Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Trankebar

Arkiv Indhold
Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet Rapporter fra "Galathea" og Nicobarøerne (1845 - 1848)
Asiatisk Kompagni Akter angående Det Kongelige Oktrojerede Asiatisk Kompagni (1730 - 1761)
Asiatisk Kompagni Geheimeråd A.G. Moltkes eksemplarer af auktionsprotokoller over bortsolgte ladninger fra Det Asiatiske Kompagnis skibe (1753 - 1757)
Asiatisk Kompagni Sager vedr. Nikobarøerne (1750 - 1848)
Asiatisk Kompagni Samlinger til Asiatisk Kompagnis og koloniernes historie (1642 - 1809)
Asiatisk Kompagni Specifikation til akter angående Det Kongelige Oktrojerede Asiatisk Kompagni (1730 - 1761)
Asiatisk Kompagni Vejledende Arkivregistratur XIV, Asiatiske, Vestindiske og Guineiske Handelskompagnier (1670 - 1850)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Kopibog over indkomne breve (1772 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Kopibog over udgående breve (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Rapportbog (1756 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Udtog af hovedbog (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Udtog af regnskabsjournal (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Aktietransportbog (1776 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetbog på interessenter (1786 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetbog på interessenter, forarbejder (1838 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetisk fortegnelse over de fornemste af Det Kongelige Oktrojerede Danske Asiatiske Kompagnis handlende og farende betjente (1772 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Allerunderdanigst rapport fra kommissionen til kassemanglens undersøgelse af 26. juni 1784 og Revisionskommissionens forretning af 18. juni 1784 (1784 - 1784)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Aparte instruktionsbog for kaptajnen, supercargoen og assistenten i skibet Kronprinsen destineret til og fra Ostindien 1770 (1770 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Asiatisk Kompagnis arkivregistratur Nr. 5 (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Asiatisk Kompagnis Justitsprotokol (1736 - 1793)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Auktionsregningers kopibog (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Auktionsregnskaber over indkomne ostindiske og kinesiske varer (1786 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Bogholder Hieltes projekt (1813 - 1814)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Breve fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1830 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Breve fra guvernementet i Trankebar (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Brevkopibog for "Kiøbenhavn" (1806 - 1809)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dagbog for indkomne breve, litra G (1834 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Decisions- og revisionsantegnelser til Asiatisk Kompagnis europæiske regnskaber, indsendt til direktionen (1809 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Decisionsprotokol (1785 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1732 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1792 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse breve fra Trankebar (1739 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter (1681 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter (1830 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter, fremlagt på generalforsamlingen i Asiatisk Kompagni (1822 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse indkomne breve (1737 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse sager vedr. aktietransporter (1836 - 1842)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse tryksager vedr. Asiatisk Kompagni (1728 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter angående en ny loges oprettelse i Bengalen efter Felgenhauers forslag (1751 - 1751)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedr. forskellige skibes brand, forlis eller opbringelse (1780 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedr. stemmeafgivningen i anledning af forslag om Asiatisk Kompagnis ophævelse og realisation, fremsat på generalforsamlingen 27. december 1838 (1838 - 1838)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedrørende Asiatisk Kompagnis processer med forskellige (1820 - 1830)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedrørende bygningen af Det asiatiske Kompagnis pakhus på Christianshavn (1746 - 1750)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Doubieuse debitorers kontobog (1769 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Ekstrakter til doubieuse debitorers kontobog (1824 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Europæisk instrukskopibog (1798 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Europæiske breves kopibog (1773 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Evaluationsbog (1790 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fakturabog (1804 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fattigbøssens pensionister (1812 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fattigkasseregnskaber m. bilag (1744 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fortegnelse efter nummerorden over Kompagniets aktier med angivelse af ihændehavere (1840 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fortegnelser over restancer for rente og pakhusleje for købere ved auktioner (1823 - 1826)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Gagebog for "Dronning Caroline Mathilde" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalbalancebog til Asiatisk Kompagnis hovedbog (1732 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalbalancer (1821 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalforsamlingsprotokoller (1730 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hemmelige forhandlinger ved Det Asiatiske Kompagni (1802 - 1802)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog for "Cron-Princen" (1767 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbøger for ekspeditioner til Kina (1782 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hypotekbog (1798 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Inden- og udenlandske breves kopibog (1732 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indfriede aktier (1824 - 1838)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indianske ekspeditioners kopibog (1732 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indianske og kinesiske breves kopibog (1757 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra adskillige i Bengalen (1796 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktor Berner i Patna (1773 - 1782)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Bengalen (1773 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Canton (1773 - 1791)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Trankebar (1778 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra guvernører i Trankebar (1754 - 1765)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve vedr. aktietransporter (1792 - 1842)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukser for guvernøren og rådet i Trankebar (1732 - 1732)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajner og flere mht. ind- og udladning (1785 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajnerne på Surette, Kina, Trankebar og Bengalen så og for supercargoen og købmændene på Trankebar og Bengalen (1758 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajnerne på Trankebar og Bengalen (1757 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for over- og undermestre på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for præsterne på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for skibsassistenterne på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for supercargoer og assistenter på Surette og Canton i Kina (1758 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionsbog for Kina (1777 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionsbog for negotiebetjentene på Kina (1796 - 1805)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for kaptajnerne på Kina (1757 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for over- og undermestre på Kina (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for præsterne på Kina (1758 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for skibsassistenterne på Kina (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Interessenternes kapitalhovedbog (1793 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Interessenternes kapitalhovedbog (1810 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Journal for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Journal og brevkopibog for "Cron Printzen af Dannemarck" (1765 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kasse- og hovedbøger fra kinaskibene (1734 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kassebog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kassejournal (1769 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kinesiske ekspeditioners kopibog (1735 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kommissionsprotokol (1775 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kommissionsprotokol (1778 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konduiteprotokoller (1819 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konsumtionsbog fra "Dronning Caroline Mathilde" (1771 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konto-kurantbog "Litra D" (1832 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for auktioner (1831 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for diverse materielauktioner (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for underhånden solgte varer (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog over et afdrag af 500 rd. pr. aktie efter generalforsamlingsresolution af 20/8 1840 (1840 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog over et yderligere likvidationsafdrag efter generalforsamlingsresolution af 5/4 1841 (1841 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontokurant (1822 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontrabøger med Nationalbanken (1819 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontraktkopibog (1832 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kopibog for Asiatisk Kompagnis bogholder (1839 - 1846)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kvitteringsbog for