Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skifter fra København

Arkiv Indhold
Borgretten Diverse sager (1726 - 1771)
Borgretten Domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Journal over behandling af boer med navneregister (1749 - 1770)
Borgretten Konceptskifter i ordinære boer (1730 - 1771)
Borgretten Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Borgretten Navneregister til skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Borgretten Register til domme og decisioner (1762 - 1773)
Borgretten Skiftebreve i ordinære boer (1682 - 1771)
Borgretten Skiftesessionsprotokol (1743 - 1780)
Frederiksberg Birk Skiftebog (1884 - 1937)
Hofretten Diverse løse skiftedokumenter (1676 - 1778)
Hofretten Eksekutorskiftebreve (1739 - 1756)
Hofretten Fortegnelse over skiftebreve. konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissionsskifter (1679 - 1771)
Hofretten Kommissionsskiftebreve (1682 - 1765)
Hofretten Kommissionsskifter (1718 - 1750)
Hofretten Konceptskifter i ordinære boer (1684 - 1771)
Hofretten Navneregister (afdøde og fallitboer) til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Navneregister (ægtefæller) til fortegnelse over skiftebreve, konceptskifter, samfrændeskifter, eksekutorskiftebreve og kommissarieskifter (1679 - 1771)
Hofretten Samfrændeskifter (1701 - 1766)
Hofretten Skifte- og værgemålsdokumenter (1681 - 1771)
Hofretten Skiftebreve i ordinære boer (1679 - 1771)
Inkvisitionskommissionen Justitsprotokol (1773 - 1844)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Rytterdistrikts Birk Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1800 - 1809)
Københavns Amts Søndre Birk (1) Navneregister til skifte- og registreringsprotokol (1824 - 1829)
Københavns Amts Søndre Birk (1) Skifte- og registreringsprotokol (1820 - 1829)
Københavns Amts Søndre Birk (1) Skifteprotokol (1826 - 1884)
Københavns Amts Søndre Birk (1) Skifteregister (1832 - 1891)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Dødsanmeldelsesprotokol (1888 - 1921)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Navneregister for tinglæste løsørebehæftelser: Appendix til realregister (1888 - 1916)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Navneregister til skifteprotokol (1888 - 1922)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Navneregister: Forskellige dokumenter (1835 - 1927)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Navneregister: Løsørepant mv (1835 - 1927)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Registreringsprotokol (1888 - 1921)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Skifteprotokol (1888 - 1922)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Udskrift af Nordre Birks skøde- og panteprotokol (1767 - 1888)
Københavns Amts Søndre Birk (2) Udskrift af Søndre Birk (1)'s skøde- og panteprotokol (1797 - 1870)
Københavns Amtstue Forseglings- og registreringsprotokol for Københavns Amts Rytterdistrikt (1798 - 1840)
Københavns Amtstue Register til forseglings- og registreringsprotokol for Københavns Amts Rytterdistrikt (1798 - 1840)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde) Register til Københavns Bytings Afkaldsprotokol (1697 - 1718)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 3. Afdeling (Brønshøj, Valby, Sundby) Ekstraktprotokol (1901 - 1927)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 3. Afdeling (Brønshøj, Valby, Sundby) Ekstraktprotokol (1901 - 1927) Ny Scanning i farver
Københavns Byret, Skifteretten Anmeldelser til protokol B (1929 - 1964)
Københavns Byret, Skifteretten Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog (1862 - 1989) Farvekopi
Københavns Byret, Skifteretten Hovedregister (årgangsvis) til forseglingsprotokol og hvidebog (1862 - 1989) Sort/hvid kopi fra M-film
Københavns Byret, Skifteretten Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 166-206 (1929 - 1945)
Københavns Byret, Skifteretten Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 207-296 (1944 - 1980)
Københavns Byting Bytingsprotokol (1722 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1715 - 1778)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Bog over indkasserede gebyrer (1692 - 1709)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Depositionsprotokol (1712 - 1712)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Depositionsprotokol (1731 - 1777)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Designationer over sluttede skifter (1698 - 1781)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Diverse dokumenter (1698 - 1753)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Dokumenter vedr. uekspederede kurateller (1711 - 1742)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Forseglingsprotokol (1709 - 1772)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Genparter af testamenter og bevillinger til at hensidde i uskiftet bo (1740 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Inventarium over sluttede skifter (1737 - 1752)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Konceptskifter (1681 - 1776)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Kvitteringer og afkald (1713 - 1716)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Opgørelse over uekspederede kurateller (1742 - 1742)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Originale skiftebreve (1683 - 1781)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register over skifter i københavn (1771 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register til alle behandlingsprotokoller 1715-1771 (1715 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register til forseglingsprotokoller 1720-1771 (1720 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Registre til de enkelte behandlingsprotokoller (1715 - 1778)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Registre til de enkelte forseglingsprotokoller (1709 - 1772)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Registre til de enkelte inventarier over sluttede skifter (1737 - 1752)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Registreringsforretninger (1710 - 1770)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Samfrænde- og kommissariatsskifter (1728 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Skiftedesignationer (1743 - 1775)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Skiftedesignationer (1751 - 1776)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Hof- og Borgretten: Register til skifteakter (1681 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skiftekommission: Register til eksekutor- og kommissariatsskifter 1790-ca.1885 (1790 - 1885)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skifteret: Register til eksekutorboer, fortegnelse 141-156 (1919 - 1926)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over alle protokoller i denne skifteret (1709 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over alle skifter og protokoller i denne skifteret (1679 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over eksekutorboer, fortegnelse nr. 65-140 (1885 - 1926)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over konceptskifter og skiftedokumenter (1682 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register over samfrændeskifter (1771 - 