Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Arkiv Indhold
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Admiralitetets justitsprotokol. (1722 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Auktionsprotokol for Søetatens priser. (1811 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Forordning indeholdende Overadmiralitetsrettens instruktion (1806 - 1806)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Hof-, stads- samt politiretsbøger. (1774 - 1805)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Justitsprotokol ved Københavns priseret (Overadmiralitetsretten) (1749 - 1810)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Justitsråd Bangs kopibog over bortsolgte priser. (1810 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Opbragte skibe fra Hamborg (1734 - 1736)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsrets domprotokol (1711 - 1738)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsretsprotokol (1692 - 1700)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Overkrigsretsprotokoller (1701 - 1715)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokol over udfærdigede lejdebreve. (1810 - 1814)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Protokoller over udfærdigede kaperbreve (1810 - 1813)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register over de ved Overadmiralitetsretten pådømte sager (1808 - 1825)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Admiralitetets justitsprotokol (1722 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Hof-, stads- samt politiretsbøger (1774 - 1805)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til Overkrigsrets domprotokol (1711 - 1714)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til saglister (1808 - 1822)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til standretsprotokol (1722 - 1732)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Register til voteringsprotokol (1806 - 1918)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Sagslister (1808 - 1822)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Standretsprotokoller (1722 - 1732)
Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten Voteringsprotokoller ved Københavns priseret. (1806 - 1918)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Dombøger (1670 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Over- og Underadmiralitetsretsprotokol. (1664 - 1665)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Projekt til jurisdiktionens indrettelse ved Søetaten (1772 - 1772)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til auktionsbøger (1685 - 1771)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til dombøger (1670 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til Skiftebøger (1659 - 1767)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Register til skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Registre til underadmiralitetsprotokoller (1682 - 1694)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skiftebøger (1659 - 1779)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Skifteprotokol ved den fjerde division (1722 - 1726)
Admiralitetet (Søetaten), Underadmiralitetsretten Underadmiralitetsprotokoller (1667 - 1771)
Admiralitetsretten Admiralitetsretsakter (1611 - 1613)
Admiralitetsretten Dombog (1611 - 1612)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for ostindiefarere (1734 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for skibe til Kina (1733 - 1830)
Danish Commissioners' Office, London Alfabetisk register (skibes navne) til Register of Ships and Reports (1808 - 1818) Ny Skanning i farver
Danish Commissioners' Office, London Register of Ships and Reports (1808 - 1818) Ny Skanning i farver
Den kombinerede ret Justitsprotokoller og domprotokoller. (1774 - 1804)
Den kombinerede ret Justitsprotokoller. (1804 - 1902)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokol (1804 - 1870)
Den kombinerede ret Register til justitsprotokoller og domprotokoller (1774 - 1804)
Den Kongelige priseret i Århus Doms- og justitsprotokol for Århus priseret. (1810 - 1814)
Den Kongelige priseret i Århus Register til Doms- og justitsprotokol for Århus priseret (1810 - 1814)
Den Kongelige priseret i Århus Register til Århus priserets journal. (1810 - 1814)
Den Kongelige priseret i Århus Voteringsprotokol for Århus priseret. (1810 - 1814)
Den Kongelige priseret i Århus Århus priserets journal. (1810 - 1814)
Ebeltoft Karantænekommission Sager angående karantænevæsenet (1781 - 1858)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over Søværnets skibsjournaler 1900-1969 (1995 - 1995)
Frederikssund Toldkammer Register over skibsbemandingslisterne i toldkammerarkiverne (1900 - 1969)
Fyrvæsenet Skibsjournaler for fyrskibe (1870 - 1920)
Generalguvernementet, St. Croix Bogholderkontor Hovedbøger, kassebøger og forhandlingsregninger for den Kgl. Guineiske Handels Direktion over de med forskellige skibe hidbragte og forhandlede cargaisons (1778 - 1784)
Generalkommissariatet (Søetaten) Afregningsbog for mandskab i kolonierne Godthåb og Nepisene, Grønlandske handel (1728 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Gage- og kontobøger ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Gagebog for søfolk, der skal følge arméen (1813 - 1813)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for batteriet Prøvestenen (1807 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for batteriet Trekroner (1802 - 1843)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for blokskibene ved Prøvestenen (1803 - 1815)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for Christiansø (1812 - 1816)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for roflotiller (1805 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for skibe (1780 - 1850)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for skøtbåde (1801 - 1810)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for søekvipagen i Glückstadt (1801 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandtalsrulle fra slaget på reden 2. april 1801 (1801 - 1801)
Generalkommissariatet (Søetaten) Negotiebog ved kolonien Nepisene, Grønlandske handel (1729 - 1731)
Generalkommissariatet (Søetaten) Ordrebog vedr. Nyboder (1688 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten) Protokol over det grønlandske væsen, Grønlandske handel (1727 - 1727)
Generalkommissariatet (Søetaten) Register til ordrebog vedr. Nyboder (1706 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten) Skibsjournaler (Styrmandens kladdejournal) (1794 - 1855)
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Alterbog brugt ombord på orlogsskibe (1709 - 1799) Ny Skanning i farver
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Skibsjournaler (1650 - 1993)
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Skibsjournaler (1650 - 1993) Ny Skanning i farver