hypoteker (1798 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kvitteringsbøger for udbetalte renter af kompagniets obligationer (1838 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Købevekselbog (1829 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Maste- og spirbog (1821 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Navneregister til pensionsbog (1813 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotie-journal for skibet "Cron-Princen" (1770 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieinstrukskopibog (1806 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1732 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1773 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1792 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Cron-Princen" (1770 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kiøbenhavn" (1806 - 1809)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kron-Prindsen" (1807 - 1816)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kronprindsessen" (1818 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Printzen af Augustenborg" (1804 - 1806)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for skibet "Cron Prinsen" (1760 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol, journal og rapportbog for skibet "Tranquebar" (1762 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokoller for kinafarere (1735 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Obligationskopibøger (1813 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Oktrojer, kgl. konfirmationer og bevillinger, skibsartikler, konventioner og lign. (1688 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Ordres og instruktioners kopibog (1772 - 1794)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Pensionsbøger (1813 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol for kommissionerne i anledning af oktrojens udløb 1792 (1791 - 1798)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol vedr. realisationen på Trankebar (1820 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol vedr. realisationen på Trankebar: Bilag ang. bortauktionering af aktiverne (1820 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Rapportbog, holden af overassistent Hiernøe angående skibet Trankebars opbringelse til Goa (1753 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register over dokumenter i direktionens bevaring (1802 - 1802)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til doubieuse debitorers kontobog (1769 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til europæisk instrukskopibog (1798 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til europæiske breves kopibog (1773 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog for "Cron-Princen" (1767 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til inden- og udenlandske breves kopibog (1753 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til indenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til indianske og kinesiske breves kopibog (1772 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til instruktionsbog for Kina (1777 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til instruktionsbog for negotiebetjentene på Kina (1796 - 1805)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til interessenternes kapitalhovedbog (1793 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til interessenternes kapitalhovedbog (1810 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til konto-kurantbog "Litra D" (1832 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for auktioner (1831 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for diverse materielauktioner (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for underhånden solgte varer (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontokurant (1822 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til ordres og instruktioners kopibog (1772 - 1794)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis Arkiv (1792 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792 (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til rullebog (1798 - 1806)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til tillæg til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til udenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til usolgte ostindiske og kinesiske varers bog (1827 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis Arkiv (1792 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772: Beskrivelse over reolernes indhold (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792 (1792 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792: Beskrivelse af reolernes indhold (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1804: Beskrivelse over reolernes indhold (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv, begyndt år 1804 (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registre til hovedbøger for ekspeditioner til Kina (1801 - 1818)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Regnskabsjournaler for ekspeditioner til Kina o.a. steder i Østasien (1782 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Renteafskrivningsbog for aktier (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Revision og decision over Det Bengalske Faktoris regnskaber (1803 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Rullebog (1723 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Råbalancer (1821 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournal holdt på "Kiøbenhavn" (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for ostindiefarere (1734 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for skibe til Kina (1733 - 1830)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokol for "Dronning Caroline Mathilde" (1771 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokol holdt på "Kiøbenhavn" (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokoller for skibe til Indien (1733 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokoller for skibe til Kina (1738 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Supercargoernes instruktionskopibog (1763 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Tillæg til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Trykte instrukser for kaptajner på Tranquebar (1775 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Trykte oktrojer og konventioner (1772 - 1798)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udbyttebog (1773 - 1808)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udenlandske breve til direktionen (1835 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udleveringsbog for kasseren (1838 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Usolgte ostindiske og kinesiske varers bog (1827 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Vekselkopibog, "Litra L" (1830 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte brevbog betræffende peberen, indkøbt på Negapatnam (1746 - 1746)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte Fonds Cassabøger (1735 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte protokoller (1755 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bilag i sagen mod Guvernør Krog (1758 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Brudstykker af tranquebarske retsprotokoller (1707 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bytingsprotokol (1731 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Cargaisons Cassa Bog (1760 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse arkivdesignationer (1702 - 1780)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse fragmenter af kopi- og rapportbøger m.v. (1690 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse indkomne breve til rådet (1753 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse indkomne dokumenter til Guvernementet (1732 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse sager ang. Nicobarerne (1755 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. de militære retter i Trankebar (1750 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. den sorte ret i Tranquebar (1736 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter til bytingsprotokollen (1728 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter til rådets udgående brevbøger (1752 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Forfølg af kopibøger over udgående breve (1738 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Forfølg af rapportbog (1733 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Fragmenter af regnskaber (1760 - 1761)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Hovedbog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ind- og udgående breve m.m. til og fra guvernøren (1760 - 1761)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet I (1741 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet II (1750 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet III (1750 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar J.C. Soetmanns rapportbog på rejsen fra Trankebar til Mallabar-kysten og tilbage (1749 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Justitsprotokol (1733 - 1780)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kassebog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kladde-rapportbog (1774 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsakter i sagen mod Coneri Setti, tjener hos guvernør Bonsach (1756 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsprotokol i sagen mod Guvernør Krog (1758 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Koncepter til kopier af skrivelser fra rådet i Tranquebar til direktionen (1685 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kopibog over indkomne breve (1735 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kopibog over korrespondance med kongen af Tamoor på Malabarkysten (1756 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Malabarkyst-dokumenter (1749 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Malabarkyst-dokumenter vedr. logen College (1753 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Nicobarske dokumenter (1753 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Original rapportbog (1733 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ostindisk priskurantbog (1773 - 1781)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Protokoller for kommissionen angående en eventuel ekspedition til og erhvervelse af kolonier i Bengalen, holdt af kaptajn Gerhard Sievers og guvernementet i Trankebar (1752 - 1753)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rapportbog