Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Trankebar

Archive Contents
Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet Rapporter fra "Galathea" og Nicobarøerne (1845 - 1848)
Asiatisk Kompagni Akter angående Det Kongelige Oktrojerede Asiatisk Kompagni (1730 - 1761)
Asiatisk Kompagni Files concerning the Nicobar Islands (1750 - 1848)
Asiatisk Kompagni Geheimeråd A.G. Moltkes eksemplarer af auktionsprotokoller over bortsolgte ladninger fra Det Asiatiske Kompagnis skibe (1753 - 1757)
Asiatisk Kompagni Guide to Asiatic, West Indian and Guinean trading companies' archives (1670 - 1850)
Asiatisk Kompagni Samlinger til Asiatisk Kompagnis og koloniernes historie (1642 - 1809)
Asiatisk Kompagni Specifikation til akter angående Det Kongelige Oktrojerede Asiatisk Kompagni (1730 - 1761)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Kopibog over indkomne breve (1772 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Kopibog over udgående breve (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Rapportbog (1756 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Udtog af hovedbog (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Frederiksnagore Udtog af regnskabsjournal (1776 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Aktietransportbog (1776 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetbog på interessenter (1786 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetbog på interessenter, forarbejder (1838 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Alfabetisk fortegnelse over de fornemste af Det Kongelige Oktrojerede Danske Asiatiske Kompagnis handlende og farende betjente (1772 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Allerunderdanigst rapport fra kommissionen til kassemanglens undersøgelse af 26. juni 1784 og Revisionskommissionens forretning af 18. juni 1784 (1784 - 1784)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Aparte instruktionsbog for kaptajnen, supercargoen og assistenten i skibet Kronprinsen destineret til og fra Ostindien 1770 (1770 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Asiatisk Kompagnis arkivregistratur Nr. 5 (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Asiatisk Kompagnis Justitsprotokol (1736 - 1793)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Auktionsregningers kopibog (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Auktionsregnskaber over indkomne ostindiske og kinesiske varer (1786 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Bogholder Hieltes projekt (1813 - 1814)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Breve fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1830 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Breve fra guvernementet i Trankebar (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Brevkopibog for "Kiøbenhavn" (1806 - 1809)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dagbog for indkomne breve, litra G (1834 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Decisions- og revisionsantegnelser til Asiatisk Kompagnis europæiske regnskaber, indsendt til direktionen (1809 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Decisionsprotokol (1785 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1732 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Direktionens resolutionsprotokol (1792 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse breve fra Trankebar (1739 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter (1681 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter (1830 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse dokumenter, fremlagt på generalforsamlingen i Asiatisk Kompagni (1822 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse indkomne breve (1737 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse sager vedr. aktietransporter (1836 - 1842)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Diverse tryksager vedr. Asiatisk Kompagni (1728 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter angående en ny loges oprettelse i Bengalen efter Felgenhauers forslag (1751 - 1751)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedr. forskellige skibes brand, forlis eller opbringelse (1780 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedr. stemmeafgivningen i anledning af forslag om Asiatisk Kompagnis ophævelse og realisation, fremsat på generalforsamlingen 27. december 1838 (1838 - 1838)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedrørende Asiatisk Kompagnis processer med forskellige (1820 - 1830)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Dokumenter vedrørende bygningen af Det asiatiske Kompagnis pakhus på Christianshavn (1746 - 1750)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Doubieuse debitorers kontobog (1769 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Ekstrakter til doubieuse debitorers kontobog (1824 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Europæisk instrukskopibog (1798 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Europæiske breves kopibog (1773 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Evaluationsbog (1790 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fakturabog (1804 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fattigbøssens pensionister (1812 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fattigkasseregnskaber m. bilag (1744 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fortegnelse efter nummerorden over Kompagniets aktier med angivelse af ihændehavere (1840 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Fortegnelser over restancer for rente og pakhusleje for købere ved auktioner (1823 - 1826)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Gagebog for "Dronning Caroline Mathilde" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalbalancebog til Asiatisk Kompagnis hovedbog (1732 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalbalancer (1821 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Generalforsamlingsprotokoller (1730 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hemmelige forhandlinger ved Det Asiatiske Kompagni (1802 - 1802)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog for "Cron-Princen" (1767 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbog for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hovedbøger for ekspeditioner til Kina (1782 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Hypotekbog (1798 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Inden- og udenlandske breves kopibog (1732 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indfriede aktier (1824 - 1838)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indianske ekspeditioners kopibog (1732 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indianske og kinesiske breves kopibog (1757 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra adskillige i Bengalen (1796 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktor Berner i Patna (1773 - 1782)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Bengalen (1773 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Canton (1773 - 1791)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra faktoriet i Trankebar (1778 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve fra guvernører i Trankebar (1754 - 1765)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Indkomne breve vedr. aktietransporter (1792 - 1842)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukser for guvernøren og rådet i Trankebar (1732 - 1732)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajner og flere mht. ind- og udladning (1785 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajnerne på Surette, Kina, Trankebar og Bengalen så og for supercargoen og købmændene på Trankebar og Bengalen (1758 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for kaptajnerne på Trankebar og Bengalen (1757 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for over- og undermestre på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for præsterne på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for skibsassistenterne på Ostindien (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instrukskopibog for supercargoer og assistenter på Surette og Canton i Kina (1758 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionsbog for Kina (1777 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionsbog for negotiebetjentene på Kina (1796 - 1805)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for kaptajnerne på Kina (1757 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for over- og undermestre på Kina (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for præsterne på Kina (1758 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Instruktionskopibog for skibsassistenterne på Kina (1757 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Interessenternes kapitalhovedbog (1793 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Interessenternes kapitalhovedbog (1810 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Journal for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Journal og brevkopibog for "Cron Printzen af Dannemarck" (1765 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kasse- og hovedbøger fra kinaskibene (1734 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kassebog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kassejournal (1769 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kinesiske ekspeditioners kopibog (1735 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kommissionsprotokol (1775 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kommissionsprotokol (1778 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konduiteprotokoller (1819 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konsumtionsbog fra "Dronning Caroline Mathilde" (1771 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Konto-kurantbog "Litra D" (1832 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for auktioner (1831 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for diverse materielauktioner (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog for underhånden solgte varer (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog over et afdrag af 500 rd. pr. aktie efter generalforsamlingsresolution af 20/8 1840 (1840 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontobog over et yderligere likvidationsafdrag efter generalforsamlingsresolution af 5/4 1841 (1841 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontokurant (1822 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontrabøger med Nationalbanken (1819 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kontraktkopibog (1832 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kopibog for Asiatisk Kompagnis bogholder (1839 - 1846)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kvitteringsbog for hypoteker (1798 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Kvitteringsbøger for udbetalte renter af kompagniets obligationer (1838 