Generalkommissariatet (Søetaten), Admiral Niels Juel - embedsarkiv Kopibog (1676 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Admiral Niels Juel - embedsarkiv Krigsrådsprotokol (1676 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søfiskalen Søfiskal Peder Knudsens dagbog (1657 - 1657)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søfiskalen Søfiskalens regnskab (1657 - 1667)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Anmeldelsesbog (1814 - 1827)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Indkomne sager koppehuset vedkommende (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Kommende og gående mandtalsrulle (1771 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Kommende og gående rulle over koppepatienter (1830 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Koppeanstaltens tjenestefolk (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance angående inventar til koppeanstalten (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance om ansatte og inventar (1816 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance om patienter mv. (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondanceprotokoller (1723 - 1852)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Lister over betalende og ikke betalende koppepatienter (1832 - 1834)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbog (1798 - 1799)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbog over fattige, syge og almisselemmer (1733 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over almisselemmer og fattige (1782 - 1790)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over fast mandskab (1785 - 1809)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over udkommanderede syge søfolk (1788 - 1815)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalslister over koppepatienter (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til kommende og gående mandtalsrulle (1771 - 1781)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbog over fattige, syge og almisselemmer (1733 - 1785)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbøger over almisselemmer og fattige (1782 - 1786)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbøger over fast mandskab (1785 - 1809)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til rulle over "Division Håndværkstokken og det indrullerede mandskab" (1788 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Registre til Direktionens referatprotokoller (1778 - 1846)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Rulle over "Division Håndværkstokken og det indrullerede mandskab" (1788 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Rulle over konfirmander (1790 - 1801)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Ruller over koppepatienter (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sager vedr. koppehospitalet (1824 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sygejournaler for skibe og afdelinger (1781 - 1806)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sygeprotokol for 1. Division (1801 - 1803)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter vedr. paketbåden St. Croix' ekspedition (1768 - 1773)
Håndskriftssamlingen, Praktiske fag Søkadettens dagbog (1812 - 1812)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Fortegnelser over fartøjernes oplægning og besætningernes afmønstring (1856 - 1864)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Register til regnskabsprotokol for den årlige udrustning af krydsfartøjerne (1861 - 1863)
Krydstoldinspektoratet for Monarkiets Vestkyst Regnskabsprotokol for den årlige udrustning af krydsfartøjerne (1861 - 1863)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Skibsekspeditioner vedr. direkte udvandring (1869 - 1931) Ny Skanning i farver
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Diverse (1765 - 1941)
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Forhandlingsprotokol (1887 - 1923)
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Fundatser (1755 - 1845)
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Indkomne skrivelser (1872 - 1902)
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Kopibog (1887 - 1922)
Lig- og Begravelseskasse for Underofficerer ved Søartilleriet Sager vedr. bogholderen (1901 - 1903)
Lodsdirektoratet Udtagne sager (1831 - 1959)
Lolland-Falsters og Møns Overlodsdistrikt Liste over lodserier (1855 - 1855)
Lolland-Falsters og Møns Overlodsdistrikt Lodsrulle (1831 - 1857)
Marineministeriet Troppetransportsager (1864 - 1864)
Meteorologisk Institut Skibsjournaler (1855 - 2000)
Priseretten for Sjælland Journal over priseretten (1807 - 1813)
Priseretten for Sjælland Register til journal over priseretten (1807 - 1813)
Priseretten i Flensborg Protokol for prisesager (1810 - 1810)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter ang. nogle uden pas og tilladelse på Vestindien handlende skibe (1754 - 1759)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundskontratoldregnskaber (1660 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Øresundstoldregnskaber Øresundstoldregnskab (1497 - 1857)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Folioregistratur 294: Skibsregister, alfabetisk efter skibsnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningsamling: Register over tegninger ordet efter skibstype (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe ordnet alfabetisk efter konstruktørnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe uden konstruktørnavn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe uden navn (1690 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 298: Skibstegninger, Dansk-norske krigsskibe 1690-1848 i Søetatens kort- og tegningssamling (1999 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 1: Fortegnelse over skibsjournaler 1675-1750 (1855 - 1870)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 2: Fortegnelse over skibsjournaler 1675-1830 (1870 - 1880)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 3: Fortegnelse over skibsjournaler 1757-1897 (1898 - 1898)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 85 b 4: Arkivdesignation over skibsjournaler 1675-1756 (1800 - 1800)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 03: Skibstegninger i Rigsarkivet (1994 - 1994)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 75: Skibsjournaler nr. 994-1469d (1900 - 1950)
Sjællands Overlodsdistrikt Lodsrulle (1869 - 1876)
Sjællands Overlodsdistrikt Lodsrulle fra 1/7 1852 (1852 - 1866)
Sjællands Overlodsdistrikt Spodsbjerg, Rørvig, Holbæk, Frederikssund og Roskilde: Lodsrulle (1835 - 1926)
Søkortarkivet, Militær opmåling og teknisk afdeling Observationsprotokoller (1848 - 1926)
Tønder Rådstue Sager vedr. handel, rederi og søfart (1615 - 1840)
Tønder Rådstue, Havnekommissionen Skibbro- og kanalregnskabssager (1812 - 1834)
Tønder Rådstue, Havnekommissionen Skibbro- og kanalsager (1760 - 1875)
Udenrigsministeriet Folioregistratur 542, Udenrigsministeriets skibslister (1849 - 1903)
Waterskouten i Helsingør Waterskoutsprotokol (1816 - 1871)
Waterskouten i København Register til waterschoutsprotokol/ Forhyringsprotokol (1746 - 1871)
Waterskouten i København Waterschoutsprotokol/ Forhyringsprotokol (1746 - 1871)
Her finder du forskellige arkivalier vedrørende søfart.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.