Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Magistrater - fynske

Arkiv Indhold
Assens kommune, Bygningskommissionen Grund- og bygningstakstprotokol (1839 - 1874)
Assens Kommune, Byrådet Ansøgninger til kommunale bestillinger (1869 - 1870)
Assens kommune, Socialudvalget Oversigt over plejebørn og de tildelte plejebeløb (1875 - 1911)
Assens Rådstue, Assens Købstads Borgervæbning Borgerbevæbningsrulle (1801 - 1816)
Assens Rådstue, Bygningskommissionen Grund- og bygningstakstprotokol (1737 - 1858)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Alfabetisk register til forhandlingsprotokol (1867 - 1933)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1803 - 1866)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1867 - 1933)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Fortegnelser over fæstere (1783 - 1840)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Fæsteprotokol (1736 - 1807)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Navneregister til forhandlingsprotokol (1803 - 1866)
Assens Rådstue, Fattigvæsenet Register til fæsteprotokol (1736 - 1807)
Assens Rådstue, Kæmnerkontoret Dokumenter vedr. folketælling (1769 - 1850)
Assens Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1613 - 1852)
Assens Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1613 - 1852)
Assens Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol over love (1662 - 1701)
Assens Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1810 - 1864)
Assens Rådstue, Skolekommissionen Hångerningsskole for pigebørn (1841 - 1862)
Bogense kommune, Skattevæsenet Folketællingslister (1887 - 1936)
Bogense kommune, Skolekommissionen Ansøgninger om lærerstillinger (1905 - 1918)
Bogense Rådstue, Bogense Købstads Borgervæbning Borgervæbningsruller (1807 - 1825)
Bogense Rådstue, Bygningskommissionen Grundtakstprotokol (1807 - 1858)
Bogense Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1803 - 1856)
Bogense Rådstue, Magistraten Borgerskabsregistre (1798 - 1859)
Bogense Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1625 - 1866)
Bogense Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1625 - 1866)
Bogense Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1804 - 1864)
Fåborg Kommune, Byråd Vedtægter og dokumenter vedr. bestillingsmænd (1869 - 1913)
Fåborg Kommune, Socialudvalget Protokol over fattiglemmer (1860 - 1923)
Fåborg Rådstue Fåborg Magistrat - Register over borgerskaber (1592 - 1858)
Fåborg Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Fåborg Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1803 - 1859)
Fåborg Rådstue, Kæmnerkontoret Grund-, bygnings- og næringstakst 1 (1721 - 1749)
Fåborg Rådstue, Kæmnerkontoret Jordebog (1812 - 1863)
Fåborg Rådstue, Kæmnerkontoret Mandtals- og folketællingslister (1711 - 1834)
Fåborg Rådstue, Kæmnerkontoret Skattemandtal for formueskat m.m. (1789 - 1789)
Fåborg Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1592 - 1858)
Fåborg Rådstue, Skolekommissionen Elevprotokol for den indbyrdes undervisningsklasse (1836 - 1866)
Fåborg Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1803 - 1848)
Fåborg Rådstue, Skolekommissionen Skoleprotokol for den danske skole (1740 - 1812)
Hjallese Skole Skoleprotokol for Hjallese Skole (1808 - 1874)
Kerteminde Kommune, Skattevæsenet Folketællingsliste (1914 - 1927)
Kerteminde Kommune, Socialudvalget Protokol over udbetalt fattighjælp (1843 - 1901)
Kerteminde Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Kerteminde Rådstue, Fattigvæsenet Bidrag til fattigvæsenet (1685 - 1731)
Kerteminde Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1803 - 1861)
Kerteminde Rådstue, Fattigvæsenet Kassebog (1754 - 1865)
Kerteminde Rådstue, Fattigvæsenet Protokol over almisseuddelingen (1843 - 1854)
Kerteminde Rådstue, Kerteminde Købstads Borgervæbning Dokumenter vedr. borgervæbningen (1801 - 1866)
Kerteminde Rådstue, Kæmnerkontoret Folketællingslister (1829 - 1860)
Kerteminde Rådstue, Kæmnerkontoret Grund- og næringstakster (1721 - 1767)
Kerteminde Rådstue, Kæmnerkontoret Grund- og næringstakstprotokol (1824 - 1838)
Kerteminde Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakster (1682 - 1782)
Kerteminde Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakstprotokol (1854 - 1854)
Kerteminde Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol (1768 - 1784)
Kerteminde Rådstue, Magistraten Fortegnelse over borgerskaber (1766 - 1909)
Marstal fattigkommission Protokol over blokpenge og uddeling til de fattige (1799 - 1842)