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Købevekselbog (1829 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Maste- og spirbog (1821 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Navneregister til pensionsbog (1813 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotie-journal for skibet "Cron-Princen" (1770 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieinstrukskopibog (1806 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1732 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1773 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotiejournal (1792 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Cron-Princen" (1770 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kiøbenhavn" (1806 - 1809)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kron-Prindsen" (1807 - 1816)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Kronprindsessen" (1818 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for "Printzen af Augustenborg" (1804 - 1806)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol for skibet "Cron Prinsen" (1760 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokol, journal og rapportbog for skibet "Tranquebar" (1762 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Negotieprotokoller for kinafarere (1735 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Obligationskopibøger (1813 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Oktrojer, kgl. konfirmationer og bevillinger, skibsartikler, konventioner og lign. (1688 - 1836)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Ordres og instruktioners kopibog (1772 - 1794)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Pensionsbøger (1813 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol for kommissionerne i anledning af oktrojens udløb 1792 (1791 - 1798)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol vedr. realisationen på Trankebar (1820 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Protokol vedr. realisationen på Trankebar: Bilag ang. bortauktionering af aktiverne (1820 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Rapportbog, holden af overassistent Hiernøe angående skibet Trankebars opbringelse til Goa (1753 - 1764)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register over dokumenter i direktionens bevaring (1802 - 1802)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til doubieuse debitorers kontobog (1769 - 1835)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til europæisk instrukskopibog (1798 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til europæiske breves kopibog (1773 - 1845)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog (1732 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog for "Cron-Princen" (1767 - 1769)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til hovedbog for "Grev Moltke" (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til inden- og udenlandske breves kopibog (1753 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til indenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til indianske og kinesiske breves kopibog (1772 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til instruktionsbog for Kina (1777 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til instruktionsbog for negotiebetjentene på Kina (1796 - 1805)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til interessenternes kapitalhovedbog (1793 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til interessenternes kapitalhovedbog (1810 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til konto-kurantbog "Litra D" (1832 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for auktioner (1831 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for diverse materielauktioner (1837 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontobog for underhånden solgte varer (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til kontokurant (1822 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til ordres og instruktioners kopibog (1772 - 1794)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis Arkiv (1792 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792 (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til rullebog (1798 - 1806)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til tillæg til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til udenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Register til usolgte ostindiske og kinesiske varers bog (1827 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis Arkiv (1792 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772: Beskrivelse over reolernes indhold (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792 (1792 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1792: Beskrivelse af reolernes indhold (1772 - 1792)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1804: Beskrivelse over reolernes indhold (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv, begyndt år 1804 (1804 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Registre til hovedbøger for ekspeditioner til Kina (1801 - 1818)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Regnskabsjournaler for ekspeditioner til Kina o.a. steder i Østasien (1782 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Renteafskrivningsbog for aktier (1824 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Revision og decision over Det Bengalske Faktoris regnskaber (1803 - 1804)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Rullebog (1723 - 1833)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Råbalancer (1821 - 1841)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournal holdt på "Kiøbenhavn" (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for ostindiefarere (1734 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsjournaler for skibe til Kina (1733 - 1830)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokol for "Dronning Caroline Mathilde" (1771 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokol holdt på "Kiøbenhavn" (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokoller for skibe til Indien (1733 - 1820)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Skibsprotokoller for skibe til Kina (1738 - 1834)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Supercargoernes instruktionskopibog (1763 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Tillæg til registratur over Det Asiatiske Kompagnis arkiv til 1772 (1772 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Trykte instrukser for kaptajner på Tranquebar (1775 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Trykte oktrojer og konventioner (1772 - 1798)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udbyttebog (1773 - 1808)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udenlandske breve til direktionen (1835 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udenlandske breves kopibog (1760 - 1772)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Udleveringsbog for kasseren (1838 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Usolgte ostindiske og kinesiske varers bog (1827 - 1840)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i København Vekselkopibog, "Litra L" (1830 - 1839)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte brevbog betræffende peberen, indkøbt på Negapatnam (1746 - 1746)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte Fonds Cassabøger (1735 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Aparte protokoller (1755 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bilag i sagen mod Guvernør Krog (1758 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Brudstykker af tranquebarske retsprotokoller (1707 - 1796)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bytingsprotokol (1731 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Cargaisons Cassa Bog (1760 - 1762)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse arkivdesignationer (1702 - 1780)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse fragmenter af kopi- og rapportbøger m.v. (1690 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse indkomne breve til rådet (1753 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse indkomne dokumenter til Guvernementet (1732 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Diverse sager ang. Nicobarerne (1755 - 1771)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. de militære retter i Trankebar (1750 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. den sorte ret i Tranquebar (1736 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter til bytingsprotokollen (1728 - 1773)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter til rådets udgående brevbøger (1752 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Forfølg af kopibøger over udgående breve (1738 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Forfølg af rapportbog (1733 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Fragmenter af regnskaber (1760 - 1761)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Hovedbog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ind- og udgående breve m.m. til og fra guvernøren (1760 - 1761)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet I (1741 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet II (1750 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne breve til rådet III (1750 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar J.C. Soetmanns rapportbog på rejsen fra Trankebar til Mallabar-kysten og tilbage (1749 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Justitsprotokol (1733 - 1780)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kassebog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kladde-rapportbog (1774 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsakter i sagen mod Coneri Setti, tjener hos guvernør Bonsach (1756 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsprotokol i sagen mod Guvernør Krog (1758 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Koncepter til kopier af skrivelser fra rådet i Tranquebar til direktionen (1685 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kopibog over indkomne breve (1735 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kopibog over korrespondance med kongen af Tamoor på Malabarkysten (1756 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Malabarkyst-dokumenter (1749 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Malabarkyst-dokumenter vedr. logen College (1753 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Nicobarske dokumenter (1753 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Original rapportbog (1733 - 1749)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ostindisk priskurantbog (1773 - 1781)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Protokoller for kommissionen angående en eventuel ekspedition til og erhvervelse af kolonier i Bengalen, holdt af kaptajn Gerhard Sievers og guvernementet i Trankebar (1752 - 1753)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rapportbog