fra Bengalen, ført i Chandernagore (1754 - 1755)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rapportbog over J.C. Soetmanns ekspedition til Bengalen ang. en loges oprettelse (1753 - 1754)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Register til hovedbog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Register til resolutionsprotokol (1762 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Regnskab over bødekassens indtægter og udgifter (1761 - 1800)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Regnskabsjournal (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Resolutionsprotokol (1762 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibog over breve til direktionen (1751 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibog over udgående breve (1733 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sager ang. de kongelige tropper i Indien (1754 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sekretråd Ole Bies beretning om en audiens hos nabob Aly Chan i Madras (1776 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sorteretsprotokol (1762 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tamilsk dokument vedr. den sorte ret (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tanjourske dokumenter på palmeblade (1739 - 1739)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Trankebarsk rapportbog (1695 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Udskrift af Trankebars bytingsprotokol: Sagen Johanna Voigt contra Johan Steinberg (1774 - 1775)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Udskrift af Trankebars bytingsprotokol: Sagen Just Bonsach contra Friis (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ujournaliserede indkomne sager til rådet i Trankebar (1700 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Antegnelser til regnskabet ved faktoriet i Frederiksnagore (1802 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Bilag til regnskabsjournal (1819 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Hovedbog (1762 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopibog og regnskaber fra Patna (1777 - 1791)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopibog over indkomne breve (1779 - 1825)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopier af udgående breve (1788 - 1826)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Register til hovedbog (1774 - 1808)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Regnskabsjournal (1762 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Resolutionsprotokol (1797 - 1824)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Hovedbog (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Indkomne breve fra faktoriet i Frederiksnagore (1778 - 1786)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kassebog (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kopibog over indkomne breve (1779 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kopibog over udgående breve (1779 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til hovedbog (1778 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til kopibog over indkomne breve (1790 - 1799)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til kopibog over udgående breve (1792 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Regnskabsjournal (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Resolutionsprotokol (1778 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Anciennitetslister for tropperne (1755 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Breve og aktstykker vedrørende tropperne (1755 - 1757)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Justitsprotokol for troppestyrken i Trankebar (1752 - 1753)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Skifter ved soldatesken i Ostindien (1752 - 1752)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Zahlruller for tropperne (1755 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Bygningsregnskaber (1752 - 1757)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Hovedbog (1756 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Kassebog (1752 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Lagerbog (1760 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Rapportbog (1751 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Register til hovedbog (1756 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Regnskabsjournal (1756 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen College Diverse regnskaber m.v. (1755 - 1781)
Asiatisk Kompagni, Logen College Journal (1753 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen College Sager til journalen (1755 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Major, chef for de ostindiske tropper, Castoniers embedsarkiv Materiale (1756 - 1760)
Buenos Aires, konsulær repræsentation Mandtalsliste over indvandrede danske (1871 - 1902)
Castenschiold, Johan Lorenz og hustru Jacoba, født von Holten Familiepapirer og dokumenter vedr. besiddelser her og i Ost- og Vestindien (1632 - 1779)
Christian, Daniel Skøde på et hus i Trankebar (1770 - 1770)
Danske Kancelli Bilag til ostindiske missiver af 21. okt. 1729 angående overlevering af fæstningen Dansborg og staden Trankebar mv. til kommendanten Mühlenfort (1727 - 1729)
Danske Kancelli Diverse breve, dokumenter og akter Det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1660)
Danske Kancelli Diverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1639)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1699 - 1770)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danske Kancelli Register til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danske Kancelli Register til Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danske Kancelli, 1. Departement Indberetninger om missionens og skolevæsenets tilstand i Trankebar i årene 1833 og 1837 (1834 - 1838)
Danske Kancelli, 2. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte sol' (1639 - 1650)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Sager ang. det Ostindiske kompagni (1617 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Tillæg til Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Brevbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1816)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Breve vedr. den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Diverse ostindiske klædevareprøver (1788 - 1817)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Ekstraktprotokol for den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Gagebøger for skibe i den ostindiske paketfart (1803 - 1807)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Hovedbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Indkommende fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1814)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebilag vedr. den ostindiske paketfart (1805 - 1807)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebog for den ostindiske paketfart (1806 - 1813)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebøger (1793 - 1817)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassejournal for den ostindiske paketfart (1803 - 1813)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kontokuranter fra cheferne for de ostindiske paketskibe (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Logbøger for skibe i den ostindiske paketfart (1806 - 1808)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til brevbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1816)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til ekstraktprotokol for den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til hovedbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til indkommende fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1814)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til udgående fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1812)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Udgående fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1812)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog (1771 - 1803)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog over breve, for største delen til Missionskollegiet (1761 - 1787)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog, indeholdende breve til Europa (1768 - 1774)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog, indeholdende breve til Europa (mest til kongen og medlemmer af kongehuset) (1768 - 1778)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Briefe nach Europa (1712 - 1716)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Diverse sager (1715 - 1760)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Efterretninger om missionen, forfattede af en af de daværende missionærer (1705 - 1712)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Missions Diarium und Conferentz-Buch (1706 - 1719)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Ost-Indische Correspondenz (1713 - 1715)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Protocoll für Special-Conferentz der Missionarien (1725 - 1774)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Protokol med indhæftede indkomne breve til missionen (1773 - 1783)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien (1778 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien (1764 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore (1779 - 1847)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Ekstrakter af guvernementets rapportbog (1763 - 1809)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Larsen, Kay: Dansk-Ostindisk personalia og data (1600 - 1912)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Register til ekstrakter af guvernementets rapportbog (1763 - 1809)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Sager vedr. Trankebar (1777 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Antegnelser til regnskaber (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Antegnelser til regnskaber, koncepter (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til gagerullen (1830 - 1836)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til journal og hovedbog (1830 - 1834)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til stempelpapirsregnskaber (1824 - 1830)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Diverse regnskaber (1781 - 1833)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Gagerulle (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Genpart af hovedbog (1786 - 1791)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Genpart af regnskabsjournal (1786 - 