etableringen af De Danske Sukkerfabrikker (1872 - 1885) Ny Scanning i farver
A/S De Danske Sukkerfabrikker Register til brevkopibog (1875 - 1940) Ny Scanning i farver
B & W Industri A/S Arbejdsjournaler (1852 - 1899) Ny Scanning i farver
B & W Industri A/S Register til arbejdsjournal (1866 - 1866) Ny Scanning i farver
Brdr. F. og L. Dahlmans Eftf. Hovedbøger for de kongelige ridestalde (1825 - 1920) Ny Scanning i farver
Det Danske Gaskompagni Kopibog for Frederiksberg Gasværk (1888 - 1921)
Det Danske Gaskompagni Register til kopibog for Frederiksberg Gasværk (1888 - 1921)
Det danske Hedeselskab, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1866 - 1936)
Det danske Hedeselskab, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1866 - 1936) Ny Scanning i farver
Det danske Hedeselskab, Repræsentantskabet Forhandlingsprotokoller (1908 - 1945)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Direktions-resolutions-protokol (1747 - 1773)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Direktions-resolutions-protokol (1763 - 1774)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Gagebog for betjente og mandskab i Grønland (1759 - 1775)
Det kgl. oktrojerede almindelige Handelskompagni Generalforsamlings-Protokol (1747 - 1775)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Direktionsprotokol (resolutionsprotokol) (1738 - 1748)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Direktionsprotokol (resolutionsprotokol), appendix (1746 - 1748)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Forestillingsprotokol (1738 - 1747)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Register til direktionsprotokol (resolutionsprotokol) (1738 - 1748)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Register til saltværksdirektionens journal (1738 - 1748)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Saltværksdirektionens (1738 - 1746)
Det Kgl. Saltværks Direktion og Administration Saltværksdirektionens journal, appendix (1747 - 1748)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Brevjournaler (1769 - 1973)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Brevjournaler (1769 - 1973) Ny Scanning i farver
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Brevkopibog (1795 - 1994)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Journalsager (1769 - 1970)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Kopibog for konsulentvirksomhed og forskellige udvalg (1894 - 1902) Ny Scanning i farver
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Alfabetisk forfatteregister til Landhusholdningsselskabets skrifter (1776 - 1817)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Alfabetisk register (1769 - 1807)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Alfabetisk register (1808 - 1834)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Alfabetisk register (1835 - 1852)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Fremlægningsregister (1798 - 1854)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Kollektiver og institutioner (1835 - 1852)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Danmark, Alfabetisk (1770 - 1968)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Danmark, Kronologisk (1770 - 1968)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Danmark, Topografisk (1770 - 1968)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Norge, Alfabetisk (1770 - 1812)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Norge, Kronologisk (1770 - 1812)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Præmievindere, Norge, Topografisk (1770 - 1812)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Topografisk register (1769 - 1807)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landhusholdningsselskabet - Grundmateriale til registratur: Topografisk register (1808 - 1834)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Landvæsenslærlinge (1869 - 1921)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Medaljeregnskaber (1782 - 1785)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Modelprotokoller (1770 - 1838)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Præmieprotokol (1775 - 1837)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Register til brevkopibog (1805 - 1994)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Register til protokol for landvæsenslærlinge (1869 - 1921)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Register, brevjournal (1769 - 1973)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab Register, brevjournal (1769 - 1973) Ny Scanning i farver