fra Bengalen, ført i Chandernagore (1754 - 1755)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rapportbog over J.C. Soetmanns ekspedition til Bengalen ang. en loges oprettelse (1753 - 1754)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Register til hovedbog (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Register til resolutionsprotokol (1762 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Regnskab over bødekassens indtægter og udgifter (1761 - 1800)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Regnskabsjournal (1733 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Resolutionsprotokol (1762 - 1766)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibog over breve til direktionen (1751 - 1758)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibog over udgående breve (1733 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sager ang. de kongelige tropper i Indien (1754 - 1759)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sekretråd Ole Bies beretning om en audiens hos nabob Aly Chan i Madras (1776 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sorteretsprotokol (1762 - 1767)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tamilsk dokument vedr. den sorte ret (1763 - 1763)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tanjourske dokumenter på palmeblade (1739 - 1739)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Trankebarsk rapportbog (1695 - 1778)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Udskrift af Trankebars bytingsprotokol: Sagen Johanna Voigt contra Johan Steinberg (1774 - 1775)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Udskrift af Trankebars bytingsprotokol: Sagen Just Bonsach contra Friis (1759 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Ujournaliserede indkomne sager til rådet i Trankebar (1700 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Antegnelser til regnskabet ved faktoriet i Frederiksnagore (1802 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Bilag til regnskabsjournal (1819 - 1821)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Hovedbog (1762 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopibog og regnskaber fra Patna (1777 - 1791)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopibog over indkomne breve (1779 - 1825)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Kopier af udgående breve (1788 - 1826)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Register til hovedbog (1774 - 1808)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Regnskabsjournal (1762 - 1827)
Asiatisk Kompagni, Faktorierne Frederiksnagore og Patna Resolutionsprotokol (1797 - 1824)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Hovedbog (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Indkomne breve fra faktoriet i Frederiksnagore (1778 - 1786)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kassebog (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kopibog over indkomne breve (1779 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Kopibog over udgående breve (1779 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til hovedbog (1778 - 1797)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til kopibog over indkomne breve (1790 - 1799)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Register til kopibog over udgående breve (1792 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Regnskabsjournal (1778 - 1801)
Asiatisk Kompagni, Faktoriet Trankebar Resolutionsprotokol (1778 - 1803)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Anciennitetslister for tropperne (1755 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Breve og aktstykker vedrørende tropperne (1755 - 1757)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Justitsprotokol for troppestyrken i Trankebar (1752 - 1753)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Skifter ved soldatesken i Ostindien (1752 - 1752)
Asiatisk Kompagni, Garnisonen i Trankebar Zahlruller for tropperne (1755 - 1756)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Bygningsregnskaber (1752 - 1757)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Hovedbog (1756 - 1776)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Kassebog (1752 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Lagerbog (1760 - 1770)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Rapportbog (1751 - 1783)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Register til hovedbog (1756 - 1760)
Asiatisk Kompagni, Logen Calicut Regnskabsjournal (1756 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen College Diverse regnskaber m.v. (1755 - 1781)
Asiatisk Kompagni, Logen College Journal (1753 - 1777)
Asiatisk Kompagni, Logen College Sager til journalen (1755 - 1779)
Asiatisk Kompagni, Major, chef for de ostindiske tropper, Castoniers embedsarkiv Materiale (1756 - 1760)
Buenos Aires, konsulær repræsentation Mandtalsliste over indvandrede danske (1871 - 1902)
Castenschiold, Johan Lorenz og hustru Jacoba, født von Holten Familiepapirer og dokumenter vedr. besiddelser her og i Ost- og Vestindien (1632 - 1779)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Afskrift af Trankebarguvernementets journal (1838 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Attatchments to final report concerning the colonisation of Guinea (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Bilag til Trankebarguvernementets journal (1845 - 1845)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Bilag til Trankebarguvernørens journal (1841 - 1845)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office File concerning a possible revision of the local West Indian legislation (1844 - 1845)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Files concerning the transfer of the Indian colonies (1843 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Files concerning the voyage to China (1845 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Final report concerning the colonisation of Guinea (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Index to the colonial auditing office's copybook (1841 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Index to the colonial auditing office's journal (1841 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office List of documents transferred to various administrative archives relevant to the West Indies (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office List of letters (1841 - 1852)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Lists of incoming ships from the consulates of Norway (1839 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Measures introduced because of the emancipation (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office On the commission appointed to investigate the West Indian government officials' conditions on the emancipation in 1848 and the trial of Governor-General Peter von Scholten (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Postal book (1837 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Recruitment and discharge lists of the West Indian military forces (1840 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Report by C. F. Ohsten, acting customs inspector on St. Thomas  (1848 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Requisitioning cases concerning the West India Warehouse (1847 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Staff files (1833 - 1849)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Statements of account for the Danish West Indies (1840 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office The colonial auditing office's copybook (1841 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office The colonial auditing office's journal (1841 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office The colonial auditing office's journal files (1841 - 1849)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office The Directorate for the national debt and sinking fund's statements of account concerning West Indian revenues settled with the Chamber of Customs and the Board of Commerce (1840 - 1845)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Tranquebar Government's abstracts of registers from Serampore (1836 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, Colonial and Trade Office Transcripts of the journal of the Governor of Tranquebar (1839 - 1845)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Abstract of the informative documents submitted to the royal commission appointed to investigate several matters concerning the Guinean establishment (1833 - 1833)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Abstracts of miscellaneous recommendations and proposals concerning Guinea (1833 - 1833)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Account books (1827 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Attatchments to the proposal concerning organisational changes in the regular troops (1830 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Authorized register of letters and packages to Serampore (1805 - 1834)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Book of wisdom (1690 - 1847)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Debt servicing law (1823 - 1860)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Documents concerning slave emancipation (1834 - 1847)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Documents concerning the military forces in the West Indies (1830 - 1844)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian accounting note book (1818 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian copybooks (1777 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian draft letters (1805 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian files (1777 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian journals (1777 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian postal book (1834 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian regulations and instructions including miscellaneous unjournalised files (1777 - 1841)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office East Indian sea pass register (1816 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Files concerning accoutrements (1805 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Files concerning the Asiatic Company's new charter (1790 - 1838)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Guinean letter register (1829 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Guinean minute-book (1816 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Guinean resolutions (1816 - 1839)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to book of wisdom (1690 - 1847)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to East Indian accounting note book (1818 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to East Indian royal resolutions and ordinances (1827 - 1843)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to East Indian sea pass register (1816 