1791)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Hovedbog (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Hovedkassebog (1781 - 1824)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Inventarlister (1826 - 1844)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kassebog (1755 - 1826)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kassebog (1785 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kopibog over udgående breve (1779 - 1781)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Militær gagerulle (1843 - 1843)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Rapportbog (1780 - 1782)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Register til genpart af hovedbog (1786 - 1787)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Register til hovedbog (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskab over grundskatsintraderne (1836 - 1839)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskabsbilag (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskabsjournal (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Resolutionsprotokol (1823 - 1838)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Stempelpapirsregnskaber (1824 - 1831)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Balasore Regnskaber (1781 - 1834)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Diverse vurderingsforretninger og regnskaber (1772 - 1783)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Fragment af kladde til rapportbog (1779 - 1780)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Indkomne breve med bilag (1781 - 1785)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Koncepter til udgående breve (1783 - 1786)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Kassebog (1785 - 1792)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Kladde til rapportbog (1779 - 1781)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Rapportbog (1779 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter angående besættelsen 1808-1815 (1808 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter fra Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter vedr. major Lutters skilsmisse (1821 - 1821)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser i Guvernementets hovedbøger (1825 - 1841)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser til guvernementets hovedbog (1815 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser til guvernementets hovedbog, koncepter (1815 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Beretning om ambassader til samt korrespondance med indiske fyrster (1780 - 1787)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til guvernementets kasseregnskaber (1778 - 1849)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til journalsag 380 (1837 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til rapport fra Overtagelseskommissionen af 18. juli 1816 (1815 - 1816)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilagsfortegnelse til guvernementets kassebog (1802 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Brevbog for Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1822)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra Guvernementet til byfogeden (1817 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra tolken Daniel i Tanjore ang. indløsning af pantsatte landsbyer (1783 - 1784)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra waquillen i Madras og Porto Novo (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve og dokumenter angående Trankebars besættelse (1801 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bytingsdomme (1810 - 1810)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Civile og militære gageregnskaber (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Depecher fra Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet (1814 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Designation til depecheprotokol (1801 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse akter (1820 - 1820)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse bilag til søtoldbøgerne (1789 - 1805)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter ang. logen Porto Novo (1780 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter til de trankebarske retsprotokoller (1779 - 1841)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter til de trankebarske retsprotokoller, uden dato (1770 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter vedr. Frederiksnagore (1779 - 1815)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse korrespondance om logen i Calicut (1772 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse regnskaber ang. missionen (1835 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse sagsakter fra Bytinget og Krigsretten (1800 - 1811)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Dokumenter ang. overformynderiet i Tranquebar (1793 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Ekstrakter af det trankebarske regnskab (1792 - 1804)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Et tamulisk-latinsk leksikon (1778 - 1778)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fogedprotokol for Trankebar jurisdiktion (1812 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forligsprotokol ved Sorteretten (1808 - 1808)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forligsprotokol ved Sorteretten: Regnskab udtaget af bindforet (1808 - 1808)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forskellige regnskaber (1786 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fortegnelse over faste ejendomme (1831 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fortegnelse over Guvernementets bibliotek (1836 - 1839)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragment af Trankebar Gæsterets justitsprotokol (1781 - 1781)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af notarialprotokoller (1779 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af Trankebar Bytings justitsprotokol (1780 - 1780)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af Trankebar Politirets protokol (1813 - 1814)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Gowan Harrops beretning om logen Porto Novos indtagelse 1780 (1782 - 1782)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets hovedbog (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets journal (1842 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets kassebog (1779 - 1849)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets regnskabsjournal (1785 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets resolutionsprotokol (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets ujournaliserede sager (1839 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernør K.E. Mouriers protokol over hans officielle breve (1832 - 1838)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernør P. Ankers rapport til Kommercekollegiet (1795 - 1795)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernørens kopibog (1824 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indiske breve (1790 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve ang. Nicobarerne (1779 - 1787)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve til Guvernementet i Trankebar (1837 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve til guvernøren i Trankebar (1823 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne indiske breve (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne sager m.m. til guvernementet i Trankebar (1778 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Ingeniørens regnskaber (1785 - 1819)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Instrukser, reglementer og anordninger vedr. kolonierne i Ostindien (1777 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Inventarielister og -regnskaber (1782 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Journal over indkomne breve til guvernøren (1840 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Justitsprotokol for Krigsretten (1800 - 1805)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kancelliekspeditions- og pasprotokol (1828 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Karteller og korrespondance med magter i Indien (1726 - 1840)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsakter ang. afgiften af Sandiras Padis distrikt (1834 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsakter ang. koloniernes overdragelse til kongen (1778 - 1784)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsprotokol og dokumenter i sagen Nagu og Velatal contra providitøren Chatte Apen (1788 - 1788)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsprotokol til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Koncepter og indkomne vota til guvernementets resolutionsprotokoller (1786 - 1793)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Konsumtionshovedbog (1781 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Konsumtionsjournal (1778 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over depecher fra Guvernementet til Kommercekollegiet (1801 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over Guvernementets udgående breve (1829 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over guvernørens udgående breve (1814 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance med engelske og franske kolonialembedsmænd (1787 - 1804)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance med rajahen af Tanjore (1779 - 1806)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance mellem kongen af Cochin-Kina og Guvernør Anker (1796 - 1798)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kurstabeller over indiske mønter (1789 - 1819)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsrulle over byen Trankebars indbyggere udi april måned år 1790 (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsrulle over Trankebars landsbyers indbyggere udi november måned år 1790 (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsruller over tropperne i Trankebar (1779 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Maniagarens regnskaber (1781 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Materialforvalterens regnskaber (1785 - 1820)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Militær justitsprotokol for garnisonen i Trankebar (1837 - 1840)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Munderingskommissionens regnskaber (1781 - 1824)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mønttabel (1793 - 1818)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Nellu-magasinforvalterens regnskaber (1791 