Marstals skolekommission Forhandlingsprotokol (1821 - 1846)
Middelfart Kommune, Byrådet Ansøgning om arrestforvarerstilling (1877 - 1909)
Middelfart Kommune, Byrådet Ansøgning om politibetjentstilling (1873 - 1905)
Middelfart Kommune, Byrådet Diverse næringssager (1873 - 1905)
Middelfart Kommune, Byrådet Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1896 - 1909)
Middelfart Kommune, Kommissionen til bedømmelse af frivillige svendeprøver Dokumenter vedr. svendeprøver (1869 - 1911)
Middelfart kommune, Socialudvalget Fødselsanmeldelsesprotokol (1902 - 1906)
Middelfart Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Middelfart Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1803 - 1852)
Middelfart Rådstue, Fattigvæsenet Navneregister til forhandlingsprotokol (1827 - 1840)
Middelfart Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakster (1682 - 1827)
Middelfart Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakstprotokokol (1822 - 1854)
Middelfart Rådstue, Kæmnerkontoret Jordebog (1846 - 1846)
Middelfart Rådstue, Kæmnerkontoret Mandtals- og folketællingslister (1709 - 1861)
Middelfart Rådstue, Magistraten Fortegnelse over borgere i Middelfart (1805 - 1858)
Middelfart Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1681 - 1867)
Middelfart Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1597 - 1867)
Middelfart Rådstue, Middelfart Købstads Borgervæbning Hovedrulle over borgervæbningens 2. afdeling (1832 - 1836)
Middelfart Rådstue, Skolekommissionen Eksamensprotokol for Fænø Skole (1840 - 1860)
Middelfart Rådstue, Skolekommissionen Legatprotokol for skolevæsenet (1747 - 1874)
Nyborg Kommune, Byrådet Ansøgninger til diverse stillinger (1869 - 1894)
Nyborg Kommune, Byrådet Borgerskabsbreve (1869 - 1918)
Nyborg Kommune, Byrådet Borgerskabsprotokol (1901 - 1916)
Nyborg Rådstue Nyborg Magistrat - Register til fæsteprotokol (1716 - 1859)
Nyborg Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1683 - 1791)
Nyborg Rådstue, Fattigvæsenet Bilag til fattigvæsenregnskaber (1832 - 1835)
Nyborg Rådstue, Fattigvæsenet Fattigregnskabsprotokol (1667 - 1868)
Nyborg Rådstue, Fattigvæsenet Fortegnelser over pleje- og fattiglemmer (1790 - 1868)
Nyborg Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakstprotokol (1683 - 1754)
Nyborg Rådstue, Magistraten Ansøgninger om bestillinger (1851 - 1868)
Nyborg Rådstue, Magistraten Borgerskabsbreve (1821 - 1868)
Nyborg Rådstue, Magistraten Fortegnelse over borgerskaber (1845 - 1845)
Nyborg Rådstue, Magistraten Konfirmationsundervisningsprotokol (1831 - 1859)
Nyborg Rådstue, Magistraten Kronologisk register over borgerskaber (1780 - 1897)
Nyborg Rådstue, Magistraten Proklamaprotokol (1665 - 1775)
Nyborg Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1662 - 1900)
Nyborg Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1662 - 1900)
Nyborg Rådstue, Nyborg Købstads Borgervæbning Dokumenter vedr. borgervæbningen (1801 - 1868)
Odense Kommune, Skattevæsen Firmaregister (1862 - 1889)
Odense Kommune, Skolekommissionen Kopibog (1853 - 1889)
Odense Kommune, Socialudvalget Plejebørn på opdragelseshjem (1887 - 1897)
Odense Kommune, Socialudvalget Register til til- og afgangsliste for fattigvæsenet (1864 - 1897)
Odense Kommune, Socialudvalget Til- og afgangsliste for fattigvæsenet (1864 - 1897)
Odense Rådstue Almisseprotokol (1738 - 1767)
Odense Rådstue Brandforsikringsprotokol (1801 - 1867)
Odense Rådstue Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn (1409 - 1868)
Odense Rådstue Mandtalsprotokol over fattige (1805 - 1814)
Odense Rådstue Stedregister til brandforsikringsprotokol (1801 - 1820)
Odense Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1760 - 1819)
Odense Rådstue, Fattigvæsenet Protokol over fattiglemmer (1805 - 1868)
Odense Rådstue, Fattigvæsenet Register til protokol over fattiglemmer (1864 - 1867)
Odense Rådstue, Kæmnerkontoret Folketællingsliste (1769 - 1801)
Odense Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakstprotokol (1616 - 1817)
Odense Rådstue, Kæmnerkontoret Jordebog (1797 - 1797)
Odense Rådstue, Magistraten Borgerskabsprotokol (1808 - 1903)
Odense Rådstue, Magistraten Concept til rådstueprotokol (1638 - 1639)
Odense Rådstue, Magistraten Næringstaksterne på Odense borgerskab (1771 - 1792)
Odense Rådstue, Magistraten Prot. over borgerskabets næring mm. (1751 - 1751)
Odense Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1611 - 1887)
Odense Rådstue, Magistraten Register til rådstueprotokol (1816 - 1861)
Odense Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1611 - 1861)