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to Guinean copybook (1816 - 1866)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to Guinean journal (1776 - 1849)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to Guinean minute-book (1816 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to proposals and resolutions (1816 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to West Indian and Guinean accounting note book (1815 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Index to West Indian sea pass register (1816 - 1836)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Indian draft proposals (1816 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Invoice books (1817 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office List of all unpaid royal taxes remaining in the books until December 31, 1821 (1821 - 1821)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office List of contents to annotations (1755 - 1842)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office List of East Indian royal resolutions and ordinances (1777 - 1843)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Military service manual (1838 - 1838)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Miscellaneous documents concerning slave emancipation and free blacks (1826 - 1838)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Miscellaneous files concerning ecclesiastical and missionary affairs (1822 - 1855)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Møsting papers (1826 - 1834)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Nicobar files (1828 - 1856)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Nikobarsager (1817 - 1835)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Office archive of Governor Hein in Guinea (1831 - 1831)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Official sureties for customs tresurer (1823 - 1829)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Ordinance of June 6, 1833 as amended from time to time concerning trade and shipping on St. Croix (1833 - 1833)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Ostindiske reduktionstabeller (1816 - 1821)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Printed customs ordinance of May 1, 1838 (1838 - 1838)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Proposal concerning organisational changes in the regular troops in the Danish West Indies (1830 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Protestant Cay (1829 - 1833)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Quarterly statement (1835 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Recommendation made by Councillor of State Lange on retrenchements in the West Indian budget (1840 - 1840)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Records of the Upper Guardians (1820 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register of East Indian royal resolutions and ordinances (1814 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register of royal resolutions concerning the Nicobar Islands (1827 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register til nikobarjournal (1828 - 1869)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register til ostindisk journal (1777 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register til ostindisk kopibog (1777 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register til ostindisk postbog (1814 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Register til protokol for ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1814 - 1850)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Report concerning complaints against Secretary Hansteen (1823 - 1823)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Royal ordinance concerning organisational changes in the regular troops in the West Indies (1830 - 1830)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Safeguards at the ports of Christiansted and St. Thomas (1804 - 1840)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Sager vedr. Nikobar-ekspeditionerne (1827 - 1838)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: Direct overseas trade (1828 - 1844)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: Miscellanea (1817 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: Perquisites regulations (1804 - 1834)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: St. Croix land treasury (1831 - 1849)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: St. John customs case (1799 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Subject files of the West India Journal: St. Thomas customs case (1815 - 1840)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Tax files (1820 - 1840)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office The Guinea Commission of January 9, 1833 (1833 - 1848)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office The shipyard and the office of chief pilot on St. Croix (1797 - 1847)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office The West Indian burgher council institution (1803 - 1855)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Tranquebar Government's register of resolutions and deliberations (1829 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Transcripts of letter sent to and recieved from East India (1838 - 1841)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Transcripts of St. Thomas and St. Croix sea pass register (1815 - 1852)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office Various West Indian journal files (1814 - 1847)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office West Indian and Guinean accounting note book (1815 - 1846)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office West Indian journal files: West Indian militia, highway authority, fire brigade etc. (1803 - 1849)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office West Indian letters and reports (1802 - 1837)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office West Indian royal resolutions (1817 - 1839)
Chamber of Customs and Commerce, East and West India Office West Indian sea pass register (1816 - 1836)
Chamber of Customs, West India and Guinea Office Index to register of Latin sea passes (1771 - 1773)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1835, Trankebar (1835 - 1835)
Chamber of Revenue, Danish Department, The Table Commission Folketælling 1840, Frederiksnagore (1840 - 1840)
Christian, Daniel Skøde på et hus i Trankebar (1770 - 1770)
Danish Chancellery Bilag til ostindiske missiver af 21. okt. 1729 angående overlevering af fæstningen Dansborg og staden Trankebar mv. til kommendanten Mühlenfort (1727 - 1729)
Danish Chancellery Diverse breve, dokumenter og akter Det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1660)
Danish Chancellery Diverse kongelige ekspeditioner det Ostindiske Kompagni vedkommende (1616 - 1639)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1699 - 1770)
Danish Chancellery Koncepter og indlæg til ostindiske sager (1773 - 1799)
Danish Chancellery Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danish Chancellery Register til Ostindiske sager (1668 - 1699)
Danish Chancellery Register til Ostindiske sager (1699 - 1798)
Danish Chancellery, 5. (3.). Department Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, 1. Departement Indberetninger om missionens og skolevæsenets tilstand i Trankebar i årene 1833 og 1837 (1834 - 1838)
Danske Kancelli, 2. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Claus Rytters ostindiske rejse med skibet 'Den forgyldte sol' (1639 - 1650)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Sager ang. det Ostindiske kompagni (1617 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Tillæg til Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Danske Kancelli, Rentekammerafdelingen Willum Leyels arkiv (1639 - 1648)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Brevbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1816)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Breve vedr. den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Diverse ostindiske klædevareprøver (1788 - 1817)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Ekstraktprotokol for den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Gagebøger for skibe i den ostindiske paketfart (1803 - 1807)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Hovedbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Indkommende fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1814)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebilag vedr. den ostindiske paketfart (1805 - 1807)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebog for den ostindiske paketfart (1806 - 1813)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassebøger (1793 - 1817)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kassejournal for den ostindiske paketfart (1803 - 1813)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Kontokuranter fra cheferne for de ostindiske paketskibe (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Logbøger for skibe i den ostindiske paketfart (1806 - 1808)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til brevbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1816)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til ekstraktprotokol for den ostindiske paketfart (1803 - 1818)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til hovedbog for den ostindiske paketfart (1803 - 1806)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til indkommende fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1814)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Register til udgående fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1812)
Den Kongelige Danske Manufakturhandel Udgående fakturabog for den ostindiske paketfart (1803 - 1812)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog (1771 - 1803)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog over breve, for største delen til Missionskollegiet (1761 - 1787)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog, indeholdende breve til Europa (1768 - 1774)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Brevbog, indeholdende breve til Europa (mest til kongen og medlemmer af kongehuset) (1768 - 1778)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Briefe nach Europa (1712 - 1716)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Diverse sager (1715 - 1760)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Efterretninger om missionen, forfattede af en af de daværende missionærer (1705 - 1712)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Missions Diarium und Conferentz-Buch (1706 - 1719)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Ost-Indische Correspondenz (1713 - 1715)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Protocoll für Special-Conferentz der Missionarien (1725 - 1774)