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Notater til regnskabet (1805 - 1806)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Originale reskripter til Guvernementet i Trankebar (1772 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overkonstablens regnskaber (1785 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overretsdom mellem kasterne Padusalierne og Kanadierne (1786 - 1786)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overretsprotokol (1779 - 1798)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overrettens domsakt i sagen braminen Rama Sami contra Colbiørnsen (1795 - 1795)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Pagodemyntningen i Trankebar (1789 - 1789)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Politireglement for Tranquebar (1833 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til opgørelse af beløbet for de bortløbne indvåneres konfiskerede og bortsolgte ejendomme (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til undersøgelse af kasternes rettigheder (1788 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til undersøgelse af Maganaters klage (1803 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for og dokumenter ang. konsistorialretssagen mod klokker Runge (1792 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol og bilag vedr. ekstrarets- og inkvisitionsforhøret i anledning af de foregåede uordener ved malebaren Wajapures bryllupsfest (1800 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol over rapporter til kongen og til kollegiet, tilhørende K.E. Mourier (1832 - 1838)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol, holden af Interimsguvernementet (1778 - 1780)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Providitørens regnskaber (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Rapport fra Overtagelseskommissionen af 18. juli 1816 (1815 - 1816)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til guvernementets hovedbog (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til guvernementets journal (1842 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til journal over indkomne breve til guvernøren (1840 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kancelliekspeditions- og pasprotokol (1828 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kopibog over Guvernementets udgående breve (1829 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kopibog over guvernørens udgående breve (1823 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til originale reskripter til Guvernementet i Trankebar (1777 - 1815)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Regnskaber for bygnings- og vejvæsenet (1821 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Regnskaber for landtolden (1785 - 1789)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisions- og decisionsdokumenter (1781 - 1824)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til ingeniørens regnskaber (1785 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til materialforvalterens regnskaber (1790 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til Munderingskommissionens regnskaber (1785 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til Overkonstablens regnskaber (1785 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til rustmesterens regnskaber (1785 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Rustmesterens regnskaber (1785 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Sager om håndværkerkasternes rettigheder (1786 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Skifte efter Kaptajn Peter Ogelbye Mouritzen (1796 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Skiftedesignationer fra Trankebar (1824 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Sportelreglement med tamulsk oversættelse (1836 - 1836)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Supplement til guvernørens journal over indkomne breve (1841 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Søtoldbog (1778 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Tingsvidner til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udateret bog, ført på tamulisk, skal have været protokol for Sorteretten (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udleverings- og udbetalingsordrer til magasinbestyrer og regimentskvartermester Øvre (1799 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrift af admiralitetssagen ang. et af den franske kaptajn de la Vigne opbragt skib (1799 - 1799)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrift af bytingsprotokollen i sagen Asiatisk Kompagni contra Sevelinga Pulle (1782 - 1782)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrifter af tre for bytinget og een for overretten ført sag mellem regimentskvartermester Holst og hans hustru (1782 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Vidneafhøring i løjtnant v. Horstmanns sag (1828 - 1828)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Zions kirkes og fattigkasses regnskaber (1781 - 1848)
Engelholm Gods B. Wolffs arkiv, diverse forretningspapirer (1811 - 1867)
Engelholm Gods B. Wolffs brevkopibog (1822 - 1836)
Engelholm Gods B. Wolffs hovedbog (1830 - 1842)
Engelholm Gods B. Wolffs kuratorprotokol (1816 - 1841)
Engelholm Gods B. Wolffs privatarkiv (1841 - 1881)
Engelholm Gods B. Wolffs privatarkiv: Diverse korrespondance (1841 - 1849)
Engelholm Gods Familien Wolffs privatarkiv, korrespondance (1811 - 1852)
Engelholm Gods G. Cruttendens kopibog (1819 - 1821)
Engelholm Gods G. Cruttendens kuratorprotokol (1812 - 1822)
Engelholm Gods G. Cruttendens og B. Wolffs kontokurantbog (1810 - 1841)
Engelholm Gods Overformynderiprotokol (1831 - 1850)
Engelholm Gods Ramneedy Lawheerys kontokurant med B. Wolff (1818 - 1829)
Engelholm Gods Register til B. Wolffs hovedbog (1830 - 1842)
Engelholm Gods Register til B. Wolffs kuratorprotokol (1816 - 1826)
Engelholm Gods Register til Cruttendens kuratorprotokol (1812 - 1822)
Engelholm Gods Register til G. Cruttendens kopibog (1819 - 1821)
Engelholm Gods Register til skifteprotokol (1775 - 1850)
Engelholm Gods Register til skifteprotokol (1775 - 1850) Fra LAK-film
Engelholm Gods Skifteprotokol (1775 - 1850)
Engelholm Gods Skifteprotokol (1775 - 1850) Fra LAK-film
Engelholm Gods Wolffs familiebreve (1811 - 1852)
Fuchow, konsulær repræsentation Fortegnelse over danske statsborgere (1865 - 1900)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, E.D. Ehlers' Embedsarkiv Beskrivelser og tegninger vedr. fabriksvæsen fra Ehlers' rejse i Frankrig (1846 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, G. Garliebs Embedsarkiv G. Garliebs efterladte papirer. Forslag om en kolonis anlæggelse på Nicobarerne (1845 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Generalguvernør P. Hansens embedsarkiv Privat kopibog for Franz von Lichtenstein (1798 - 1798)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Generalguvernør P. Hansens embedsarkiv Tamilsk dokument vedr. afgift af betelblade (1844 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Anmeldelser af skibe hjemmehørende i Københavns Tolddistrikt (1817 - 1836)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Breve fra Finansdeputationen (1816 - 1826)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Breve fra Generaltoldkammer-og Kommercekollegiets sekretariat (1816 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Folioregistratur 249: Samlede sager til konsulatsjournal. Tidligere benævnt "Foreløbig arkivregistratur serie 1 nr. 1 (1762 - 1866)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Fortegnelser over de i Danmark og Hertugdømmerne hjemmehørende skibe (1817 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Indholdsfortegnelse til register over de med kendingsflag forsynede danske skibe (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Indkomne skibslister fra konsulaterne i udlandet (1816 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Indlæg til fortegnelse over den konsulerne for indsendte reverser tilkommende godtgørelse (1800 - 1822)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Journal (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Journalregister (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Kladder til oversigter over forbindelsen mellem Nordsøen og Østersøen (1819 - 1835)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Koncepter (1801 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Koncepter til patenter og bestallinger for konsuler (1816 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Konsulaternes generalskibslister (1807 - 1835)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Konsulatregnskabernes revisionsprotokol (1813 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Kopibog (1797 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Protokol over udbetalte konsulatsafgifter af de normerede summer (1825 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Protokoller over handelsskibenes antal og lastedrægtighed i Danmark (1832 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register over de med kendingsflag forsynede danske skibe (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register til konsulatregnskabernes revisionsprotokol (1813 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register til kopibog (1797 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Sager uden for rubriksystemet (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Samlede sager (1762 - 1762)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Samlede sager til konsulatsjournalen (1786 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Skibslister fra konsulatet i Lissabon (1815 - 1826)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Tabellariske oversigter over dansk skibsfart på udlandet (1832 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Ujournaliserede breve, rapporter, betænkninger m.m. (1816 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Ujournaliserede læg (1817 - 1825)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Afdragsretten (1823 - 1860)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Afskrifter samt konceptdesignationer over breve til og fra Ostindien (1838 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Akter vedk. slaveemancipationen (1834 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Autoriseret protokol for breve og pakker til Frederiksnagore (1805 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Betænkning af etatsråd Lange om besparelse på det vestindiske budget (1840 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Betænkning ang. ankeposter