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, 1. Agerdyrkningskommission Forhandlingsprotokoller (1796 - 1822) Ny Scanning i farver
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, 1. Agerdyrkningskommission Register til forhandlingsprotokol (1796 - 1806) Ny Scanning i farver
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, Lærlingeudvalget Forhandlingsprotokol (1901 - 1919)
Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, Lærlingeudvalget Register til forhandlingsprotokol (1901 - 1909)
Det kongelige privilegerede bomuldsmanufaktur Stofprøveprotokoller (1782 - 1796)
DFDS, Driftsafdelingen Register til skibenes fart (1881 - 1883)
DFDS, Driftsafdelingen Skibenes fart (udenrigsfart) (1881 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1882 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, udenlandsk afdeling (1903 - 1949)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Månedlige opgørelser af indtjeningen på forskellige destinationer (1915 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1950)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1867 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Råbalance for Nordsøkontinent- og Østersølinierne (1909 - 1912)
DFDS, Hovedbogholderiet Ugerapporter vedr. Indenlandsk Afdeling (1914 - 1944)
DFDS, Indenlandske Afdeling Anmeldt gods til Island og Færøerne (1926 - 1938)
DFDS, Indenlandske Afdeling Avisudklip, Island-Færøerne (1918 - 1953)
DFDS, Indenlandske Afdeling Brevkopibøger (1865 - 1924)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fartplaner, Island-Færøerne (1898 - 1973)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtjournaler, Island-Færøerne (1932 - 1945)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtrapporter, Island-Færøerne (1908 - 1934)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragttakster, Island-Færøerne (1884 - 1939)
DFDS, Indenlandske Afdeling Register til fragtrapporter, Island og Færøerne (1908 - 1916)
DFDS, Indenlandske Afdeling Statistik vedr. sejladsen på Island og Færøerne (1898 - 1962)
DFDS, Passagerafdelingen Fortegnelse over billetpriser (1937 - 1937)
DFDS, Passagerafdelingen Fragtaccorder (1877 - 1912)
DFDS, Passagerafdelingen Register til fragtakkorder (1877 - 1912)
DFDS, Sekretariatet Scrapbøger (1888 - 1947)
DFDS, Statistisk Afdeling Statistik vedr. arbejdstid og -penge, Kvæsthusbroen (1952 - 1971)
DFDS, Statistisk Afdeling Statistik vedr. godsmængder fra provinsen (1949 - 1969)
DFDS, Statistisk Afdeling Statistik vedr. passagertallet til og fra København (1957 - 1971)
DFDS, Statistisk Afdeling Statistik vedr. øl til provinsen (1946 - 1969)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Brevjournaler (1902 - 1936)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Forhandlingsprotokoller (1742 - 1925)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Journalsager (1742 - 1995)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Kopibog (1790 - 1973)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Realregister (1853 - 1915)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Registreringsprotokol til forhandlingsprotokollerne (1860 - 1902)
Grosserer-Societetet, Grosserer-Societetets Komite Sagsjournaler (1912 - 1955)
Guldborg Færgested Dagbog (1840 - 1865)
Heymann, Philip W. Sager vedr. slagterier (1866 - 1896)
If Skadeforsikring Generalforsamlingsprotokoller (1781 - 1981)
Kgl. Brand, Repræsentantskabet Fortegnelser over resolutioner i sager, der meddels repræsentantforsamlingen (1862 - 1865)
Kgl. Brand, Repræsentantskabet Kopibog (1798 - 1859)
Kgl. Brand, Repræsentantskabet Resolutionsprotokol (1798 - 1882)
Københavns Havn, Den Kongelige Administration for Havnevæsenet Forhandlingsprotokol (1702 - 1813)
Københavns Havn, Den Kongelige Administration for Havnevæsenet Havnekommissionens straffeprotokol (1743 - 1792)
Københavns Havn, Den Kongelige Administration for Havnevæsenet Realregistre over Havnesager (1700 - 1813)
Landbrugsrådet Journalnøgle (1919 - 2003)
Sjællandske Statsbaner, Bygningskomiteen for København-Roskilde Forhandlingsprotokol m. bilag (1847 - 1848)
Sjællandske Statsbaner, Direktionen Tegninger og planer for strækningen Roskilde - Korsør (1853 - 1854)
Tietgen, C.F. Register til private regnskabsbøger (1867 - 1896)
Tietgen, C.F. Regnskabsbøger, private (1867 - 1896)
Århus Mølle Indtægts- og udgiftsbog (1825 - 1844) Ny Skanning i farver
Århus Mølle Kasse- og dagbog (1814 - 1832)
Århus Mølle Kassebog (1768 - 1822)
Private virksomheder

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.