Den tidligere Danske Mission i Trankebar Protokol med indhæftede indkomne breve til missionen (1773 - 1783)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien (1778 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Subject files: West India selected files (1764 - 1830)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Ekstrakter af guvernementets rapportbog (1763 - 1809)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Larsen, Kay: Dansk-Ostindisk personalia og data (1600 - 1912)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Register til ekstrakter af guvernementets rapportbog (1763 - 1809)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Sager vedr. Trankebar (1777 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Antegnelser til regnskaber (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Antegnelser til regnskaber, koncepter (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til gagerullen (1830 - 1836)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til journal og hovedbog (1830 - 1834)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Bilag til stempelpapirsregnskaber (1824 - 1830)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Diverse regnskaber (1781 - 1833)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Gagerulle (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Genpart af hovedbog (1786 - 1791)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Genpart af regnskabsjournal (1786 - 1791)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Hovedbog (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Hovedkassebog (1781 - 1824)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Inventarlister (1826 - 1844)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kassebog (1755 - 1826)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kassebog (1785 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Kopibog over udgående breve (1779 - 1781)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Militær gagerulle (1843 - 1843)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Rapportbog (1780 - 1782)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Register til genpart af hovedbog (1786 - 1787)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Register til hovedbog (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskab over grundskatsintraderne (1836 - 1839)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskabsbilag (1815 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Regnskabsjournal (1781 - 1845)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Resolutionsprotokol (1823 - 1838)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Kolonien Frederiksnagore Stempelpapirsregnskaber (1824 - 1831)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Balasore Regnskaber (1781 - 1834)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Diverse vurderingsforretninger og regnskaber (1772 - 1783)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Fragment af kladde til rapportbog (1779 - 1780)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Indkomne breve med bilag (1781 - 1785)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen Calicut Koncepter til udgående breve (1783 - 1786)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Kassebog (1785 - 1792)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Kladde til rapportbog (1779 - 1781)
Det kgl. ostindiske Guvernement, Logen College Rapportbog (1779 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter angående besættelsen 1808-1815 (1808 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter fra Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Akter vedr. major Lutters skilsmisse (1821 - 1821)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser i Guvernementets hovedbøger (1825 - 1841)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser til guvernementets hovedbog (1815 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Antegnelser til guvernementets hovedbog, koncepter (1815 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Attatchments to the governments cash accounts (1778 - 1849)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Beretning om ambassader til samt korrespondance med indiske fyrster (1780 - 1787)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til journalsag 380 (1837 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til rapport fra Overtagelseskommissionen af 18. juli 1816 (1815 - 1816)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilag til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bilagsfortegnelse til guvernementets kassebog (1802 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Brevbog for Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1822)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra Guvernementet til byfogeden (1817 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra tolken Daniel i Tanjore ang. indløsning af pantsatte landsbyer (1783 - 1784)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve fra waquillen i Madras og Porto Novo (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Breve og dokumenter angående Trankebars besættelse (1801 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Bytingsdomme (1810 - 1810)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Civile og militære gageregnskaber (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Depecher fra Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet (1814 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Designation til depecheprotokol (1801 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse akter (1820 - 1820)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse bilag til søtoldbøgerne (1789 - 1805)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter ang. logen Porto Novo (1780 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter til de trankebarske retsprotokoller (1779 - 1841)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter til de trankebarske retsprotokoller, uden dato (1770 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse dokumenter vedr. Frederiksnagore (1779 - 1815)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse korrespondance om logen i Calicut (1772 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse regnskaber ang. missionen (1835 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Diverse sagsakter fra Bytinget og Krigsretten (1800 - 1811)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Dokumenter ang. overformynderiet i Tranquebar (1793 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Ekstrakter af det trankebarske regnskab (1792 - 1804)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Et tamulisk-latinsk leksikon (1778 - 1778)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fogedprotokol for Trankebar jurisdiktion (1812 - 1817)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forligsprotokol ved Sorteretten (1808 - 1808)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forligsprotokol ved Sorteretten: Regnskab udtaget af bindforet (1808 - 1808)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Forskellige regnskaber (1786 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fortegnelse over faste ejendomme (1831 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fortegnelse over Guvernementets bibliotek (1836 - 1839)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragment af Trankebar Gæsterets justitsprotokol (1781 - 1781)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af notarialprotokoller (1779 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af Trankebar Bytings justitsprotokol (1780 - 1780)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Fragmenter af Trankebar Politirets protokol (1813 - 1814)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Gowan Harrops beretning om logen Porto Novos indtagelse 1780 (1782 - 1782)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets hovedbog (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets journal (1842 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets regnskabsjournal (1785 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets resolutionsprotokol (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernementets ujournaliserede sager (1839 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernør K.E. Mouriers protokol over hans officielle breve (1832 - 1838)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernør P. Ankers rapport til Kommercekollegiet (1795 - 1795)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Guvernørens kopibog (1824 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indiske breve (1790 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve ang. Nicobarerne (1779 - 1787)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve til Guvernementet i Trankebar (1837 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne breve til guvernøren i Trankebar (1823 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne indiske breve (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Indkomne sager m.m. til guvernementet i Trankebar (1778 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Ingeniørens regnskaber (1785 - 1819)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Instrukser, reglementer og anordninger vedr. kolonierne i Ostindien (1777 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Inventarielister og -regnskaber (1782 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Journal over indkomne breve til guvernøren (1840 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Justitsprotokol for Krigsretten (1800 - 1805)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kancelliekspeditions- og pasprotokol (1828 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Karteller og korrespondance med magter i Indien (1726 - 1840)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsakter ang. afgiften af Sandiras Padis distrikt (1834 - 1837)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsakter ang. koloniernes overdragelse til kongen (1778 - 1784)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsprotokol og dokumenter i sagen Nagu og Velatal contra providitøren Chatte Apen (1788 - 1788)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kommissionsprotokol til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1794)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Koncepter og indkomne vota til guvernementets resolutionsprotokoller (1786 - 1793)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Konsumtionshovedbog (1781 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Konsumtionsjournal (1778 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over depecher fra Guvernementet til Kommercekollegiet (1801 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over Guvernementets udgående breve (1829 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kopibog over guvernørens udgående breve (1814 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance med engelske og franske kolonialembedsmænd (1787 - 1804)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance med rajahen af Tanjore (1779 - 