mod regeringssekretær Hansteen (1823 - 1823)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Bilag til forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Den Guineiske Kommission af 9. januar 1833 (1833 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Den Vestindiske Borgerrådsinstitution (1803 - 1855)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Diverse dokumenter vedk. slaveemancipationen og den ældre sag om de frikulørte (1826 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Diverse sager vedr. kirke og mission (1822 - 1855)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ekstrakt af de i den kgl Kommission til undersøgelse af flere de guineiske Etablissementer betreffende Genstande producerede oplysende Acter (1833 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ekstrakter af diverse betænkninger og forestillinger Guinea vedkommende (1833 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Embedsarkiv for guvernør Hein i Guinea (1831 - 1831)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Embedskautioner for toldkasserer (1823 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Fakturabøger (1817 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper på De dansk-vestindiske øer (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Forordningen af 6. juni 1833 med senere bestemmelser angående handelen og søfarten på St. Croix (1833 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Fortegnelse over alle kgl. skatter, som henstår på bøgerne indtil 31. december 1821 (1821 - 1821)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Fortegnelse over ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1777 - 1843)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Den direkte oversøiske handel (1828 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Diverse (1817 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Sportelreglement (1804 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: St. Croix landkasse (1831 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: St. Jan toldsag (1799 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: St. Thomas toldsag (1815 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Guineisk brevliste (1829 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Guineisk resolutionsprotokol (1816 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Guineiske resolutioner (1816 - 1839)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Henlagte sager til Vestindisk journal (1814 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Indholdsfortegnelse til Annotationer (1755 - 1842)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Indiske konceptforestillinger (1816 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Kgl. anordning vedr. en forandret organisation af de regulære tropper i Vestindien (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Kvartalsregistratur (1835 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Militærreglement (1838 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Munderingssager (1805 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Møstingske papirer (1826 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Nikobarsager (1817 - 1835)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Nikobarsager (1828 - 1856)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk journal (1777 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk kopibog (1777 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk postbog (1834 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk søpasprotokol (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindisk tegnebog (1818 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindiske brevkoncepter (1805 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindiske reduktionstabeller (1816 - 1821)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindiske reglementer og instrukser samt diverse ujournaliserede sager (1777 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ostindiske sager (1777 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Overformynderisager (1820 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Protestantkajen vedkommende (1829 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Protokol for kgl. resolutioner vedr. Nikobarøerne (1827 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Protokol for ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1814 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Guineisk journal (1776 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Guineisk kopibog (1816 - 1866)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Guineisk resolutionsprotokol (1816 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til nikobarjournal (1828 - 1869)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til ostindisk journal (1777 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til ostindisk kopibog (1777 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til ostindisk postbog (1814 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Ostindisk søpasprotokol (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Ostindisk tegnebog (1818 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1827 - 1843)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til protokol for ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1814 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindisk søpasprotokol (1816 - 1836)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindisk-guineisk tegnebog (1815 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Vestindiske og ostindiske forestillinger og resolutioner (1816 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Register til Visdomsbog (1690 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Regningsbøger (1827 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sager til Vestindisk journal: Vestindisk milits, vejvæsen, brandkorps etc. (1803 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sager vedr. det Asiatiske Kompagnis nye oktroj (1790 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sager vedr. Nikobar-ekspeditionerne (1827 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sikkerhedsforanstaltninger i Christiansteds og St.Thomas' havne (1804 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Skattesager (1820 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Skibsværftet og overlodsembedet på St. Croix (1797 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Trankebarguvernementets resolutions- og deliberationsprotokol (1829 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Trykt toldforordning af 1. maj 1838 (1838 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Udskrift af St. Thomas og St. Croix søpasprotokol (1815 - 1852)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindisk søpasprotokol (1816 - 1836)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindisk-guineisk tegnebog (1815 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindiske breve og rapporter (1802 - 1837)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindiske kongelige resolutioner (1817 - 1839)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Visdomsbog (1690 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ældre akter vedr. det militære i vestindien (1830 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Af- og tilgangslister for den vestindiske hærstyrke (1840 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Afskrift af Trankebarguvernementets journal (1838 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Afskrift af Trankebarguvernørens journal (1839 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Beretning af C.F. Ohsten, konstitueret toldintendant på St. Thomas (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Bilag til Slutbetænkning ang. planer for en kolonisation i Guinea (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Bilag til Trankebarguvernementets journal (1845 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Bilag til Trankebarguvernørens journal (1841 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Brevliste (1841 - 1852)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Direktionen for statsgælden og den synkende fond i regning med Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet for de vestindiske revenuer (1840 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Foranstaltninger i anledning af emancipationen (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Fortegnelser over dokumenter afleveret til for Vestindien relevante administrative arkiver (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Indkomne skibslister fra konsulaterne i Norge (1839 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Kolonialrevisionens journal (1841 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Kolonialrevisionens journalsager (1841 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Kolonialrevisionens kopibog (1841 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Om den dertil udsendte kommissions undersøgelse af de vestindiske embedsmænds forhold i anledning af emancipationen i 1848, og den imod generalguvernør von Scholten anlagte sag (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Personalesager (1833 - 1849)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Postbog (1837 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Register til Kolonialrevisionens journal (1841 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Register til Kolonialrevisionens kopibog (1841 - 1850)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Regnskabsoversigter for De vestindiske øer (1840 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Rekvisitionssager vedr. Vestindisk pakhus (1847 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Sag om mulig revision af den vestindiske lokallovgivning (1844 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Sager vedr. koloniernes aflevering (1843 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Sager vedr. rejsen til Kina (1845 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Slutbetænkning ang. planer for en kolonisation i Guinea (1848 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Trankebarguvernementets ekstrakter af protokoller fra Frederiksnagore (1836 - 1846)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register til Latinsk søpasprotokol (1771 - 1773)
Højesteret Koncepter og indlæg til pådømte sager (1661 - 1726)
Håndskriftsamlingen II - VII, IX - XII, XIV, XVII og XVIII VII. Danske bilande og kolonier (1524 - 1967)