1810)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til forseglingsprotokoller 1709-1719 (1709 - 1719)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier indtil 1771 (1681 - 1771)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 2. Kriminelle Kammer Justitsprotokol (1842 - 1845)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Auktionskontoret Navneregister til auktionskataloger vedr. løsøre (1852 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gæsteretten Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Gæsteretten Navneregister (1800 - 1899)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Justitsprotokol (1771 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over civile og kriminelle sager (1794 - 1824)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over civile sager (1825 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Justitskontoret Register over kriminelle sager (1825 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Anmeldelser af børnedødsfald (1861 - 1964)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid kopi fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1771 - 1863) Farvekopi
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Bevillinger og samfrændeskiftebreve (kopier) (1771 - 1845)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Brevkopibog I (1771 - 1833)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Brevkopibog II (1775 - 1815)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Decisionsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Designationer over foreviste samfrændeskiftebreve (1771 - 1848)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Efterretningsprotokol (1772 - 1801)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Eksekutorboer (1790 - 1979)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Ekstraktprotokol (1822 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Forseglings- og registreringsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Forseglingsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Forseglingsprotokol (1771 - 1863) Farvekopi
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Fortegnelse over beløb til kreditorer og arvinger, der ikke er udbetalt (1771 - 1784)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Generalregister til forseglingsprotokol (1798 - 1855) Farvekopi
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Generalregister til forseglingsprotokol (1798 - 1855) Sort/hvid kopi fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Gældsbog (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hovedbog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hovedregister (samlet 1863-1879) til forseglingsprotokoller og hvidebøger (1863 - 1879)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hvidebog (1792 - 1929)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kassebog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kautionsbeviser (1792 - 1805)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kopibog over udgående breve (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kvitteringsbog (1794 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navnekartotek til eksekutorboer, fortegnelse 1-165 (1790 - 1929)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald (1861 - 1964)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til behandlingsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid kopi fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til behandlingsprotokol (1771 - 1863) Farvekopi
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til behandlingsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til brevkopibog I (1771 - 1833)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til brevkopibog II (1771 - 1799)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til decisionsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til eksekutor- og kommissarieskifter (1790 - 1885)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til ekstraktprotokol (1822 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til forseglingsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid kopi fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til forseglingsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til Gældsbog (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til hovedbog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til hvidebog (1792 - 1929)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til kopibog over udgående breve (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til protokol over kautioner (1789 - 1801)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til registreringsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til registreringsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til repartitionsprotokol (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til repartitionsprotokol (1863 - 1926)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til repartitionsprotokol, Klasse 8 (1777 - 1794)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Protokol over kautioner for udeblevne arvingers arvelodder efter Reskript af 31.5.1789 (1789 - 1801)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797 (1771 - 1797)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til ekstraktprotokollerne 1850-1863 (1850 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til samfrændeskifter 1771-1810 (1771 - 1810)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Registreringsprotokol (1771 - 1863) Sort/hvid fra M-film
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Registreringsprotokol (1771 - 1863) Farvekopi
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Repartitionsprotokol (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Repartitionsprotokol (1863 - 1926)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Repartitionsprotokol, Klasse 8 (1777 - 1794)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Skiftebreve (1790 - 1791)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Skiftedokumenter: Offentlige boer (1771 - 1863)
Notarius Publicus i København Hovedprotokol (1830 - 1932)
Notarius Publicus i København Notarialprotokol (1677 - 1829)
Notarius Publicus i København Register til Hovedprotokol (1830 - 1932)
Notarius Publicus i København Register til notarialprotokol (1754 - 1763)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Behandlingsprotokol (1872 - 1920)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Behandlingsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til behandlingsprotokol (1872 - 1920)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til behandlingsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til konkursboer (1872 - 1932)
Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, 2. Afdeling Forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1897)
Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, 2. Afdeling Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1897)
Forskellige typer af skiftearkivalier fra København frem til ca. 1919. Skiftevæsenet i København var meget anderledes end i resten af landet.
Læs mere om Skifter fra København

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.