1806)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Korrespondance mellem kongen af Cochin-Kina og Guvernør Anker (1796 - 1798)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Kurstabeller over indiske mønter (1789 - 1819)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsrulle over byen Trankebars indbyggere udi april måned år 1790 (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsrulle over Trankebars landsbyers indbyggere udi november måned år 1790 (1790 - 1790)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mandtalsruller over tropperne i Trankebar (1779 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Maniagarens regnskaber (1781 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Materialforvalterens regnskaber (1785 - 1820)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Militær justitsprotokol for garnisonen i Trankebar (1837 - 1840)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Munderingskommissionens regnskaber (1781 - 1824)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Mønttabel (1793 - 1818)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Nellu-magasinforvalterens regnskaber (1791 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Notater til regnskabet (1805 - 1806)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Originale reskripter til Guvernementet i Trankebar (1772 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overkonstablens regnskaber (1785 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overretsdom mellem kasterne Padusalierne og Kanadierne (1786 - 1786)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overretsprotokol (1779 - 1798)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Overrettens domsakt i sagen braminen Rama Sami contra Colbiørnsen (1795 - 1795)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Pagodemyntningen i Trankebar (1789 - 1789)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Politireglement for Tranquebar (1833 - 1833)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Poor relief fund accounts of Zion Church (1781 - 1848)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Probate designations from Tranquebar (1824 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for Kommissionen ang. urolighederne 1822 og kasternes rettigheder (1822 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til opgørelse af beløbet for de bortløbne indvåneres konfiskerede og bortsolgte ejendomme (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til undersøgelse af kasternes rettigheder (1788 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for kommissionen til undersøgelse af Maganaters klage (1803 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol for og dokumenter ang. konsistorialretssagen mod klokker Runge (1792 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol og bilag vedr. ekstrarets- og inkvisitionsforhøret i anledning af de foregåede uordener ved malebaren Wajapures bryllupsfest (1800 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol over rapporter til kongen og til kollegiet, tilhørende K.E. Mourier (1832 - 1838)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Protokol, holden af Interimsguvernementet (1778 - 1780)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Providitørens regnskaber (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Rapport fra Overtagelseskommissionen af 18. juli 1816 (1815 - 1816)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til guvernementets hovedbog (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til guvernementets journal (1842 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til journal over indkomne breve til guvernøren (1840 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kancelliekspeditions- og pasprotokol (1828 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kopibog over Guvernementets udgående breve (1829 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til kopibog over guvernørens udgående breve (1823 - 1846)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Register til originale reskripter til Guvernementet i Trankebar (1777 - 1815)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Regnskaber for bygnings- og vejvæsenet (1821 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Regnskaber for landtolden (1785 - 1789)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisions- og decisionsdokumenter (1781 - 1824)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til ingeniørens regnskaber (1785 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til materialforvalterens regnskaber (1790 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til Munderingskommissionens regnskaber (1785 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til Overkonstablens regnskaber (1785 - 1803)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Revisionsanmærkninger til rustmesterens regnskaber (1785 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Rustmesterens regnskaber (1785 - 1844)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Sager om håndværkerkasternes rettigheder (1786 - 1791)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Skifte efter Kaptajn Peter Ogelbye Mouritzen (1796 - 1796)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Sportelreglement med tamulsk oversættelse (1836 - 1836)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Supplement til guvernørens journal over indkomne breve (1841 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Søtoldbog (1778 - 1823)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar The government's cash books (1779 - 1849)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Tingsvidner til sagerne mod købmand Suppremannia Setty m.fl. (1789 - 1792)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udateret bog, ført på tamulisk, skal have været protokol for Sorteretten (1778 - 1845)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udleverings- og udbetalingsordrer til magasinbestyrer og regimentskvartermester Øvre (1799 - 1800)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrift af admiralitetssagen ang. et af den franske kaptajn de la Vigne opbragt skib (1799 - 1799)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrift af bytingsprotokollen i sagen Asiatisk Kompagni contra Sevelinga Pulle (1782 - 1782)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Udskrifter af tre for bytinget og een for overretten ført sag mellem regimentskvartermester Holst og hans hustru (1782 - 1785)
Det Kongelige Ostindiske Guvernement, Kolonien Trankebar Vidneafhøring i løjtnant v. Horstmanns sag (1828 - 1828)
Engelholm Gods B. Wolffs arkiv, diverse forretningspapirer (1811 - 1867)
Engelholm Gods B. Wolffs brevkopibog (1822 - 1836)
Engelholm Gods B. Wolffs hovedbog (1830 - 1842)
Engelholm Gods B. Wolffs kuratorprotokol (1816 - 1841)
Engelholm Gods B. Wolffs privatarkiv (1841 - 1881)
Engelholm Gods B. Wolffs privatarkiv: Diverse korrespondance (1841 - 1849)
Engelholm Gods Familien Wolffs privatarkiv, korrespondance (1811 - 1852)
Engelholm Gods G. Cruttendens kopibog (1819 - 1821)
Engelholm Gods G. Cruttendens kuratorprotokol (1812 - 1822)
Engelholm Gods G. Cruttendens og B. Wolffs kontokurantbog (1810 - 1841)
Engelholm Gods Overformynderiprotokol (1831 - 1850)
Engelholm Gods Ramneedy Lawheerys kontokurant med B. Wolff (1818 - 1829)
Engelholm Gods Register til B. Wolffs hovedbog (1830 - 1842)
Engelholm Gods Register til B. Wolffs kuratorprotokol (1816 - 1826)
Engelholm Gods Register til Cruttendens kuratorprotokol (1812 - 1822)
Engelholm Gods Register til G. Cruttendens kopibog (1819 - 1821)
Engelholm Gods Register til skifteprotokol (1775 - 1850)
Engelholm Gods Register til skifteprotokol (1775 - 1850) Fra LAK-film
Engelholm Gods Skifteprotokol (1775 - 1850)
Engelholm Gods Skifteprotokol (1775 - 1850) Fra LAK-film
Engelholm Gods Wolffs familiebreve (1811 - 1852)
Fuchow, konsulær repræsentation Fortegnelse over danske statsborgere (1865 - 1900)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, E.D. Ehlers' Embedsarkiv Beskrivelser og tegninger vedr. fabriksvæsen fra Ehlers' rejse i Frankrig (1846 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, G. Garliebs Embedsarkiv G. Garliebs efterladte papirer. Forslag om en kolonis anlæggelse på Nicobarerne (1845 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Generalguvernør P. Hansens embedsarkiv Privat kopibog for Franz von Lichtenstein (1798 - 1798)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Generalguvernør P. Hansens embedsarkiv Tamilsk dokument vedr. afgift af betelblade (1844 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Anmeldelser af skibe hjemmehørende i Københavns Tolddistrikt (1817 - 1836)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Auditing registers of the consulate accounts (1813 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Breve fra Finansdeputationen (1816 - 1826)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Breve fra Generaltoldkammer-og Kommercekollegiets sekretariat (1816 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Copybook (1797 - 1851)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Drafts (1801 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Extraordinary files (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Indholdsfortegnelse til register over de med kendingsflag forsynede danske skibe (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Indlæg til fortegnelse over den konsulerne for indsendte reverser tilkommende godtgørelse (1800 - 1822)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Inventory 249: Consular files (1762 - 1866)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Journal (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Journalregister (1797 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Kladder til oversigter over forbindelsen mellem Nordsøen og Østersøen (1819 - 1835)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Koncepter til patenter og bestallinger for konsuler (1816 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Konsulaternes generalskibslister (1807 - 1835)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret List of the Monarchy's ships (1817 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Lists of incoming ships from the foreign consulates (1816 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Protokol over udbetalte konsulatsafgifter af de normerede summer (1825 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Protokoller over handelsskibenes antal og lastedrægtighed i Danmark (1832 - 1834)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register over de med kendingsflag forsynede danske skibe (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register til konsulatregnskabernes revisionsprotokol (1813 - 1845)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Register til kopibog (1797 - 1851)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Selected files (1762 - 1762)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Selected files to the consulate journal (1786 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Skibslister fra konsulatet i Lissabon (1815 - 1826)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Tabellariske oversigter over dansk skibsfart på udlandet (1832 - 1841)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Ujournaliserede breve, rapporter, betænkninger m.m. (1816 - 1829)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatkontoret Ujournaliserede læg (1817 - 1825)