Håndskriftsamlingen, I. Individuelle samlinger af blandet indhold Malling, Ove (1476 - 1829)
Kommercekollegiet Ekstrakt af Kommercekollegiets memorialer, hvorpå ingen resolution er falden (1704 - 1704)
Kommercekollegiet Kopibog for betænkninger til kongen (1685 - 1688)
Kommercekollegiet Originale kgl. ordrer (1672 - 1686)
Kommercekollegiet Ostindiske sekretariat, Kommissionen til regulering af Asiatisk Kompagnis oktroj Deliberationsprotokol (1789 - 1790)
Kommercekollegiet Ostindiske sekretariat, Kommissionen til regulering af Asiatisk Kompagnis oktroj Kommissionens indberetning af 21/12-1790 (1790 - 1790)
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat Journalsager (1736 - 1771) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Generalkrigskommissær Christian Ewalds Samlinger Samlinger (1736 - 1816)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1797 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra bankkontorerne i København og Altona (1798 - 1825)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Danske Kancelli (1799 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Den Afrikanske Konsulatsdirektion (1800 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Departementet for de udenlandske sager (1797 - 1828)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Finanskollegiet (1800 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Generaltoldkammeret (1798 - 1816)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Grosserersocietetets Komité (1798 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Karantænedirektionen (1800 - 1822)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra kommercekollegieafdelingen i Kolding og Rendsborg (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Rentekammeret (1800 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Forarbejder og koncepter til forordninger mv. (1798 - 1814)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Forordninger angående den ekstraordinære afgift af skibsfragter (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Fortegnelse over den konsulerne for indsendte reverser tilkommende godtgørelse (1810 - 1818)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Genpart af journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1811)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1813)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter (1808 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter, Kronprins Frederiks reskripter (1806 - 1808)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter, ujournaliserede (1810 - 1810)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Konsulpatenter og -bestallinger (1797 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Rapporter fra konsulaterne (1797 - 1829)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Rapporter fra konsulaterne, ujournaliserede (1797 - 1829)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til genpart af journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1811)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1813)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til tyske forestillinger og kongelige resolutioner (1797 - 1812)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Tabellariske bilag til forestillingerne angående handlens og skibsfartens tilstand (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Tyske forestillinger og kongelige resolutioner (1797 - 1812)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Breve fra Departementet for de Udenlandske Sager (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Breve fra Kommercekollegiet i København (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Interimsjournal (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Interimskopibog (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Koncepter til interimskopibog (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Kongelige reskripter til interimsjournalen (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Register til interimsjournal (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Sager uden for rubriksystemet til interimsjournalen (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Ujournaliserede sager (1808 - 1808)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Akter i retssagen om det på det strandede skib Christianus Septimus forhyrede indiske mandskabs forplejning og hjemrejse (1801 - 1805)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Chiffernøgler (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Diverse ujournaliserede sager (1797 - 1810)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Duplikater af originale depecher fra Guvernementet (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ekspeditionsprotokol (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ekstrakter af Det kgl. guvernements deliberations- og resolutionsprotokol (1801 - 1804)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Forestilling, uindført (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Forskellige oversigter og beregninger over told og afgifter af indkomne skibsladninger fra Ostindien (1795 - 1807)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Kommissionsakter (1796 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Protokol over udgåede og hjemkomne skibe (1732 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Register til ekspeditionsprotokol (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Register til fortegnelse over ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1777 - 1843)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Sager vedr. den til København ankomne inder Sennappa Naik samt dennes klager over guvernør Anker (1795 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Sager vedr. Sorteretten (1787 - 1818)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Sager vedr. stridighederne mellem konstitueret guvernør P. Hermansen og justitiarius N. Chr. Lindgreen (1806 - 1810)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Skifteforretning over faktor Jens Wuldems bo (1813 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Toldinspektørernes angivelser over ostindiske returladninger (1796 - 1807)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Toldskriverens månedlige lister over ostindiske varers klarering (1804 - 1808)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ujournaliserede sager vedk. Asiatisk Kompagni og Ostindiske handel (1808 - 1814)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Anvisninger på Zahlkassens ostindiske fond m.v. (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Betænkninger og beregninger vedrørende handelen og skibsfarten på Ostindien (1777 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Det kongelige guvernements regnskabshovedbog (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Diverse ostindiske regnskabssager (1778 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Diverse sager (1757 - 1844)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Diverse ujournaliserede sager (1773 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Efterretninger om den ostindiske og kinesiske handel og de kongelige intrader deraf (1775 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ekstrakter af indberetninger fra guvernementet i Trankebar m.v. (1779 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Guvernementets revisionsanmærkninger (1779 - 1782)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Interimsguvernementets regnskabshovedbog (1778 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Journalsager vedr. Nicobarøerne (1779 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Kommissionsforretninger og inventarier m.v. vedkommende overleveringen fra Asiatisk Kompagni (1777 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Koncepter til kongelige ekspeditioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Koncepter til udgående breve, til dels uindførte (1779 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Konceptforestillinger (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Lovbestemmelser om den ostindiske handel og skibsfart (1785 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Oberstløjtnant v. Restorffs papirer vedrørende hvervningen og udrustningen af de kgl. ostindiske tropper (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindisk kassebog (1777 - 1801)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindiske forestillinger og kongelige resolutioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindiske forordninger, bestallinger og creditiver (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register over den ostindiske kassebogs debet og kredit (1777 - 1791)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til det kongelige guvernements regnskabshovedbog (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til interimsguvernementets regnskabshovedbog (1778 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til ostindiske forestillinger og kongelige resolutioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til ostindiske forordninger, bestallinger og creditiver (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Registratur over det kongelige guvernements arkiv i Trankebar (1790 - 1790)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. kasternes opstand samt deres klager over Suppremannia Setty (1787 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. kommissionsforretningen til undersøgelse af oberstløjtnant Ole Bies toldforpagtning på logen Frederiksnagor (1781 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. Nicobarerne (1770 - 1816)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. Trankebars befæstninger (1780 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Stridighederne mellem embedsmændene i Frederiksnagore (1792 - 1794)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Taksationsforretninger over Trankebar og omliggende distrikters indbyggere (1781 - 1790)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Veksler og advisbreve indsendt af Guvernementet i Trankebar (1782 - 1793)