Odense Rådstue, Odense Købstads Borgervæbning Hovedstamrulle for borgervæbningen (1828 - 1856)
Odense Rådstue, Odense Købstads Borgervæbning Protokol for 1. og 3. borgerkompagni (1801 - 1836)
Odense Rådstue, Odense Købstads Borgervæbning Protokol for det ridende kompagni (1751 - 1838)
Odense Rådstue, Odense Købstads Borgervæbning Protokol for fodjægerkorpset (1797 - 1870)
Odense Rådstue, Skolekommissionen Skolevæsensprotokol (1819 - 1853)
Rudkøbing og Ærø Politi, Rudkøbing og Ærøskøbing Politi; afdelingen i Ærøskøbing Protokol over næringsbeviser (1914 - 1946)
Rudkøbing Rådstue Borgervæbningsprotokol (1741 - 1848)
Rudkøbing Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Rudkøbing Rådstue, Kæmnerkontoret Folketællingslister (1787 - 1845)
Rudkøbing Rådstue, Magistraten Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1738 - 1833)
Rudkøbing Rådstue, Magistraten Protokol over byens borgere mm. (1789 - 1802)
Rudkøbing Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1650 - 1851)
Rudkøbing Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1650 - 1886)
Rudkøbing Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1813 - 1868)
Svendborg kommune, Skattevæsen Udskrift af matrikel for Svendborg købstads bygrunde (1869 - 1970)
Svendborg Rådstue Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1700 - 1859)
Svendborg Rådstue, Bygningskommissionen Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Svendborg Rådstue, Kæmnerkontoret Grundtakstprotokol (1825 - 1843)
Svendborg Rådstue, Kæmnerkontoret Jordebog (1838 - 1890)
Svendborg Rådstue, Kæmnerkontoret Mandtalsliste (1834 - 1860)
Svendborg Rådstue, Kæmnerkontoret Matrikel over markjorderne (1844 - 1870)
Svendborg Rådstue, Magistraten Borgerskaber (1825 - 1872)
Svendborg Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1664 - 1872)
Svendborg Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1664 - 1867)
Ærøskøbing Kommune, Kommunalbestyrelsen Borgerskabsprotokol (1867 - 1896)
Ærøskøbing Kommune, Socialudvalget Forhandlingsprotokol (1866 - 1902)
Ærøskøbing Kommune, Socialudvalget Register til forhandlingsprotokol (1882 - 1902)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Forhandlingsprotokol (1854 - 1866)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Protokol for R. K. Clausens legat (1818 - 1843)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Protokol over fattiglemmer (1762 - 1867)
Ærøskøbing Rådstue, Fattigvæsenet Regnskab over kirkens og de fattiges kapitaler (1735 - 1829)
Ærøskøbing Rådstue, Kæmnerkontoret Skattemandtal (1762 - 1769)
Ærøskøbing Rådstue, Magistraten Register over borgerskaber (1663 - 1796)
Ærøskøbing Rådstue, Magistraten Rådstueprotokol (1663 - 1773)
Ærøskøbing Rådstue, Skolekommissionen Eksamensprotokol for Ærøskøbing Borgerskole (1813 - 1862)
Rådstuearkiverne har sit udspring i købstædernes privilegier, som udstedtes af kongemagten, og som regulerede de retslige forhold i købstaden (Stadsretten).En fast del af disse privilegier var, at købstaden udgjorde en selvstændig retskreds, afgrænset fra de omgivende landområders retskredse (herreder, birker).Konsekvensen var et uskønt jurisdiktionsrod i købstaden, da der både var en kongelig udnævnt foged, som bestred det meste af retsvæsenet, og en ifølge privilegierne udnævnt kreds af rådmænd, som også varetog en række opgaver indenfor retsvæsenet.Byens styrelse var i høj grad lagt i hænderne på borgerskabet, som typisk valgte et råd til at bestyre byens daglige forretninger, og som traf en række beslutninger vedr. især den civile administration af købstaden, herunder især tildeling af borgerskab, ligning og opkrævning af person- og bygningsskatter og tilsyn med håndværkerlavenes virksomhed.Beslutninger om købstadens forhold blev typisk truffet på møder i rådstuen, hvortil alle med status som borgere i købstaden havde adgang til at deltage.Senest i 1551 bliver det pålagt købstæderne at føre en protokol (rådstueprotokol) over de forhandlinger og beslutninger, som blev resultatet af møderne på rådstuen.Efterhånden udvides magistratens opgaver, eks. i forbindelse med forsøg på etablering af offentligt fattigvæsen, første gang i 1708, og endelig i 1803. Etableringen af offentlige skoler i købstæderne bliver for Fyns Stifts vedkommende lovfæstet i 1806.I arkivmæssig henseende afsluttes rådstuearkivernes epoke i 1868, hvor der vedtages en ny lovgivning for købstadskommunernes forhold med virkning fra 1869.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.