Guinea Company Ship's logs (1766 - 1777)
Højesteret Koncepter og indlæg til pådømte sager (1661 - 1726)
Håndskriftsamlingen II - VII, IX - XII, XIV, XVII og XVIII VII. Danske bilande og kolonier (1524 - 1967)
Håndskriftsamlingen, I. Individuelle samlinger af blandet indhold Malling, Ove (1476 - 1829)
Kommercekollegiet Ekstrakt af Kommercekollegiets memorialer, hvorpå ingen resolution er falden (1704 - 1704)
Kommercekollegiet Kopibog for betænkninger til kongen (1685 - 1688)
Kommercekollegiet Originale kgl. ordrer (1672 - 1686)
Kommercekollegiet Ostindiske sekretariat, Kommissionen til regulering af Asiatisk Kompagnis oktroj Deliberationsprotokol (1789 - 1790)
Kommercekollegiet Ostindiske sekretariat, Kommissionen til regulering af Asiatisk Kompagnis oktroj Kommissionens indberetning af 21/12-1790 (1790 - 1790)
Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat Journalsager (1736 - 1771) Norske Afdeling
Kommercekollegiet, Generalkrigskommissær Christian Ewalds Samlinger Samlinger (1736 - 1816)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Admiralitets- og Kommissariatskollegiet (1797 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra bankkontorerne i København og Altona (1798 - 1825)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Danske Kancelli (1799 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Den Afrikanske Konsulatsdirektion (1800 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Departementet for de udenlandske sager (1797 - 1828)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Finanskollegiet (1800 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Generaltoldkammeret (1798 - 1816)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Grosserersocietetets Komité (1798 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Karantænedirektionen (1800 - 1822)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra kommercekollegieafdelingen i Kolding og Rendsborg (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Breve fra Rentekammeret (1800 - 1826)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Forarbejder og koncepter til forordninger mv. (1798 - 1814)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Forordninger angående den ekstraordinære afgift af skibsfragter (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Fortegnelse over den konsulerne for indsendte reverser tilkommende godtgørelse (1810 - 1818)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Genpart af journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1811)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1813)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter (1808 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter, Kronprins Frederiks reskripter (1806 - 1808)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Kongelige reskripter, ujournaliserede (1810 - 1810)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Konsulpatenter og -bestallinger (1797 - 1815)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Rapporter fra konsulaterne (1797 - 1829)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Rapporter fra konsulaterne, ujournaliserede (1797 - 1829)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til genpart af journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1811)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til journal over kongelige resolutioner og reskripter (1808 - 1813)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Register til tyske forestillinger og kongelige resolutioner (1797 - 1812)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Tabellariske bilag til forestillingerne angående handlens og skibsfartens tilstand (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Handels- og Konsulatsfagets Sekretariat Tyske forestillinger og kongelige resolutioner (1797 - 1812)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Breve fra Departementet for de Udenlandske Sager (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Breve fra Kommercekollegiet i København (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Interimsjournal (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Interimskopibog (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Koncepter til interimskopibog (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Kongelige reskripter til interimsjournalen (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Register til interimsjournal (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Sager uden for rubriksystemet til interimsjournalen (1807 - 1808)
Kommercekollegiet, Kolding og Rendsborg, Handels- og konsulatsfaget Ujournaliserede sager (1808 - 1808)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Akter i retssagen om det på det strandede skib Christianus Septimus forhyrede indiske mandskabs forplejning og hjemrejse (1801 - 1805)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Chiffernøgler (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Diverse ujournaliserede sager (1797 - 1810)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Duplikater af originale depecher fra Guvernementet (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ekspeditionsprotokol (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ekstrakter af Det kgl. guvernements deliberations- og resolutionsprotokol (1801 - 1804)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Files from the court of natives (1787 - 1818)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Forestilling, uindført (1798 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Forskellige oversigter og beregninger over told og afgifter af indkomne skibsladninger fra Ostindien (1795 - 1807)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Kommissionsakter (1796 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Protokol over udgåede og hjemkomne skibe (1732 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Register til ekspeditionsprotokol (1796 - 1812)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Register til fortegnelse over ostindiske kgl. resolutioner og reskripter (1777 - 1843)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Sager vedr. den til København ankomne inder Sennappa Naik samt dennes klager over guvernør Anker (1795 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Sager vedr. stridighederne mellem konstitueret guvernør P. Hermansen og justitiarius N. Chr. Lindgreen (1806 - 1810)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Skifteforretning over faktor Jens Wuldems bo (1813 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Toldinspektørernes angivelser over ostindiske returladninger (1796 - 1807)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Toldskriverens månedlige lister over ostindiske varers klarering (1804 - 1808)
Kommercekollegiet, Ostindiske Fags Sekretariat Ujournaliserede sager vedk. Asiatisk Kompagni og Ostindiske handel (1808 - 1814)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Anvisninger på Zahlkassens ostindiske fond m.v. (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Betænkninger og beregninger vedrørende handelen og skibsfarten på Ostindien (1777 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Det kongelige guvernements regnskabshovedbog (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Diverse ostindiske regnskabssager (1778 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Diverse ujournaliserede sager (1773 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Efterretninger om den ostindiske og kinesiske handel og de kongelige intrader deraf (1775 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ekstrakter af indberetninger fra guvernementet i Trankebar m.v. (1779 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Guvernementets revisionsanmærkninger (1779 - 1782)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Interimsguvernementets regnskabshovedbog (1778 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Journalsager vedr. Nicobarøerne (1779 - 1796)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Kommissionsforretninger og inventarier m.v. vedkommende overleveringen fra Asiatisk Kompagni (1777 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Koncepter til kongelige ekspeditioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Koncepter til udgående breve, til dels uindførte (1779 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Konceptforestillinger (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Lovbestemmelser om den ostindiske handel og skibsfart (1785 - 1797)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Miscellaneous files (1757 - 1844)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Oberstløjtnant v. Restorffs papirer vedrørende hvervningen og udrustningen af de kgl. ostindiske tropper (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindisk kassebog (1777 - 1801)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindiske forestillinger og kongelige resolutioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Ostindiske forordninger, bestallinger og creditiver (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register over den ostindiske kassebogs debet og kredit (1777 - 1791)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til det kongelige guvernements regnskabshovedbog (1779 - 1781)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til interimsguvernementets regnskabshovedbog (1778 - 1780)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til ostindiske forestillinger og kongelige resolutioner (1777 - 1815)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Register til ostindiske forordninger, bestallinger og creditiver (1777 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Registratur over det kongelige guvernements arkiv i Trankebar (1790 - 1790)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. kasternes opstand samt deres klager over Suppremannia Setty (1787 - 1802)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. kommissionsforretningen til undersøgelse af oberstløjtnant Ole Bies toldforpagtning på logen Frederiksnagor (1781 - 1798)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. Nicobarerne (1770 - 1816)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Sager vedr. Trankebars befæstninger (1780 - 1795)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Stridighederne mellem embedsmændene i Frederiksnagore (1792 - 1794)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Taksationsforretninger over Trankebar og omliggende distrikters indbyggere (1781 - 1790)