Kommercekollegiet, Schimmelmannske embedsarkiv Vedr. Trankebar, Asiatisk Kompagni og den ostindiske handel (1782 - 1816)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Afbenyttede algierske søpas (1838 - 1840)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Algiersk pasprotokol (1778 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Dansk pasprotokol (1810 - 1817)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Diverse (1796 - 1816)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Diverse sager vedr. søpas (1816 - 1836)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Fortegnelse over udstedte algierske søpas (1826 - 1838)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Indlæg til søpasbog (1842 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Journal (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Journalregister (1782 - 1843)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Journalsager (1783 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Koncepter til ekspederede passager (1832 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Kopibog (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinsk pasprotokol (1782 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinsk søpasprotokol (1816 - 1820)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinske søpas (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinske søpas, uden nummer (1822 - 1824)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasfornyelsesjournal (1801 - 1807)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasfornyelsesprotokol (1822 - 1845)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasoversættelser og certifikater (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasprotokol (1832 - 1851)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasrekvisitioner til algierske søpas (1839 - 1843)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Postbog for ekspederede passager (1835 - 1842)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til algiersk pasprotokol (1778 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til dansk pasprotokol (1810 - 1817)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til kopibog (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til latinsk pasprotokol (1782 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til latinsk søpasprotokol (1816 - 1820)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til pasfornyelsesjournal (1801 - 1807)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til tysk pasprotokol (1810 - 1821)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Skippereder for latinske søpas (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Søpasbog (1843 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Tysk pasprotokol (1810 - 1821)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Ujournaliserede sager (1797 - 1815)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Uudfyldte søpas (1843 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Afskrift af kongeligt reskript (1793 - 1793)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Brevkoncepter (1793 - 1796)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Forestillinger med kongelige resolutioner (1790 - 1796)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Kongelige ekspeditioner (1793 - 1794)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Kontrolbog for indenlandske havne (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Register til kontrolbog for indenlandske havne (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Sager vedk. algierske og latinske søpas (1782 - 1797)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Skibsjournaler (1766 - 1777)
Kortsamlingen, Viborg, Lande uden for Danmark Ældre kort over dele af Asien (1703 - 1960)
Lagos, konsulær repræsentation Konsulatsdagbog (1877 - 1885)
Lagos, konsulær repræsentation Register til konsulatsdagbog (1877 - 1885)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen "Udateret bind" (1750 - 1750)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Brevkopibog (1738 - 1758)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kalender og teignebog (1753 - 1753)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kancelli- og kontorkalender (1747 - 1747)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kasse- og hovedbog (1739 - 1770)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kasse- og hovedbog for skibet "Kongen af Danmark" (1736 - 1737)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kassebog (1753 - 1778)
Marineministeriet Troppetransportsager (1864 - 1864)
Marinen før 1655 Regnskaber for leverancer til Det Ostindiske Kompagni (1631 - 1639)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Esktrakter og voteringer samt koncepter til udgående breve missionen vedk. (1744 - 1810)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Indkomne sager den ostindiske mission vedkommende (1738 - 1808)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Koncepter til ostindiske missions regnskaber (1741 - 1819)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Kontokuranter fra Den Kongelige Mission i Trankebar (1827 - 1839)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Missions-Collegii Protocol (1735 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Missionssager (1811 - 1829)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Ostindisk missions brevbog (1765 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Ostindiske missions regnskaber (1715 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til forhandlingsprotokol for kollegiet (1784 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til ostindisk missions brevbog (1765 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1735 - 1775)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1756 - 1870)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Vajsenhusets direktions protokoller (1735 - 1870)
Ny Jerusalemskirken og Zionskirken i Trankebar Enesteministerialbog (1707 - 1888)
Ny Jerusalemskirken og Zionskirken i Trankebar Kommunionbog for Ny Jerusalemskirken (1789 - 1832)
Ny Jerusalemskirken og Zionskirken i Trankebar Kontraministerialbog (1767 - 1845) Ny Scanning i farver - indtil 1892
Ny Jerusalemskirken og Zionskirken i Trankebar List of marriages registered in the danish church register of zion church, tranquebar 1767-1845 (1767 - 1845)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Adchin-dokumenter (1680 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bengalske dokumenter (1674 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Carnatiske, golcondiske, bengalske, marattiske og tamuliske samt Mokka-dokumenter (1682 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. Pegu, Siam, Kedah, Djohore, Cambodia og Manilla (1682 - 1776)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Europæiske dokumenter (1670 - 1777)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne brevbøger (1705 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsprotokol ang. en strid mellem Ostindisk Kompagni og folkene på Porto-Novo (1683 - 1683)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Korrespondance om og kvitteringer for tributen til Tanjore (1684 - 1774)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibøger over breve til direktionen (1704 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibøger over udgående breve (1700 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sekretprotokoller (1690 - 1759)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tanjourske dokumenter (1670 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Trankebarske dokumenter (1671 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tranquebarsk venditieprotokol (1706 - 1707)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tranquebarske justitsprotokoller (1690 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien De kommitterede for de på Trankebar og Kina handlende societeter, deres originale direktionsprotokol (1730 - 1740)
Ostindisk Kompagni, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien Sager angående interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien (1729 - 1731)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1835, Trankebar (1835 - 1835)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1840, Frederiksnagore (1840 - 1840)
Rentekammeret Danske Kammer, 3. Bureau Latinsk søpasprotokol (1771 - 1773)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartsjournal (1855 - 1900)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartslister (1870 - 1892)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartslister, diverse korrespondance (1883 - 1893)
Shanghai, konsulær repræsentation Indkomne breve (1877 - 1893)
Skibspræsten på korvetten Galathea Enesteministerialbog (1845 - 1847)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Diverse sager (1793 - 1849)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Hovedbog i Salé (1767 - 1775)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Koncepter til rapporter (1792 - 1832)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kontrakter (1790 - 1848)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kontrakter, udaterede (1800 - 1850)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kopibog (1849 - 1886)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Ordrer (1785 - 1848)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Register til hovedbog i Salé (1767 - 1775)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Tryksager (1818 - 1845)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Tryksager og diverse (1807 - 1912)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journal (aflev. 1913) (1871 - 1900)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journalsager (aflev. 1913) (1879 - 1906)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journalsager, ind- og udgående(aflev. 1913) (1871 - 1878)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Sager vedr. J. H. Duus (aflev. 1913) (1880 - 1884)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Uafgjorte krav (aflev. 1913) (1872 - 1876)
Tripoli, konsulær repræsentation Afleveringsfortegnelser, Tripoli, konsulær repræsentation (1752 - 1970)
Tripoli, konsulær repræsentation Konsularretsprotokol (1752 - 1829)
Tripoli, konsulær repræsentation Kopier af udgåede skrivelser (1800 - 1801)
Tripoli, konsulær repræsentation Korrespondancesager (aflev. 1970) (1752 - 1834)
Tripoli, konsulær repræsentation Korrespondancesager (aflev. 1970), en oversigt (1752 - 1834)
Tripoli, konsulær repræsentation Register til udgåede skrivelser (1800 - 1801)
Tripoli, konsulær repræsentation Søerklæringer (1780 - 1822)
Tripoli, konsulær repræsentation Topstykker til søpas (1752 - 1840)
Valparaiso, konsulær repræsentation Breve (1860 - 1869)
Valparaiso, konsulær repræsentation Indkomne breve og cirkulærer fra Udenrigsministeriet (1870 - 1900)
Arkivmateriale der viser den politiske, økonomiske og handelsmæssige samhørsforhold mellem Danmark og Trankebar i Indien

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.