Kommercekollegiet, Ostindiske Sekretariat Veksler og advisbreve indsendt af Guvernementet i Trankebar (1782 - 1793)
Kommercekollegiet, Schimmelmannske embedsarkiv Vedr. Trankebar, Asiatisk Kompagni og den ostindiske handel (1782 - 1816)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Afbenyttede algierske søpas (1838 - 1840)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Algiersk pasprotokol (1778 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Correspondence protocol (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Dansk pasprotokol (1810 - 1817)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Diverse (1796 - 1816)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Diverse sager vedr. søpas (1816 - 1836)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Fortegnelse over udstedte algierske søpas (1826 - 1838)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Index to passport journal (1782 - 1843)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Indlæg til søpasbog (1842 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Journal (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Journalsager (1783 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Koncepter til ekspederede passager (1832 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinsk pasprotokol (1782 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinsk søpasprotokol (1816 - 1820)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinske søpas (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Latinske søpas, uden nummer (1822 - 1824)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasfornyelsesjournal (1801 - 1807)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasfornyelsesprotokol (1822 - 1845)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasoversættelser og certifikater (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasprotokol (1832 - 1851)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Pasrekvisitioner til algierske søpas (1839 - 1843)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Postbog for ekspederede passager (1835 - 1842)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til algiersk pasprotokol (1778 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til dansk pasprotokol (1810 - 1817)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til kopibog (1782 - 1848)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til latinsk pasprotokol (1782 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til latinsk søpasprotokol (1816 - 1820)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til pasfornyelsesjournal (1801 - 1807)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Register til tysk pasprotokol (1810 - 1821)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Skippereder for latinske søpas (1823 - 1823)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Søpasbog (1843 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Tysk pasprotokol (1810 - 1821)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Ujournaliserede sager (1797 - 1815)
Kommercekollegiet, Søpasekspeditionen Uudfyldte søpas (1843 - 1844)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Afskrift af kongeligt reskript (1793 - 1793)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Brevkoncepter (1793 - 1796)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Forestillinger med kongelige resolutioner (1790 - 1796)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Kongelige ekspeditioner (1793 - 1794)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Kontrolbog for indenlandske havne (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Register til kontrolbog for indenlandske havne (1796 - 1797)
Kommercekollegiet, Søpaskontoret Sager vedk. algierske og latinske søpas (1782 - 1797)
Kortsamlingen, Viborg, Lande uden for Danmark Ældre kort over dele af Asien (1703 - 1960)
Lagos, konsulær repræsentation Konsulatsdagbog (1877 - 1885)
Lagos, konsulær repræsentation Register til konsulatsdagbog (1877 - 1885)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen "Udateret bind" (1750 - 1750)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Brevkopibog (1738 - 1758)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kalender og teignebog (1753 - 1753)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kancelli- og kontorkalender (1747 - 1747)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kasse- og hovedbog (1739 - 1770)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kasse- og hovedbog for skibet "Kongen af Danmark" (1736 - 1737)
Lindencrone, Christen (Christian) Jensen Kassebog (1753 - 1778)
Marineministeriet Troppetransportsager (1864 - 1864)
Marinen før 1655 Regnskaber for leverancer til Det Ostindiske Kompagni (1631 - 1639)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Esktrakter og voteringer samt koncepter til udgående breve missionen vedk. (1744 - 1810)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Indkomne sager den ostindiske mission vedkommende (1738 - 1808)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Koncepter til ostindiske missions regnskaber (1741 - 1819)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Kontokuranter fra Den Kongelige Mission i Trankebar (1827 - 1839)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Missions-Collegii Protocol (1735 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Missionssager (1811 - 1829)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Ostindisk missions brevbog (1765 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Ostindiske missions regnskaber (1715 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til forhandlingsprotokol for kollegiet (1784 - 1858)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til ostindisk missions brevbog (1765 - 1854)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1735 - 1775)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Register til Vajsenhusets direktions protokol (1756 - 1870)
Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset Vajsenhusets direktions protokoller (1735 - 1870)
New Jerusalem Church Enesteministerialbog (1707 - 1888)
New Jerusalem Church Kommunionbog for Ny Jerusalemskirken (1789 - 1832)
New Jerusalem Church Kontraministerialbog (1767 - 1845) Ny Scanning i farver - indtil 1892
New Jerusalem Church List of marriages registered in the danish church register of zion church, tranquebar 1767-1845 (1767 - 1845)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Adchin-dokumenter (1680 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Bengalske dokumenter (1674 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Carnatiske, golcondiske, bengalske, marattiske og tamuliske samt Mokka-dokumenter (1682 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Dokumenter ang. Pegu, Siam, Kedah, Djohore, Cambodia og Manilla (1682 - 1776)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Europæiske dokumenter (1670 - 1777)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Indkomne brevbøger (1705 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Kommissionsprotokol ang. en strid mellem Ostindisk Kompagni og folkene på Porto-Novo (1683 - 1683)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Korrespondance om og kvitteringer for tributen til Tanjore (1684 - 1774)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibøger over breve til direktionen (1704 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Rådets kopibøger over udgående breve (1700 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Sekretprotokoller (1690 - 1759)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tanjourske dokumenter (1670 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Trankebarske dokumenter (1671 - 1778)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tranquebarsk venditieprotokol (1706 - 1707)
Ostindisk Kompagni, Afdelingen i Trankebar Tranquebarske justitsprotokoller (1690 - 1732)
Ostindisk Kompagni, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien De kommitterede for de på Trankebar og Kina handlende societeter, deres originale direktionsprotokol (1730 - 1740)
Ostindisk Kompagni, Interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien Sager angående interimssocieteterne for handelen på Kina og Indien (1729 - 1731)
Rentekammeret Danske Kammer, 3. Bureau Register of Latin sea passes (1771 - 1773)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartsjournal (1855 - 1900)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartslister (1870 - 1892)
Schiedam, konsulær repræsentation Skibsfartslister, diverse korrespondance (1883 - 1893)
Shanghai, konsulær repræsentation Indkomne breve (1877 - 1893)
Skibspræsten på korvetten Galathea Enesteministerialbog (1845 - 1847)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Diverse sager (1793 - 1849)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Hovedbog i Salé (1767 - 1775)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Koncepter til rapporter (1792 - 1832)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kontrakter (1790 - 1848)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kontrakter, udaterede (1800 - 1850)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Kopibog (1849 - 1886)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Ordrer (1785 - 1848)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Register til hovedbog i Salé (1767 - 1775)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Tryksager (1818 - 1845)
Tanger, diplomatisk og konsulær repræsentation Tryksager og diverse (1807 - 1912)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journal (aflev. 1913) (1871 - 1900)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journalsager (aflev. 1913) (1879 - 1906)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Journalsager, ind- og udgående(aflev. 1913) (1871 - 1878)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Sager vedr. J. H. Duus (aflev. 1913) (1880 - 1884)
Tokyo, diplomatisk repræsentation Uafgjorte krav (aflev. 1913) (1872 - 1876)
Tripoli, konsulær repræsentation Afleveringsfortegnelser, Tripoli, konsulær repræsentation (1752 - 1970)
Tripoli, konsulær repræsentation Konsularretsprotokol (1752 - 1829)
Tripoli, konsulær repræsentation Kopier af udgåede skrivelser (1800 - 1801)
Tripoli, konsulær repræsentation Korrespondancesager (aflev. 1970) (1752 - 1834)
Tripoli, konsulær repræsentation Korrespondancesager (aflev. 1970), en oversigt (1752 - 1834)
Tripoli, konsulær repræsentation Register til udgåede skrivelser (1800 - 1801)
Tripoli, konsulær repræsentation Søerklæringer (1780 - 1822)
Tripoli, konsulær repræsentation Topstykker til søpas (1752 - 1840)
Valparaiso, konsulær repræsentation Breve (1860 - 1869)
Valparaiso, konsulær repræsentation Indkomne breve og cirkulærer fra Udenrigsministeriet (1870 - 1900)
Arkivmateriale der viser den politiske, økonomiske og handelsmæssige samhørsforhold mellem Danmark og Trankebar i Indien

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.